BibTex RIS Cite

Bir Kuzuda Akut Hepatitis Sistiserkoza Vakasının Histopatolojik ve İmmunhistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi

Year 2015, Volume: 26 Issue: 2, 107 - 110, 01.08.2015

Abstract

Bu çalışmada, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı’na ölü olarak getirilen 40 günlük erkek kuzunun ölüm nedeni araştırıldı. Nekropsi sonucunda kuzunun doku örnekleri parazitolojik, histopatolojik ve immunhistokimyasal olarak incelenmiş ve ölüm sebebi olarak akut hepatitis sistiserkoza tanısı konulmuştur. Ayrıca bu vakada immunhistokimyasal olarak S 100 ve İNOS immunreaktivitesine bakılmıştır. Yapılan histopatolojik incelemede şiddetli nekrotik hemorajik hepetitis görülürken, immunhistokimyasal incelemede ise özellikle yangının şiddetli olduğu bölgelerde, çok miktarda nötrofil lökositlerde, az miktarda da makrofajlarda S 100 protein ekpresyonu görülürken, İNOS ekspresyonu ise makrofajlarda tespit edilmiştir. Cysticercus tenuicollis, dünya üzerinde yaygın görülmesine karşın akut hepatitis sistiserkoza ve buna bağlı ölüm vakalarına ilişkin kayıtlara az rastlanmıştır. Akut hepatitis sistiserkozanın yeni doğan kuzularda çok patojen olabileceği ve klinisyenlerin göz ardı etmemesi gerektiği düşünülerek bu olgunun sunulması uygun görüldü

References

  • MULTIPLE LINE CITATIONS

Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb

Year 2015, Volume: 26 Issue: 2, 107 - 110, 01.08.2015

Abstract

In this study the cause of death of a 40 days old male lamb which brought to Pathology Department of Veterinary Faculty, Yüzüncü Yıl University was investigated. As a result of necropsy, the tissue samples of the lamb were analysed parasitologically, histopathologically and immunohistochemically, and it was determined that the lamb had died of acute hepatitis cysticercosa. Besides, in this specific case immunohistochemical analysis of S 100 and INOS immunoreactivity was performed. While in histopathological examination, severe necrotic hemorrhagic hepatitis was observed, in immunohistochemical inspection, particularly in parts where inflammation was severe, S 100 protein expression was seen in neutrophil leukocytes, and INOS expression was detected in macrophages. Though Cysticercustenuicollis is seen widely throughout the world, recordings concerning acute hepatitis cysticercosa and related deaths are few. Emphasizing that acute hepatitis cysticercosa can be very pathogenic on new born lambs and mustn’t be overlooked by clinicians, we believe that it would be appropriate to present this case study

References

  • MULTIPLE LINE CITATIONS

Details

Other ID JA79AV54AK
Journal Section Articles
Authors

Serkan YILDIRIM This is me

Fatma İLHAN This is me

Özlem ORUNÇ KILINÇ This is me

Pınar TANRITANIR EKİCİ This is me

Yusuf GÜL This is me

Publication Date August 1, 2015
Submission Date August 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 26 Issue: 2

Cite

APA YILDIRIM, S., İLHAN, F., ORUNÇ KILINÇ, Ö., TANRITANIR EKİCİ, P., et al. (2015). Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb. Van Veterinary Journal, 26(2), 107-110.
AMA YILDIRIM S, İLHAN F, ORUNÇ KILINÇ Ö, TANRITANIR EKİCİ P, GÜL Y. Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb. Van Vet J. August 2015;26(2):107-110.
Chicago YILDIRIM, Serkan, Fatma İLHAN, Özlem ORUNÇ KILINÇ, Pınar TANRITANIR EKİCİ, and Yusuf GÜL. “Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb”. Van Veterinary Journal 26, no. 2 (August 2015): 107-10.
EndNote YILDIRIM S, İLHAN F, ORUNÇ KILINÇ Ö, TANRITANIR EKİCİ P, GÜL Y (August 1, 2015) Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb. Van Veterinary Journal 26 2 107–110.
IEEE S. YILDIRIM, F. İLHAN, Ö. ORUNÇ KILINÇ, P. TANRITANIR EKİCİ, and Y. GÜL, “Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb”, Van Vet J, vol. 26, no. 2, pp. 107–110, 2015.
ISNAD YILDIRIM, Serkan et al. “Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb”. Van Veterinary Journal 26/2 (August 2015), 107-110.
JAMA YILDIRIM S, İLHAN F, ORUNÇ KILINÇ Ö, TANRITANIR EKİCİ P, GÜL Y. Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb. Van Vet J. 2015;26:107–110.
MLA YILDIRIM, Serkan et al. “Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb”. Van Veterinary Journal, vol. 26, no. 2, 2015, pp. 107-10.
Vancouver YILDIRIM S, İLHAN F, ORUNÇ KILINÇ Ö, TANRITANIR EKİCİ P, GÜL Y. Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb. Van Vet J. 2015;26(2):107-10.

88x31.png

Accepted papers are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License