Year 2017, Volume 28 , Issue 3, Pages 173 - 175 2017-12-20

Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü
Congenital Tarsocrural Subluxation and Flexor Tendon Conracture in a Calf

Musa GENÇCELEP [1] , Yağmur KUŞCU [2] , Tunahan SANCAK [3]


Bu olgu materyalini, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Kliniği’ne getirilen 1 günlük, 25 kg, erkek, yerli kara ırkı bir buzağı oluşturdu. Anamnezde, hayvanın normal doğumla dünyaya geldiği, ancak ayağa kalkmada zorluk çektiği ve topalladığı öğrenildi. Klinik muayenede her iki ön ekstremite ile sol arka ekstremitede topuk ekleminden kaynaklı fleksor tendo kontraktürü belirlendi. Kontraktürün ön bacaklarda orta, arka sol bacakta ise hafif derecede olduğu tespit edildi.  Ayrıca arka sol tarsal eklemi pasif hareketle tam fleksiyon konumuna getirme girişimi sağlam ekleme göre daha zor gerçekleştirilirken palpasyonda krepitasyon sesi belirlendi. Yapılan radyografik incelemede, sol tarsal eklemde talus (tarsocrural) sublukzasyonu olduğu gözlendi. Aynı hayvanda ön ekstremitelerde ve arka sol ekstremitede fleksor tendo kontraktürü ve sol tarsal eklemde konjenital tarsocrural sublukzasyon olayının gözlenmesi önemli bulundu.

An 1 day old, 25 kg, male calf constitutes the material of this case report. It was brought in Yuzuncu Yıl University, Faculty of Veterinary Medicine, Depertmant of Surgery Clinics. In patient’s history some information was learnt that calf had normal birth, and had difficulty in standing up, and had lameness. In clinical evaluation it diagnosed both front extremity and left hind extremity had flexor tendon contracture that effects the fetlock joint. Contractures level was medium in front legs, and slight in hind leg. Passive motion of left tarsal joint was difficult as compared to other tarsal joint. Crepitation was determined in the joint. Tarsocrural subluxation was determined in radiographic examination. It was concluded that congenital flexor tendon contracture in front and hind extremity and tarsocrural subluxation of tarsal joint in an animal is clinical important.
  • Akın F, Samsar E, Güzel N, Şener G (1976). Buzağı ve danalarda arqure-bouleture olguları ile bunların sağaltımları üzerine denemeler. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 23(3-4), 237-248. Budras K-D, Wünsche A (2009). Veteriner Anatomi Atlası (Sığır). Türkçe baskı. Medipress Yayınevi. Constant C, Nichols S, Marchionatti E, Lardé H, Olive J, Fecteau G (2015). Multiple tarsal luxations in 2 Holstein heifers. Can Vet J; 56, 1185–1189. Doğan H (2013). Nizip ilçe ve köylerindeki buzağı, kuzu ve oğlaklarda anomalilerin prevalansı ve bu olgularda bazı biyokimyasal değerler. Harran Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa. Durmuş AS, Han MC (2005). Buzağılarda kongenital anomali olguları. Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı- Elazığ. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. Ghanem M, Yoshida C, Isobe N, Nakao T, Yamashiro H, Kubota H, Miyake Y, Nakada K (2004). Atresia ani with diphallus and separate scrota in a calf: A case report. Theriogenology, 61, 1205-1513. Gökçe AP, Beşaltı Ö, Özak A, Tong S, Yagcı B (1999). Buzağılarda atresia kolinin operatif sağaltımı: 11 Olgu (1996-1998). Vet Cerrahi Derg, 3-4, 9-13. Gül Y (2009). Genel Patoloji. 454-492, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Matbaası. Kaya M, Okumuş Z, Doğan E, Çetin EM, Yanmaz LE (2011). Erzurum Yöresindeki Buzağılarda Doğmasal Anomalilerin Görülme Sıklığı ve Sağkalım Oranları, FÜ Sağ Bil Vet Derg,: 25 (2): 83–93. http://www.fusabil.org Kocatürk U (1994). Açıklamalı Tıp Terimleri Sözlüğü, Ank. Üni. Basımevi. Magda MA, Youssef HA (2009). Surgical management of congenital malformations in ruminants. (2007), www.priory.com/vet/ congenital_malformations_ruminants.html. Özmen Ö (2015). A Case of Monobrachial Peromelia in Two Years Old Hostein Cow. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 62, 323-326. Samsar E, Akın F (2000). Genel Cerrahi, Medipress Yayıncılık, Ankara. Samsar E, Akın F (2006). Özel Cerrahi Medipres Yayıncılık, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Veterinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Musa GENÇCELEP (Primary Author)
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ

Author: Yağmur KUŞCU
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ

Author: Tunahan SANCAK
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ

Dates

Application Date : December 9, 2016
Acceptance Date : April 4, 2017
Publication Date : December 20, 2017

Bibtex @case report { vanvetj435413, journal = {Van Veterinary Journal}, issn = {2149-3359}, eissn = {2149-8644}, address = {YYÜ Veteriner Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs Van Turkey}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2017}, volume = {28}, pages = {173 - 175}, doi = {}, title = {Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü}, key = {cite}, author = {Gençcelep, Musa and Kuşcu, Yağmur and Sancak, Tunahan} }
APA Gençcelep, M , Kuşcu, Y , Sancak, T . (2017). Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü . Van Veterinary Journal , 28 (3) , 173-175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/37671/435413
MLA Gençcelep, M , Kuşcu, Y , Sancak, T . "Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü" . Van Veterinary Journal 28 (2017 ): 173-175 <https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/37671/435413>
Chicago Gençcelep, M , Kuşcu, Y , Sancak, T . "Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü". Van Veterinary Journal 28 (2017 ): 173-175
RIS TY - JOUR T1 - Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü AU - Musa Gençcelep , Yağmur Kuşcu , Tunahan Sancak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Van Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 175 VL - 28 IS - 3 SN - 2149-3359-2149-8644 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Van Veterinary Journal Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü %A Musa Gençcelep , Yağmur Kuşcu , Tunahan Sancak %T Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü %D 2017 %J Van Veterinary Journal %P 2149-3359-2149-8644 %V 28 %N 3 %R %U
ISNAD Gençcelep, Musa , Kuşcu, Yağmur , Sancak, Tunahan . "Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü". Van Veterinary Journal 28 / 3 (December 2017): 173-175 .
AMA Gençcelep M , Kuşcu Y , Sancak T . Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü. Van Vet J. 2017; 28(3): 173-175.
Vancouver Gençcelep M , Kuşcu Y , Sancak T . Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü. Van Veterinary Journal. 2017; 28(3): 173-175.
IEEE M. Gençcelep , Y. Kuşcu and T. Sancak , "Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü", Van Veterinary Journal, vol. 28, no. 3, pp. 173-175, Dec. 2017