PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bir Kuzuda Akut Hepatitis Sistiserkoza Vakasının Histopatolojik ve İmmunhistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi

Year 2015, Volume 26, Issue 2, 107 - 110, 01.08.2015

Abstract

Bu çalışmada, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı’na ölü olarak getirilen 40 günlük erkek kuzunun ölüm nedeni araştırıldı. Nekropsi sonucunda kuzunun doku örnekleri parazitolojik, histopatolojik ve immunhistokimyasal olarak incelenmiş ve ölüm sebebi olarak akut hepatitis sistiserkoza tanısı konulmuştur. Ayrıca bu vakada immunhistokimyasal olarak S 100 ve İNOS immunreaktivitesine bakılmıştır. Yapılan histopatolojik incelemede şiddetli nekrotik hemorajik hepetitis görülürken, immunhistokimyasal incelemede ise özellikle yangının şiddetli olduğu bölgelerde, çok miktarda nötrofil lökositlerde, az miktarda da makrofajlarda S 100 protein ekpresyonu görülürken, İNOS ekspresyonu ise makrofajlarda tespit edilmiştir. Cysticercus tenuicollis, dünya üzerinde yaygın görülmesine karşın akut hepatitis sistiserkoza ve buna bağlı ölüm vakalarına ilişkin kayıtlara az rastlanmıştır. Akut hepatitis sistiserkozanın yeni doğan kuzularda çok patojen olabileceği ve klinisyenlerin göz ardı etmemesi gerektiği düşünülerek bu olgunun sunulması uygun görüldü

References

  • MULTIPLE LINE CITATIONS

Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb

Year 2015, Volume 26, Issue 2, 107 - 110, 01.08.2015

Abstract

In this study the cause of death of a 40 days old male lamb which brought to Pathology Department of Veterinary Faculty, Yüzüncü Yıl University was investigated. As a result of necropsy, the tissue samples of the lamb were analysed parasitologically, histopathologically and immunohistochemically, and it was determined that the lamb had died of acute hepatitis cysticercosa. Besides, in this specific case immunohistochemical analysis of S 100 and INOS immunoreactivity was performed. While in histopathological examination, severe necrotic hemorrhagic hepatitis was observed, in immunohistochemical inspection, particularly in parts where inflammation was severe, S 100 protein expression was seen in neutrophil leukocytes, and INOS expression was detected in macrophages. Though Cysticercustenuicollis is seen widely throughout the world, recordings concerning acute hepatitis cysticercosa and related deaths are few. Emphasizing that acute hepatitis cysticercosa can be very pathogenic on new born lambs and mustn’t be overlooked by clinicians, we believe that it would be appropriate to present this case study

References

  • MULTIPLE LINE CITATIONS

Details

Other ID JA79AV54AK
Journal Section Articles
Authors

Serkan YILDIRIM This is me


Fatma İLHAN This is me
Yüzüncü Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Patholog, Van, Turkey


Özlem ORUNÇ KILINÇ This is me
Yüzüncü Yil University, Ozalp College, Van, Turkey


Pınar TANRITANIR EKİCİ This is me
Yüzüncü Yil University, Van Health College, Van, Turkey


Yusuf GÜL This is me

Publication Date August 1, 2015
Submission Date August 1, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 26, Issue 2

Cite

Bibtex @ { vanvetj251011, journal = {Van Veterinary Journal}, issn = {2149-3359}, eissn = {2149-8644}, address = {YYÜ Veteriner Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs Van Turkey}, publisher = {Van Yuzuncu Yıl University}, year = {2015}, volume = {26}, number = {2}, pages = {107 - 110}, title = {Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Serkan and İlhan, Fatma and Orunç Kılınç, Özlem and Tanrıtanır Ekici, Pınar and Gül, Yusuf} }
APA Yıldırım, S. , İlhan, F. , Orunç Kılınç, Ö. , Tanrıtanır Ekici, P. & Gül, Y. (2015). Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb . Van Veterinary Journal , 26 (2) , 107-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/23560/251011
MLA Yıldırım, S. , İlhan, F. , Orunç Kılınç, Ö. , Tanrıtanır Ekici, P. , Gül, Y. "Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb" . Van Veterinary Journal 26 (2015 ): 107-110 <https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/23560/251011>
Chicago Yıldırım, S. , İlhan, F. , Orunç Kılınç, Ö. , Tanrıtanır Ekici, P. , Gül, Y. "Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb". Van Veterinary Journal 26 (2015 ): 107-110
RIS TY - JOUR T1 - Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb AU - SerkanYıldırım, Fatmaİlhan, ÖzlemOrunç Kılınç, PınarTanrıtanır Ekici, YusufGül Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Van Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 110 VL - 26 IS - 2 SN - 2149-3359-2149-8644 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Van Veterinary Journal Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb %A Serkan Yıldırım , Fatma İlhan , Özlem Orunç Kılınç , Pınar Tanrıtanır Ekici , Yusuf Gül %T Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb %D 2015 %J Van Veterinary Journal %P 2149-3359-2149-8644 %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldırım, Serkan , İlhan, Fatma , Orunç Kılınç, Özlem , Tanrıtanır Ekici, Pınar , Gül, Yusuf . "Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb". Van Veterinary Journal 26 / 2 (August 2015): 107-110 .
AMA Yıldırım S. , İlhan F. , Orunç Kılınç Ö. , Tanrıtanır Ekici P. , Gül Y. Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb. Van Vet J. 2015; 26(2): 107-110.
Vancouver Yıldırım S. , İlhan F. , Orunç Kılınç Ö. , Tanrıtanır Ekici P. , Gül Y. Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb. Van Veterinary Journal. 2015; 26(2): 107-110.
IEEE S. Yıldırım , F. İlhan , Ö. Orunç Kılınç , P. Tanrıtanır Ekici and Y. Gül , "Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Acute Hepatitis Cysticercosa in a Lamb", Van Veterinary Journal, vol. 26, no. 2, pp. 107-110, Aug. 2015

88x31.png

Accepted papers are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License