ISSN: 2149-3359
e-ISSN: 2149-8644
Başlangıç: 1990
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli Araştırmacılar;

Van Veterinary Journal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin uluslararası hakemli bilimsel dergisidir. Dergimiz Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 3 kez online, açık erişimli olarak yayınlanır. Derginin kısaltılmış ismi “Van Vet J” dır.

Dergimize araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu ve derleme türünden yayınlar kabul edilmektedir. Kaliteli makaleler yayınlamayı hedef edinmiş olan dergimizin, bir üst indekslerde taranabilmesi için makale kabullerinde, kaliteli ve İngilizce yazılmış yayınlara öncelik verilecektir. Derleme türünden yayınlarda ise editör davetli, güncel konularda ve sadece İngilizce yazılmış derlemeler dikkate alınacaktır.

Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için, tarafımızdan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Önemli Duyuru!

Üniversitemizin 40. kuruluş yılı dolayısıyla, dergimizin Temmuz 2022 sayısında "40. YILA ÖZEL" olarak, Van ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni konu alan makale ve derlemelere öncelik verilecektir. Başvuruların Haziran 2022 tarihine kadar yapılması önem arz etmektedir. 

İletişim Dergi Tarihçesi

2022 - Cilt: 33 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Koyunlarda Çiçek Aşısı Uygulaması ile Birlikte Corynebacterium cutis Lizatının İmmunglobülin Düzeyleri Üzerine Etkisi.

Derleme

Immunologıcal and Antımıcrobıal Effects of Autologous Platelet Concentrates

Bilgilendirme

open-access-logo-png-transparent.png     search-result-logo-horizontal-TEST.jpg

Derginin editörlük ve makale yayın süreçlerinin tamamında Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), World Association of Medical Editors (WAMA), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)'nin tavsiye ettiği temel yaklaşımlar benimsenmektedir.

88x31.png

Kabul edilen makaleler Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan Lisansla Paylaş 4.0 uluslararası lisansı ile lisanslanmıştır.