Van Veterinary Journal
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-3359 | e-ISSN 2149-8644 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |


Değerli Araştırmacılar,

Göndereceğiniz makale için ''Etik Kurul Kararı'' gerekliyse, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde yer verilmelidir.

Makale göndermeden önce lütfen makalenizin dergimiz yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz.

Van Veterinary Journal Dergisi,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır.

Derginin kısaltılmış ismi “ Van Vet. J.” dır. 

Makele yazarlarının BAŞLIK sayfasında isimlerinin olduğu kısma  ORCID numaralarını yazması zorunludur.

Dergimiz ESCI değerlendirme sürecine girmiştir. Dergimizin bir üst indexlerde taranabilmesi için kaliteli ve İngilizce yazılmış makalelere öncelik verilecektir.

Derleme türünden yayınlarda davetli, spesifik alanlarda ve sadece İngilizce yazılmış makaleler dikkate alınacaktır


Van Veterinary Journal

ISSN 2149-3359 | e-ISSN 2149-8644 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Araştırmacılar,

Göndereceğiniz makale için ''Etik Kurul Kararı'' gerekliyse, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde yer verilmelidir.

Makale göndermeden önce lütfen makalenizin dergimiz yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz.

Van Veterinary Journal Dergisi,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır.

Derginin kısaltılmış ismi “ Van Vet. J.” dır. 

Makele yazarlarının BAŞLIK sayfasında isimlerinin olduğu kısma  ORCID numaralarını yazması zorunludur.

Dergimiz ESCI değerlendirme sürecine girmiştir. Dergimizin bir üst indexlerde taranabilmesi için kaliteli ve İngilizce yazılmış makalelere öncelik verilecektir.

Derleme türünden yayınlarda davetli, spesifik alanlarda ve sadece İngilizce yazılmış makaleler dikkate alınacaktır


Cilt 31 - Sayı 2 - 3 Tem 2020
 1. Sütçü İneklerde Postpartum Rutin İntrauterin Tedavilerin Fertiliteye Etkisi
  Sayfalar 60 - 66
  Egemen ERÇETİN , Yunus ÇETİN
 2. Soğuk Stresi Altında Yetiştirilen Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Katılan Kuşburnu Meyvesinin Yumurta Verimi ve Özellikleri ile Canlı Ağırlık Değişimi ve Yemden Yararlanma Üzerine Etkisi
  Sayfalar 67 - 73
  Serhat YILDIZ , Ahmet TEKELİ , Murat DEMİREL , Reşit ALDEMİR , İ. Hakkı YÖRÜK , Saadet BELHAN , Volkan KOŞAL
 3. Microbiological Risks and Portion Analyse of Stuffed Mussels Sold in Istanbul
  Sayfalar 74 - 77
  Burcu İrem OMURTAG KORKMAZ , Serol KORKMAZ , Mustafa YÜCE , Ümran SOYOĞUL GÜRER
 4. Presence and Prevalence of Listeria Species in the Inci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811)
  Sayfalar 78 - 82
  Hakan SANCAK , Emrullah SAĞUN
 5. Toksoplazmozisli Koyunlarda Oksidatif Stres ve Seruloplazmin Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 83 - 86
  Kadir BOZUKLUHAN , Oğuz MERHAN , Şemistan KIZILTEPE , Ahmet HARMANKAYA , Gürbüz GÖKÇE
 6. The Treatment Effect of Silymarin on Brain Damage in Rats
  Sayfalar 87 - 92
  İ̇brahim AKTAŞ , Murat SEVİMLİ
 7. Farklı Düzeylerde Bezelye Katılan Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Enzim İlavesinin Performans Üzerine Etkileri
  Sayfalar 93 - 98
  Tuğba BİNGÖL , Mehmet KARSLI , Selçuk ALTAÇLİ , Çağri KALE , Duran BOLAT
 8. Van İlinde Koyunlarda Fasciola Hepatica Prevalansının Koproantijen Elısa Ve Dışkı Muayene Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Araştırılması
  Sayfalar 99 - 104
  Suzan EROL ESİM , Nalan ÖZDAL , Bekir OĞUZ
 9. Hepatoprotective Effect Of Silymarin Against Diethylnitrosamine Induced Oxidative-Nitrosative Stress in Rats
  Sayfalar 105 - 110
  Emin KARAKURT , Serpil DAĞ
 10. Influence of oral melatonin administration on oxidative stress and intestinal microflora in rats exposed to cadmium
  Sayfalar 111 - 116
  Hakan TAVŞANLI , İ̇hsan KISADERE
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1017-8422 1308-3651 1990-2018

Dergimiz kabul ettiği makaleler için aşağıda belirtilen Creative Commons lisanslamasını uygulamaktadır. Bu eserler Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan Lisansla Paylaş 4.0 uluslararası lisansı ile lisanslanmıştır. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

by-nc.svg

OA.png

Derginin editörlüğü ve makale yayın süreçleri, Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ve Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) kurallarına göre şekillendirilmiştir. Bağımlılık Dergisi, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama Prensiplerine (doaj.org/bestpractice) uygun yayınlanmaktadır.