Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Effect of Different Levels of Feed Consumption on the Quality of Fleece and Number of Fiber Follicles in Norduz Lambs

Year 2016, Volume: 27 Issue: 1, 37 - 42, 20.04.2016

Abstract


This
study examined the effect of different forage levels and ewe’s milk consumption
levels on the development of fleece characters and number of follicles in
Norduz lambs. Fifty Norduz sheep and their 50 lambs were used in the study.
Control group lambs freely consumed alfalfa hay until
the pasture season and then freely consumed pasture grass. The lambs in the
control group also nursed from the ewes for 150 days. The experimental group
lambs were fed milk residues for 47 days and consumed test feed after the first
week. The lambs in the first, second, and third groups were fed with food
consisting 2, 3, and 4% dry matter, respectively, based on their live weights.
Skin
samples were obtained from animals aged 7 days, 21 days, 2 months, 6 months,
and 1 year in order to determine the rates and varieties of fleece follicles.
Fleece samples were also obtained from one-year-old animals to determine
specific fleece characteristics. The lengths (haut and barb) and strength
values of the fleeces were significantly greater in the control group than in
the other groups. The effect of forage and breast milk consumption in different
levels were not statistically significant in secondary follicle numbers.

References

  • Ansari-Renani HR, Moradi S, Baghershah HR, Ebadi Z, Salehi M, Seyed Momen SM, Ansari-Renani MY (2011). Determination of wool follicle characteristics of Iranian sheep breeds. Asian-Australas J Anim Sci, 24 (8),1173-1177. Aytaç M (2004). Akkaraman, Sakız x Akkaraman F1 ve G1 ile Kıvırcık x Akkaraman F1 ve G1 Genotiplerinde Verim Özellikleri. Ankara Univ Fen Bil Enst, (PhD Thesis), Turkey. Bancroft JD, Cook HC (1984). Manual of Histological Tecniques. Churchill Livingstone, London. Carter HB (1955). The hair follicle group in sheep. Anim Breed Abstr, 23 (2), 101–116. Corbett JL (1979). Variation in wool growth with physiological state, in: JL Corbett (ed.) Physiological and environmental limitations to wool growth, pp. 79-98, Armidale, Australia, The University of New England Publishing Unit Çivi A (1999). Karakaş ve Norduz Kuzularında Yapağı Verim ve Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniv Fen Bil Enst (PhD Thesis), Turkey. Cottle D (2006). Animal fibres, follicles and fleeces. http://wwwpersonal.une.edu.au /~dcottle2/211-lecture2.pdf. Accessed: 22 June 2006. Denney GD, Thornberry, KJ, Sladek MA (1988). The effect of pre and postnatal nutrient deprivation on live weight and wool production of single born Merino sheep. Proc Aust Soc Anim Prod, 17, 174-177. Fraser AS, Short BF (1960). The biology of the fleece. Anim Res Laboratories Techn Paper 3. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Melbourne, Australia. Goers H, Jollys S (2007). Meat and Livestock Australia. ISBN: 9 7817 4191 1060, Australia. Hatcher S, Johnson PR (2004). Optimising genetic potential for wool production and quality through maternal nutrition. AFBM Network Conference, Orange NSW 2800, Australia. Hill JA, Hynd PI, Ponzoni RW, Grimson RJ, Jaensch, KS, Kenyon RV and Penno NM (1997). 'Skin and follicle characters 1. Heritabilities and correlations among them' , in Proceedings of the Australian Association for Animal Breeding and Genetics, Aust Assoc Anim Breeding and Genetics, 12, 520-523 Hutchison G, Mellor DJ (1983). Effects of maternal nutrition on the initiation of secondary wool follicles in foetal sheep. J Comp Pathol, 93 (4), 577–583. İmik H, Tuncer ŞD, Aytaç M, Aylanç A (2003). Akkaraman kuzu rasyonlarına arpa yerine farklı oranlarda katılan kavuzu alınmış süpürge darısının (Sorghum vulgare) besi performansı ve yapağı kalitesi üzerine etkisi. Türk Vet Hayv Derg, 27, 351–360. Karakuş K, Tuncer SS, Arslan S (2005). Comparison of the fleece characteristics of Karakas and Norduz sheep (Local Ewes in Turkey). J Anim Vet Adv, 4 (6), 1-10. Kocamış H, Aslan Ş (2004). Tuj koyunlarının derileri üzerine histolojik ve histometrik bir inceleme. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 10 (1), 91-98. Lyne AG (1961). The postnatal development of wool follicles, sheeding and skin thickness in inbred Merino and Southdown-Merino crossbred sheep. Aust J Biol Sci, 14, 141–156. Maddocks IG, Jackson N (1988). Structural studies of sheep, cattle and goat skin. CSIRO Division Animal Production, Blacktown, New South Wales, Australia. Özcan H (1971). İnanlı İnekhanesi Kıvırcık koyunlarında canlı ağırlık, yapağı verimi, lüle uzunluğu ve yapağı inceliğinin kalıtım dereceleri be bu yapağı karakterleri arasındaki ilişkiler Ankara Univ Vet Fak Derg, 18 (2), 149-161. Özfiliz N, Özer A, Yakışık M, Erdost H (1997). Kıvırcık ve Karacabey Merinos koyunlarının derilerinin histolojik ve morfometrik yönden karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Turk J Vet Anim Sci, 21, 125-133. Safari A and Fogarty NM (2003). Genetic parameters for sheep production traits: Estimates from the literature, NSW Agriculture, Orange. Safari E, Fogarty NM, Gilmour AR (2005). A review of genetic parameter estimates for wool, growth, meatandre production traits in sheep. Livest Prod Sci, 92 (3), 271–289. Sarı M, Bolat D, Çerçi İH, Önol AG, Deniz S, Azman MA, Şahin K, Güler T, Seven PT, Karslı MA, Şahin N, Nursoy H, Çiftçi M, Bingöl NT (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Medipres Matbaacılık Ltd. Şti. ISBN: 978-975-6676-29-5, Malatya. Short B. (1955). Development of the secondary follicle population in sheep. Aust J Agr Res, 6 (1), 62–67. Tuncer SS, Cengiz F (2009). Norduz ve Karakaş Koyunlarında Kıl Follikülü ile Yapağı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Poster sunumu, Erzurum. Turkstat (2016). Turkish Statistical Institute, Livestock Statistics. http://tuikapp.tuik.gov.tr/ hayvancilikapp/hayvancilik.zul. Accessed: 01 April 2016. Ünal N, Akçapınar H, Atasoy F, Koçak S, Aytaç M (2004). Akkaraman, Sakız x Akkaraman ve Kıvırcık x Akkaraman melezleri (F1, G1) ile Karayaka ve Bafra koyunlarda canlı ağırlık ve yapağı özellikleri. Lalahan Hayv Araşt Enst Derg, 44 (2), 15–22. Zık B, Özfiliz N, Erdost H, Yağcı A (1999). Karayaka koyun derileri sırt bölgesinin histolojik ve morfometrik yönden incelenmesi. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 5 (2), 193 - 201.

Norduz Kuzularında Yapağı Kalitesi ve Lif Follikül Sayılarına Farklı Yem Tüketim Düzeylerinin Etkisi

Year 2016, Volume: 27 Issue: 1, 37 - 42, 20.04.2016

Abstract


Bu
çalışmada, Norduz kuzularında bazı yapağı karakterleri ve lif follikül oluşumu
üzerine aynı enerji ve protein içeriğine sahip farklı düzeylerdeki yem ve anne
sütü tüketiminin etkisi araştırılmıştır. Hayvan materyali olarak, 50 baş Norduz
koyunu ve bunlardan doğan 50 kuzu kullanılmıştır. Kontrol grubundaki kuzular
mera dönemine kadar yonca samanı ve mera döneminde de mera otları ile serbest
olarak beslenmişlerdir. Ayrıca bu kuzular 150 gün boyunca anne sütü
emmişlerdir. Deneme grupları ise 47 gün boyunca
kalıntı süt ile beslenmiş ve ilk haftadan itibaren deneme yemleri verilmeye
başlanmıştır. Deneme yemi gruplara göre canlı ağırlıkları alınarak ikinci gruba
canlı ağırlığının %2, üçüncü gruba %3 ve dördüncü gruba ise %4 kuru madde
gelecek şekilde yemleme yapılmıştır. Lif
folliküllerinin çeşit ve
oranlarını tespit etmek için, kuzular; 7. gün, 21. gün, 2. ay, 6. ay ve 1. yaşa
ulaştıklarında deri örnekleri alındı. Ayrıca bazı yapağı karakterlerinin
belirlenmesi için de, 1 yaşındaki hayvanlardan yapağı örnekleri alındı. Hauter
ve Barbe uzunlukları ile mukavemet değerleri bakımından kontrol grubu
hayvanları muamelelere tabi tutulan grupların tümünden daha yüksek değerler
almış ve farkların istatistiki olarak önemli olduğu gözlenmiştir. Farklı
seviyedeki yem ve süt tüketimi ikincil follikül sayılarında önemli farklar
oluşturmamıştır.

References

  • Ansari-Renani HR, Moradi S, Baghershah HR, Ebadi Z, Salehi M, Seyed Momen SM, Ansari-Renani MY (2011). Determination of wool follicle characteristics of Iranian sheep breeds. Asian-Australas J Anim Sci, 24 (8),1173-1177. Aytaç M (2004). Akkaraman, Sakız x Akkaraman F1 ve G1 ile Kıvırcık x Akkaraman F1 ve G1 Genotiplerinde Verim Özellikleri. Ankara Univ Fen Bil Enst, (PhD Thesis), Turkey. Bancroft JD, Cook HC (1984). Manual of Histological Tecniques. Churchill Livingstone, London. Carter HB (1955). The hair follicle group in sheep. Anim Breed Abstr, 23 (2), 101–116. Corbett JL (1979). Variation in wool growth with physiological state, in: JL Corbett (ed.) Physiological and environmental limitations to wool growth, pp. 79-98, Armidale, Australia, The University of New England Publishing Unit Çivi A (1999). Karakaş ve Norduz Kuzularında Yapağı Verim ve Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniv Fen Bil Enst (PhD Thesis), Turkey. Cottle D (2006). Animal fibres, follicles and fleeces. http://wwwpersonal.une.edu.au /~dcottle2/211-lecture2.pdf. Accessed: 22 June 2006. Denney GD, Thornberry, KJ, Sladek MA (1988). The effect of pre and postnatal nutrient deprivation on live weight and wool production of single born Merino sheep. Proc Aust Soc Anim Prod, 17, 174-177. Fraser AS, Short BF (1960). The biology of the fleece. Anim Res Laboratories Techn Paper 3. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Melbourne, Australia. Goers H, Jollys S (2007). Meat and Livestock Australia. ISBN: 9 7817 4191 1060, Australia. Hatcher S, Johnson PR (2004). Optimising genetic potential for wool production and quality through maternal nutrition. AFBM Network Conference, Orange NSW 2800, Australia. Hill JA, Hynd PI, Ponzoni RW, Grimson RJ, Jaensch, KS, Kenyon RV and Penno NM (1997). 'Skin and follicle characters 1. Heritabilities and correlations among them' , in Proceedings of the Australian Association for Animal Breeding and Genetics, Aust Assoc Anim Breeding and Genetics, 12, 520-523 Hutchison G, Mellor DJ (1983). Effects of maternal nutrition on the initiation of secondary wool follicles in foetal sheep. J Comp Pathol, 93 (4), 577–583. İmik H, Tuncer ŞD, Aytaç M, Aylanç A (2003). Akkaraman kuzu rasyonlarına arpa yerine farklı oranlarda katılan kavuzu alınmış süpürge darısının (Sorghum vulgare) besi performansı ve yapağı kalitesi üzerine etkisi. Türk Vet Hayv Derg, 27, 351–360. Karakuş K, Tuncer SS, Arslan S (2005). Comparison of the fleece characteristics of Karakas and Norduz sheep (Local Ewes in Turkey). J Anim Vet Adv, 4 (6), 1-10. Kocamış H, Aslan Ş (2004). Tuj koyunlarının derileri üzerine histolojik ve histometrik bir inceleme. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 10 (1), 91-98. Lyne AG (1961). The postnatal development of wool follicles, sheeding and skin thickness in inbred Merino and Southdown-Merino crossbred sheep. Aust J Biol Sci, 14, 141–156. Maddocks IG, Jackson N (1988). Structural studies of sheep, cattle and goat skin. CSIRO Division Animal Production, Blacktown, New South Wales, Australia. Özcan H (1971). İnanlı İnekhanesi Kıvırcık koyunlarında canlı ağırlık, yapağı verimi, lüle uzunluğu ve yapağı inceliğinin kalıtım dereceleri be bu yapağı karakterleri arasındaki ilişkiler Ankara Univ Vet Fak Derg, 18 (2), 149-161. Özfiliz N, Özer A, Yakışık M, Erdost H (1997). Kıvırcık ve Karacabey Merinos koyunlarının derilerinin histolojik ve morfometrik yönden karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Turk J Vet Anim Sci, 21, 125-133. Safari A and Fogarty NM (2003). Genetic parameters for sheep production traits: Estimates from the literature, NSW Agriculture, Orange. Safari E, Fogarty NM, Gilmour AR (2005). A review of genetic parameter estimates for wool, growth, meatandre production traits in sheep. Livest Prod Sci, 92 (3), 271–289. Sarı M, Bolat D, Çerçi İH, Önol AG, Deniz S, Azman MA, Şahin K, Güler T, Seven PT, Karslı MA, Şahin N, Nursoy H, Çiftçi M, Bingöl NT (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Medipres Matbaacılık Ltd. Şti. ISBN: 978-975-6676-29-5, Malatya. Short B. (1955). Development of the secondary follicle population in sheep. Aust J Agr Res, 6 (1), 62–67. Tuncer SS, Cengiz F (2009). Norduz ve Karakaş Koyunlarında Kıl Follikülü ile Yapağı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Poster sunumu, Erzurum. Turkstat (2016). Turkish Statistical Institute, Livestock Statistics. http://tuikapp.tuik.gov.tr/ hayvancilikapp/hayvancilik.zul. Accessed: 01 April 2016. Ünal N, Akçapınar H, Atasoy F, Koçak S, Aytaç M (2004). Akkaraman, Sakız x Akkaraman ve Kıvırcık x Akkaraman melezleri (F1, G1) ile Karayaka ve Bafra koyunlarda canlı ağırlık ve yapağı özellikleri. Lalahan Hayv Araşt Enst Derg, 44 (2), 15–22. Zık B, Özfiliz N, Erdost H, Yağcı A (1999). Karayaka koyun derileri sırt bölgesinin histolojik ve morfometrik yönden incelenmesi. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 5 (2), 193 - 201.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Selçuk Seçkin TUNCER
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU


Sema USLU


Cemal BUDAĞ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ


Emre ALARSLAN This is me
Ministry of Agriculture, Sheep Breeding and Research Station, Bandırma, Balikesir, Turkey


Kadir KARAKUŞ This is me
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU


Turgut AYGÜN
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ

Publication Date April 20, 2016
Submission Date February 24, 2016
Acceptance Date April 22, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 27 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { vanvetj435851, journal = {Van Veterinary Journal}, issn = {2149-3359}, eissn = {2149-8644}, address = {YYÜ Veteriner Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs Van Turkey}, publisher = {Van Yuzuncu Yıl University}, year = {2016}, volume = {27}, number = {1}, pages = {37 - 42}, title = {Effect of Different Levels of Feed Consumption on the Quality of Fleece and Number of Fiber Follicles in Norduz Lambs}, key = {cite}, author = {Tuncer, Selçuk Seçkin and Uslu, Sema and Budağ, Cemal and Alarslan, Emre and Karakuş, Kadir and Aygün, Turgut} }
APA Tuncer, S. S. , Uslu, S. , Budağ, C. , Alarslan, E. , Karakuş, K. & Aygün, T. (2016). Effect of Different Levels of Feed Consumption on the Quality of Fleece and Number of Fiber Follicles in Norduz Lambs . Van Veterinary Journal , 27 (1) , 37-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/37751/435851
MLA Tuncer, S. S. , Uslu, S. , Budağ, C. , Alarslan, E. , Karakuş, K. , Aygün, T. "Effect of Different Levels of Feed Consumption on the Quality of Fleece and Number of Fiber Follicles in Norduz Lambs" . Van Veterinary Journal 27 (2016 ): 37-42 <https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/37751/435851>
Chicago Tuncer, S. S. , Uslu, S. , Budağ, C. , Alarslan, E. , Karakuş, K. , Aygün, T. "Effect of Different Levels of Feed Consumption on the Quality of Fleece and Number of Fiber Follicles in Norduz Lambs". Van Veterinary Journal 27 (2016 ): 37-42
RIS TY - JOUR T1 - Effect of Different Levels of Feed Consumption on the Quality of Fleece and Number of Fiber Follicles in Norduz Lambs AU - Selçuk SeçkinTuncer, SemaUslu, CemalBudağ, EmreAlarslan, KadirKarakuş, TurgutAygün Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Van Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 42 VL - 27 IS - 1 SN - 2149-3359-2149-8644 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Van Veterinary Journal Effect of Different Levels of Feed Consumption on the Quality of Fleece and Number of Fiber Follicles in Norduz Lambs %A Selçuk Seçkin Tuncer , Sema Uslu , Cemal Budağ , Emre Alarslan , Kadir Karakuş , Turgut Aygün %T Effect of Different Levels of Feed Consumption on the Quality of Fleece and Number of Fiber Follicles in Norduz Lambs %D 2016 %J Van Veterinary Journal %P 2149-3359-2149-8644 %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD Tuncer, Selçuk Seçkin , Uslu, Sema , Budağ, Cemal , Alarslan, Emre , Karakuş, Kadir , Aygün, Turgut . "Effect of Different Levels of Feed Consumption on the Quality of Fleece and Number of Fiber Follicles in Norduz Lambs". Van Veterinary Journal 27 / 1 (April 2016): 37-42 .
AMA Tuncer S. S. , Uslu S. , Budağ C. , Alarslan E. , Karakuş K. , Aygün T. Effect of Different Levels of Feed Consumption on the Quality of Fleece and Number of Fiber Follicles in Norduz Lambs. Van Vet J. 2016; 27(1): 37-42.
Vancouver Tuncer S. S. , Uslu S. , Budağ C. , Alarslan E. , Karakuş K. , Aygün T. Effect of Different Levels of Feed Consumption on the Quality of Fleece and Number of Fiber Follicles in Norduz Lambs. Van Veterinary Journal. 2016; 27(1): 37-42.
IEEE S. S. Tuncer , S. Uslu , C. Budağ , E. Alarslan , K. Karakuş and T. Aygün , "Effect of Different Levels of Feed Consumption on the Quality of Fleece and Number of Fiber Follicles in Norduz Lambs", Van Veterinary Journal, vol. 27, no. 1, pp. 37-42, Apr. 2016

88x31.png

Accepted papers are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License