Van Veterinary Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-3359 | e-ISSN 2149-8644 | Period Tri-annual | Founded: 1990 | Publisher Yuzuncu Yil University |


Dear Researchers,

Submitting articles to our journal is done on-line system.

Before submitting an article, please check your article's compliance with our journal's spelling rules.

The authors of the article must write their ORCID numbers in the part on their title page.

Our journal has entered the ESCI evaluation process. In order for our journal to be scanned in higher indexes, quality and English articles will be given priority.

In the publications of the review article, articles in invited, specific areas and only in English will be taken into consideration.Van Veterinary Journal

ISSN 2149-3359 | e-ISSN 2149-8644 | Period Tri-annual | Founded: 1990 | Publisher Yuzuncu Yil University |
Cover Image


Dear Researchers,

Submitting articles to our journal is done on-line system.

Before submitting an article, please check your article's compliance with our journal's spelling rules.

The authors of the article must write their ORCID numbers in the part on their title page.

Our journal has entered the ESCI evaluation process. In order for our journal to be scanned in higher indexes, quality and English articles will be given priority.

In the publications of the review article, articles in invited, specific areas and only in English will be taken into consideration.Volume 30 - Issue 3 - Nov 22, 2019
 1. Karambanın Fiğ Otu ve Yonca Otu ile Farklı Oranda Karışımlarının in vitro Gerçek Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi
  Pages 145 - 149
  Hilmi ÇELİK , Zehra SELÇUK
 2. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
  Pages 151 - 157
  Serhat YILDIZ , Suna AKKOL , Suphi DENİZ
 3. Morphologic and Histologic Observation of Red-Legged Partridge's (Alectoris Chukar) Liver
  Pages 159 - 161
  Hülya KARA , Zekeriya ÖZÜDOĞRU , Hülya BALKAYA , Derviş ÖZDEMİR
 4. Borik Asit Solüsyonunun Listeria monocytogenes ve Staphylococcus aureus’a Karşı Antimikrobiyel Etkisi
  Pages 163 - 166
  Ziya İLHAN , İsmail Hakkı EKİN , Özgül GÜLAYDIN
 5. Evaluation of Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), Tumor necrosis factor α (TNF-α), Interleukins (IL-6, IL-8) and C-reactive protein (CRP) Levels in Neonatal calves with presumed Septicemia
  Pages 167 - 173
  Yakup AKGÜL , Ömer AKGÜL , Süleyman KOZAT , Cumali ÖZKAN , Abdullah KAYA , Nedim YILMAZ
 6. Anesthetic Activity of Clove Oil (Eugenol) on the Lake Van Fish (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811)
  Pages 175 - 176
  Ali ŞAHİN , Ertuğrul KANKAYA , Orhan YILMAZ , İdris TÜREL , Ahmet Cihat ÖNER
 7. İneklerde Subklinik Mastitisin CMT Skoru ile Süt Verimine Etkisinin Kantitatif Metotlarla Tahmini: Pilot Çalışma
  Pages 177 - 182
  Pınar AYVAZOĞLU DEMİR , Funda EŞKİ
 8. PCR detection of Anaplasma phagocytophilum in stray dogs in Batman, Turkey
  Pages 183 - 185
  Bekir OĞUZ , Serdar DEGER
 9. Rat Böbrek Dokusunda Kurşunun Neden Olduğu Oksidatif Strese Karşı Kitosanın Koruyucu etkisi
  Pages 187 - 191
  Ugur ÖZDEK , Hasan TOZ , Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU , Leyla MİS , Zübeyir HUYUT , Yeter DEĞER
 10. STZ İle Oluşturulan Deneysel Diabette Çuha Çiçeği Yağının (Oenothera Biennis) İnsülin, Resistin Ve Adiponektin Üzerine Etkisi
  Pages 193 - 196
  İnci SÖĞÜTLÜ , İlyas KOÇ , Handan MERT , Leyla MİS , Nihat MERT
 11. Multiple Metastases of Observed Osteosarcoma Case in A Belgian Malinois Race Female Dog
  Pages 197 - 200
  Emin KARAKURT , Hilmi NUHOĞLU , Enver BEYTUT , Serpil DAĞ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1017-8422 1308-3651 1990-2018