PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bir buzağıda Brachygnathia inferior (Micrognathia) Olgusu

Year 2015, Volume 26, Issue 3, 157 - 159, 01.12.2015

Abstract

Bu çalışmada, Elazığ’da suni tohumlama sonrasında gebe kalan İsviçre Esmeri bir düveden doğan 7 günlük dişi bir buzağıda Brachygnathia inferior (Micrognathia, Parrot-Mouth) olgusu sunuldu. Yapılan inspektif muayenede buzağıdaki doğmasal anomali Brachygnathia inferior olarak tanımlandı. Buzağıda alt çenenin üst çeneye göre 9 cm kısa olduğu, kesici dişlerin çarpık olduğu, üst damağın normal olduğu ve dilin büyük kısmının dışarıda kaldığı gözlendi. Dilin uç kısımlarında kuruma sonucu renk değişimi gözlendi. Buzağının annesini ememediği ve biberonla beslendiği görüldü. Ellibeş gün sonra yapılan kontrolde buzağıda yeterli beslenememeye bağlı olarak gelişim geriliği tespit edildi. Sonraki takiplerde buzağının 70. güne kadar biberon aracılığıyla sadece sütle beslendiği ve üç aylıkken öldüğü bilgisi alındı. Brachygnathia inferior olgusu 7 ve 55. günlerde fotoğraflandı

References

 • Aytekin Ö (2008). Klinik hasta kayıtları. Ayvet Informatic MS Access Data Base.
 • Belge A, Gönenci R, Biricik HS, Ormancı S (2000). Buzağılarda doğmasal anomali olguları. YYÜ Vet Fak Derg, 11 (2), 23-26.
 • Bellows RA, Rumsey TS, Kasson CW (1975). Effects of organic phosphate systemic insectisides on bovine embrionic survival and development. Am J Vet Res, 36, 1133-1140.
 • Blowey RW, Weaver AD (1991). A Color Atlas of Disease and Disorders of Cattle. 1st Ed. 7-12, Wolf Publishing Ltd.
 • Görgül OS, Yanık K, Kaya M (1991). Bursa yöresinde buzağılarda karşılaşılan cerrahi hastalıkların toplu değerlendirilmesi. UÜ Vet Fak Derg, 10 (11), 33-44.
 • Griffith JW, Hobbs BA, Manders EK (1987). Cleft palate, brachygnathia inferior and mandibular oligodontia in a holstein calf. J Comp Pathol, 97, 95-99.
 • Heidari M, Vogt DW, Nelson SL (1985). Brachygnathia in a herd of angus cattle. Am J Vet Res, 46 (3), 708-710.
 • Johnson R, Ames NK, Coy C (1983). Congenital intestinal atresia of calves. JAVMA, 182, 1387-1389.
 • Kaswan RL, Collins LG, Blue U (1987). Multiple hereditery ocular anomalies in a herd of cattle. JAVMA, 191 (1), 97-99.
 • Nadalian MG (2002). Disease of The Ruminant’s Alimentary System. 2nd Ed, 51, University of Tehran Press.
 • Noden DM, De Lahunta A (1985). The Embryology of Domestic animals. William&Wilkins Press.
 • Oğurtan Z, Alkan F, Koç Y (1997). Ruminantlarda konjenital anomaliler. Türk Vet Derg, 9 (4), 24-28. Özaydın İ, Kılıç E, Okumuş Z, Cihan M (1995). 1992-1995 yılları arasında kafkas üniversitesi veteriner fakültesi cerrahi kliniğine getirilen buzağılardaki doğmasal anomali olguları. Vet Cerrahi Derg, 1 (2), 2225.
 • Özfiliz N (1993). İnsan ve evcil hayvanlarda malformasyonların nedenleri. UÜ Vet Fak Derg, 12 (2), 77-83.
 • Priester WA, Glass AG, Waggner MS (1970). Congenital defects in domestic animals: general considerations. Am J Vet Res, 31 (10), 1871.
 • Radostits OM, Gay CC, Hinchcliff DW, Constable PD (2007). Veterinary Medicine. 10th Ed, 280, Saunders Company.
 • Schalles RR, Leipold HW (2004). Congenital Defects in Cattle-Cattle. Producer’s Library Genetics Section, published by Western Beef Resource Committee CL1026 2nd Ed.
 • Schalles RR, Leipold HW, McCraw RL (1999). Congenital Defects in Cattle-Beef Cattle Handbook, published by Extension Beef Cattle Resource Committee. BCH-1900.
 • Woollen NE (1993). Brachygnathia in simmental cattle. Agric Res Serv, 71, 183.

A case of Brachygnathia Inferior (Micrognathia) in a Calf

Year 2015, Volume 26, Issue 3, 157 - 159, 01.12.2015

Abstract

In this study, Brachygnathia inferior (Micrognathia) was seen in a 7 days old female calf that was born from artificial inseminated Brown Swiss cow in Elazig was presented. The anomaly was diagnosed as Brachygnathia inferior (Micrognathia, Parrot-Mouth) by inspection in the exam. The mandible was 9 cm shorter than maxilla and the incisor teeth were irregular, the superior palate was normal and the bigger part of tongue was out of mouth were observed. A color change on the outer part of tongue because of drying was observed. The calf couldn’t suck milk from her mother’s mammaries was observed. The calf could feed by feeding-bottle only was observed. A growth deficiency because of inefficient feeding after 50 days in control was observed. The calf was feed by feeding-bottle to 70th days and the calf was died on three month old. The case of Brachygnathia inferior (Micrognathia) was photographed in 7th and 55th days

References

 • Aytekin Ö (2008). Klinik hasta kayıtları. Ayvet Informatic MS Access Data Base.
 • Belge A, Gönenci R, Biricik HS, Ormancı S (2000). Buzağılarda doğmasal anomali olguları. YYÜ Vet Fak Derg, 11 (2), 23-26.
 • Bellows RA, Rumsey TS, Kasson CW (1975). Effects of organic phosphate systemic insectisides on bovine embrionic survival and development. Am J Vet Res, 36, 1133-1140.
 • Blowey RW, Weaver AD (1991). A Color Atlas of Disease and Disorders of Cattle. 1st Ed. 7-12, Wolf Publishing Ltd.
 • Görgül OS, Yanık K, Kaya M (1991). Bursa yöresinde buzağılarda karşılaşılan cerrahi hastalıkların toplu değerlendirilmesi. UÜ Vet Fak Derg, 10 (11), 33-44.
 • Griffith JW, Hobbs BA, Manders EK (1987). Cleft palate, brachygnathia inferior and mandibular oligodontia in a holstein calf. J Comp Pathol, 97, 95-99.
 • Heidari M, Vogt DW, Nelson SL (1985). Brachygnathia in a herd of angus cattle. Am J Vet Res, 46 (3), 708-710.
 • Johnson R, Ames NK, Coy C (1983). Congenital intestinal atresia of calves. JAVMA, 182, 1387-1389.
 • Kaswan RL, Collins LG, Blue U (1987). Multiple hereditery ocular anomalies in a herd of cattle. JAVMA, 191 (1), 97-99.
 • Nadalian MG (2002). Disease of The Ruminant’s Alimentary System. 2nd Ed, 51, University of Tehran Press.
 • Noden DM, De Lahunta A (1985). The Embryology of Domestic animals. William&Wilkins Press.
 • Oğurtan Z, Alkan F, Koç Y (1997). Ruminantlarda konjenital anomaliler. Türk Vet Derg, 9 (4), 24-28. Özaydın İ, Kılıç E, Okumuş Z, Cihan M (1995). 1992-1995 yılları arasında kafkas üniversitesi veteriner fakültesi cerrahi kliniğine getirilen buzağılardaki doğmasal anomali olguları. Vet Cerrahi Derg, 1 (2), 2225.
 • Özfiliz N (1993). İnsan ve evcil hayvanlarda malformasyonların nedenleri. UÜ Vet Fak Derg, 12 (2), 77-83.
 • Priester WA, Glass AG, Waggner MS (1970). Congenital defects in domestic animals: general considerations. Am J Vet Res, 31 (10), 1871.
 • Radostits OM, Gay CC, Hinchcliff DW, Constable PD (2007). Veterinary Medicine. 10th Ed, 280, Saunders Company.
 • Schalles RR, Leipold HW (2004). Congenital Defects in Cattle-Cattle. Producer’s Library Genetics Section, published by Western Beef Resource Committee CL1026 2nd Ed.
 • Schalles RR, Leipold HW, McCraw RL (1999). Congenital Defects in Cattle-Beef Cattle Handbook, published by Extension Beef Cattle Resource Committee. BCH-1900.
 • Woollen NE (1993). Brachygnathia in simmental cattle. Agric Res Serv, 71, 183.

Details

Other ID JA79AH58DY
Journal Section Articles
Authors

İbrahim TAŞAL This is me


Önder AYTEKİN This is me

Publication Date December 1, 2015
Submission Date December 1, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 26, Issue 3

Cite

Bibtex @ { vanvetj251053, journal = {Van Veterinary Journal}, issn = {2149-3359}, eissn = {2149-8644}, address = {YYÜ Veteriner Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs Van Turkey}, publisher = {Van Yuzuncu Yıl University}, year = {2015}, volume = {26}, number = {3}, pages = {157 - 159}, title = {A case of Brachygnathia Inferior (Micrognathia) in a Calf}, key = {cite}, author = {Taşal, İbrahim and Aytekin, Önder} }
APA Taşal, İ. & Aytekin, Ö. (2015). A case of Brachygnathia Inferior (Micrognathia) in a Calf . Van Veterinary Journal , 26 (3) , 157-159 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/23565/251053
MLA Taşal, İ. , Aytekin, Ö. "A case of Brachygnathia Inferior (Micrognathia) in a Calf" . Van Veterinary Journal 26 (2015 ): 157-159 <https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/23565/251053>
Chicago Taşal, İ. , Aytekin, Ö. "A case of Brachygnathia Inferior (Micrognathia) in a Calf". Van Veterinary Journal 26 (2015 ): 157-159
RIS TY - JOUR T1 - A case of Brachygnathia Inferior (Micrognathia) in a Calf AU - İbrahimTaşal, ÖnderAytekin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Van Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 159 VL - 26 IS - 3 SN - 2149-3359-2149-8644 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Van Veterinary Journal A case of Brachygnathia Inferior (Micrognathia) in a Calf %A İbrahim Taşal , Önder Aytekin %T A case of Brachygnathia Inferior (Micrognathia) in a Calf %D 2015 %J Van Veterinary Journal %P 2149-3359-2149-8644 %V 26 %N 3 %R %U
ISNAD Taşal, İbrahim , Aytekin, Önder . "A case of Brachygnathia Inferior (Micrognathia) in a Calf". Van Veterinary Journal 26 / 3 (December 2015): 157-159 .
AMA Taşal İ. , Aytekin Ö. A case of Brachygnathia Inferior (Micrognathia) in a Calf. Van Vet J. 2015; 26(3): 157-159.
Vancouver Taşal İ. , Aytekin Ö. A case of Brachygnathia Inferior (Micrognathia) in a Calf. Van Veterinary Journal. 2015; 26(3): 157-159.
IEEE İ. Taşal and Ö. Aytekin , "A case of Brachygnathia Inferior (Micrognathia) in a Calf", Van Veterinary Journal, vol. 26, no. 3, pp. 157-159, Dec. 2015

88x31.png

Accepted papers are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License