Case Report
BibTex RIS Cite

A Case of Preputial Myiasis Caused by Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae) in a Domestic Male Goat (Capra hircus)

Year 2022, Volume: 33 Issue: 1, 42 - 45, 27.03.2022
https://doi.org/10.36483/vanvetj.1022698

Abstract

Myiasis is a disease that occurs when adult forms of some diptera species are non-parasitic, while larval forms (Diptera: Calliphoridae, Muscidae and Sarcophagidae) feed on necrotic, living, or dead tissues of humans and vertebrates or fluids from body tissues or ingested food. Myiasis causes serious economic losses and health problems in humans and animals, especially in rural areas of tropical and subtropical countries where cattle, sheep and goat breeding are common. The case of myiasis is classified in many ways according to the parasite-host relationships or the tissues and organs in which the diptera larvae located: external myiasis if it settles on the skin surface of the hosts; internal myiasis if it settles in organs or body cavities. Diptera larvae collected from the preputium of a sacrificial goat were brought to the parasitology laboratory in 70% ethanol for identification. According to the microscopic examination, third instar larvae of Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae) were detected in samples. The aim of this study was to present the cases of external and internal myiasis in Turkey, together with the first case of preputial myiasis of goat caused by W. magnifica in Turkey.

References

 • Aldemir OS, Ural K, Aysul N ve ark. (2012). Bir köpekte travmatik myiasis olgusu. Turkiye Parazitol Derg, 36(2), 109-111.
 • Alibaşoğlu M, Yalçıner Ş (1965). 1933-1961 Yılları Arasında Ankara ve yöresinde atlarda görülen hastalıklara toplu bir bakış. Ankara Univ Vet Fak Derg, 12 (01.02), 98-111.
 • Arslan MO, Kara M, Gicik Y (2009). Epidemiology of Oestrus ovis infestations in sheep in Kars province of north-eastern Turkey. Trop Anim Health Prod, 41 (3), 299-305.
 • Aydenizöz M, Dik B (2008). Bir kuzuda Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan kaynaklanan gingival miyaz olgusu. Turkiye Parazitol Derg, 32 (1), 79-81.
 • Bonacci T, Greco S, Whitmore D, Curcio U (2013). First data on myiasis caused by Wohlfahrtia magnifica (Schiffner, 1862) (Insecta: Diptera: Sarcophagidae) in Calabria, southern Italy. Life Excit Biol, 1 (4), 197-201.
 • Bonacci T, Curia G, Scapoli C, Pezzi M (2020). Wohlfahrtiosis in Italy: a case in a puppy and overview of geographical distribution. Acta Vet Brno, 89 (2), 171-177.
 • Büyükkurt MC, Miloğlu Ö, Nalbantoğlu S ve ark. (2008). Oral myiasis in a child due to Wohlfahrtia magnifica: original image. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, 28 (5), 782-785.
 • Ceylan O, Dik B, İlhan C, İder M, Gülersoy E (2019). The first case of anal myiasis caused by Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) in a dog Infested with Rhiphicephalus sanguineus (Latreille, 1806) ticks suspected to cause paralysis in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (5), 721-724.
 • Çevik C, Kaya ÖA, Akbay E ve ark. (2014). An unusual Wohlfahrtia magnifica myiasis case localized in cutaneous and subcutaneous tissues in a patient with head-neck cancer. Turkiye Parazitol Derg, 38 (2), 135–137.
 • Davulcu DS, Yilmaz S, Ceylan O, Dik B (2020). Perianal traumatic myiasis in a goat caused by Wohlfahrtia magnifica (Schiner 1862) (Diptera: Sarcophagidae) in Konya Province of Turkey. Int J Med Parasitol Epid Sci, 1 (3), 73-75.
 • Dik B, Uslu U, Işık N (2012). Myiasis in animals and human beings in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (1), 37-42.
 • Dinçer Ş (1997). İnsan ve hayvanlarda myiasis. Özcel MA, Daldal N (Ed). Parazitoloji’de Artropod Hastalıkları & Vektörler (s. 169-235). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:13, İzmir.
 • Dinçer Ş, Yıldız K, Nalbantoğlu S (2000). Türkiye’de develerde (Camelus dromedarius) ilk Cephalopina titillator (Diptera: Oestridae) larvası. Turkiye Parazitol Derg, 24 (3), 311-312.
 • Gökçen A, Sevgili M (2007). Türkiye’de bir ceylanda (Gazella subgutturosa) kutanöz miyaz vakası. Ataturk Univ Vet Bilim Derg, 2 (3), 96-98.
 • Gökçen A, Sevgili M, Altaş MG, Camkerten İ (2008). Presence of Gasterophilus species in Arabian horses in Sanliurfa region. Turkiye Parazitol Derg, 32 (4), 337-339.
 • Gökpınar S (2017). Bir baykuşta travmatik myiasis olgusu. Eurasian J Vet Sci, 33 (3), 198-201.
 • Gökpınar S, Karslı B (2018). Traumatic myiasis associated with Wohlfahrtia magnifica and Lucilia sericata larvae in dog. Van Vet J, 29 (1), 55-57.
 • Gülanber A, Tuzer E, Gargili A ve ark. (2000). A survey of hypodermosis in cattle slaughtered in Thrace (Trakya) Turkey. Turk J Vet Anim Sci, 24 (5), 429-430.
 • Hall M, Wall R (1995). Myiasis of humans and domestic animals. Adv Parasitol, 35, 257-334.
 • Hall MJR, Wall, RL, Stevens JR (2016). Traumatic myiasis: a neglected disease in a changing world. Ann Rev Entomol, 61 (1), 159-176.
 • İlhan C, Dik B, Zamirbekova N (2018). A traumatic myiasis case in a cat caused by Lucilia sericata. Eurasian J Vet Sci, 34 (2), 131-134.
 • İpek DNS, Şaki CE (2010). Diyarbakır ve yöresinde sığır, koyun ve keçilerde eksternal myiasisler. Dicle Üniv Vet Fak Derg, 1 (1), 1-7.
 • İpek DNS, İpek P (2012). A case of traumatic myiasis in a domestic rabbit (Oryctolagus cuniculus) caused by Lucilia sericata. Turkiye Parazitol Derg, 36 (1), 54-56.
 • İpek DNS, Ünver Ö, İpek P (2017). Diyarbakır İlinde Mezbahada Kesilen Keçilerde Keçi Nokrasının Prevalansı. Dicle Üniv Vet Fak Derg, 10 (2), 103-106.
 • Işık N, Dik B (2015). Bir köpekte Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae)'dan kaynaklanan travmatik myiasis olgusu. Eurasian J Vet Sci, 31 (4), 242-244.
 • Kalkan A (1963). Hypodermosis' in hayvan endüstrisinde sebeb olduğu kayıplar. Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 2 (1), 30-37.
 • Karatepe M, Karatepe B (2008). Hypodermosis in cattle slaughtered in Nigde province, Turkey. Trop Anim Health Prod, 40 (6), 383-386.
 • Kılınç ÖO, Oğuz B, Sona A ve ark. (2013). Bir köpekte Wohlfahrtia magnifica Schiner, 1862; Diptera: Sarcophagidae larvalarından ileri gelen travmatik myiasis olgusu. Anim Hlth Prod Hyg, 2 (2), 209-211.
 • Kurtpınar H (1947). Anadolu Ehli Hayvanlarında Görülen Hypoderma Nevileri, İktisadi Önemi ve Mücadelesine Dair En Uygun Tedbirler Üzerinde Araştırmalar. 1. Baskı. Yüksek Ziraat Enstitüsü Basımevi, Ankara.
 • Özdal N, Değer S (2005). Van Belediye mezbahasında kesilen sığır, koyun ve keçilerde hypodermosis. Van Vet J, 16 (2), 23-25.
 • Özdal N, Biçek K, Orunç Ö, Değer S (2010). Presence of Gasterophilus species in horses in Van region. Van Vet J, 21 (2), 87-90.
 • Pekmezci D, Pekmezci GZ, Açici M, Gökalp G, Tütüncü M (2014). A case of auricular, anal and umbilical myiasis caused by the larvae of Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) in neonatal kittens. Turkiye Parazitol Derg, 38 (1), 71-75.
 • Pezzi M, Bonacci T, Leis M ve ark. (2019). Myiasis in domestic cats: a global review. Parasites & Vectors, 12 (1), 1-14.
 • Samsar E, Güzel N, Karaer Z, Yavru N, Gürkan M (1986). Calliphora vomitoria in a dog eye. Eurasian J Vet Sci, 2 (1), 167-170.
 • Sayın F (1967). Çukurova Harası ve civarındaki merkepler üzerinde Rhinoestrus purpureus enfestasyonu ile ilgili bir araştırma. Ankara Univ Vet Fak Derg, 14 (4), 535-540.
 • Sayın F (1973). Ankara keçisi hypodermosis'i üzerınde araştırmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg, 20 (2.3), 262-276.
 • Sevgili M, Şaki CE, Gökçen A (2004). Bir ceylanda genital myiasis olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 28 (34), 202-204.
 • Sevgili M, Altaş MG, Gökçen A (2009). Bir köpekte oral myiasis olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 33 (1), 92-94.
 • Sotiraki S, Farkas R, Hall MJR (2010). Fleshflies in the flesh: epidemiology, population genetics and control of outbreaks of traumatic myiasis in the Mediterranean Basin. Vet Parasitol, 174 (1-2), 12-18.
 • Şaki CE (2004). Elazığ’da köpeklerde tespit edilen travmatik myiasisler. Fırat Üniv Sağlık Bil Dergisi, 18 (1), 29-33.
 • Uslu U, Dik B (2006). Bir koyunda çok sayıda Oestrus ovis (Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae) larvasından kaynaklanan kavikol myiasis olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 30 (2), 132-134.
 • Ütük AE (2006). Bir köpekte travmatik miyazis olgusu. Fırat Üniv Sağlık Bil Dergisi, 20 (1), 97-99.
 • Yılmaz O, Köse M (2014). Vulvo-vaginal myiasis in a queen caused by Lucilia sericata (Diptera: Nematocera: Calliphoridae). Eurasian J Vet Sci, 30 (2), 108-110.
 • Yücel Ş, Çiçek H, Kar S, Eser M (2008). Bir kedide genital myiasis olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 32 (3), 241-243.
 • Zumpt F (1965). Myiasis in Man and Animals in the Old World. I. Edition. Butterwoths & Co. Ltd., London.

Bir Teke (Capra hircus)’de Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan Kaynaklanan Preputial Myiasis Olgusu

Year 2022, Volume: 33 Issue: 1, 42 - 45, 27.03.2022
https://doi.org/10.36483/vanvetj.1022698

Abstract

Myiasis terimi özellikle Calliphorid, Muscid ve Sarcophagid gibi bazı diptera türlerinin ergin formlarının parazit olmadığı halde, larva formlarının insan ve omurgalı hayvanların nekrotik, canlı veya ölü dokularıyla ya da vücut dokularındaki sıvılar veya sindirilmiş gıdalarda beslenmesi sırasında meydana gelen bir hastalıktır. Özellikle sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliğin yaygın olduğu tropik ve subtropik ülkelerin kırsal kesimlerinde myiasis insanlarda ve hayvanlarda ciddi ekonomik kayıplara ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Myiasis olgusu parazit-konak ilişkilerine veya yerleştikleri doku ve organlara göre birçok şekilde sınıflandırılmaktadır: konakların deri yüzeyine yerleşirse eksternal myiasis; iç organlara veya vücut boşluklarına yerleşirse internal myiasis gibi. Kurbanlık bir tekenin prepusiyumundan toplanan diptera larvaları teşhis amacıyla %70’lik etil alkol içerisinde parazitoloji laboratuvarına getirilmiştir. Yapılan mikroskobik incelemede örnekler Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’nın üçüncü dönem larvaları olarak belirlenmiştir. Bu çalışma bir tekede Türkiye’de ilk W. magnifica kaynaklı preputial myiasis olgusu bildirimi ile birlikte, Türkiye’de eksternal ve internal myiasis olgularının toplu bir şekilde sunumu amaçlanmıştır.

References

 • Aldemir OS, Ural K, Aysul N ve ark. (2012). Bir köpekte travmatik myiasis olgusu. Turkiye Parazitol Derg, 36(2), 109-111.
 • Alibaşoğlu M, Yalçıner Ş (1965). 1933-1961 Yılları Arasında Ankara ve yöresinde atlarda görülen hastalıklara toplu bir bakış. Ankara Univ Vet Fak Derg, 12 (01.02), 98-111.
 • Arslan MO, Kara M, Gicik Y (2009). Epidemiology of Oestrus ovis infestations in sheep in Kars province of north-eastern Turkey. Trop Anim Health Prod, 41 (3), 299-305.
 • Aydenizöz M, Dik B (2008). Bir kuzuda Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan kaynaklanan gingival miyaz olgusu. Turkiye Parazitol Derg, 32 (1), 79-81.
 • Bonacci T, Greco S, Whitmore D, Curcio U (2013). First data on myiasis caused by Wohlfahrtia magnifica (Schiffner, 1862) (Insecta: Diptera: Sarcophagidae) in Calabria, southern Italy. Life Excit Biol, 1 (4), 197-201.
 • Bonacci T, Curia G, Scapoli C, Pezzi M (2020). Wohlfahrtiosis in Italy: a case in a puppy and overview of geographical distribution. Acta Vet Brno, 89 (2), 171-177.
 • Büyükkurt MC, Miloğlu Ö, Nalbantoğlu S ve ark. (2008). Oral myiasis in a child due to Wohlfahrtia magnifica: original image. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, 28 (5), 782-785.
 • Ceylan O, Dik B, İlhan C, İder M, Gülersoy E (2019). The first case of anal myiasis caused by Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) in a dog Infested with Rhiphicephalus sanguineus (Latreille, 1806) ticks suspected to cause paralysis in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (5), 721-724.
 • Çevik C, Kaya ÖA, Akbay E ve ark. (2014). An unusual Wohlfahrtia magnifica myiasis case localized in cutaneous and subcutaneous tissues in a patient with head-neck cancer. Turkiye Parazitol Derg, 38 (2), 135–137.
 • Davulcu DS, Yilmaz S, Ceylan O, Dik B (2020). Perianal traumatic myiasis in a goat caused by Wohlfahrtia magnifica (Schiner 1862) (Diptera: Sarcophagidae) in Konya Province of Turkey. Int J Med Parasitol Epid Sci, 1 (3), 73-75.
 • Dik B, Uslu U, Işık N (2012). Myiasis in animals and human beings in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (1), 37-42.
 • Dinçer Ş (1997). İnsan ve hayvanlarda myiasis. Özcel MA, Daldal N (Ed). Parazitoloji’de Artropod Hastalıkları & Vektörler (s. 169-235). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:13, İzmir.
 • Dinçer Ş, Yıldız K, Nalbantoğlu S (2000). Türkiye’de develerde (Camelus dromedarius) ilk Cephalopina titillator (Diptera: Oestridae) larvası. Turkiye Parazitol Derg, 24 (3), 311-312.
 • Gökçen A, Sevgili M (2007). Türkiye’de bir ceylanda (Gazella subgutturosa) kutanöz miyaz vakası. Ataturk Univ Vet Bilim Derg, 2 (3), 96-98.
 • Gökçen A, Sevgili M, Altaş MG, Camkerten İ (2008). Presence of Gasterophilus species in Arabian horses in Sanliurfa region. Turkiye Parazitol Derg, 32 (4), 337-339.
 • Gökpınar S (2017). Bir baykuşta travmatik myiasis olgusu. Eurasian J Vet Sci, 33 (3), 198-201.
 • Gökpınar S, Karslı B (2018). Traumatic myiasis associated with Wohlfahrtia magnifica and Lucilia sericata larvae in dog. Van Vet J, 29 (1), 55-57.
 • Gülanber A, Tuzer E, Gargili A ve ark. (2000). A survey of hypodermosis in cattle slaughtered in Thrace (Trakya) Turkey. Turk J Vet Anim Sci, 24 (5), 429-430.
 • Hall M, Wall R (1995). Myiasis of humans and domestic animals. Adv Parasitol, 35, 257-334.
 • Hall MJR, Wall, RL, Stevens JR (2016). Traumatic myiasis: a neglected disease in a changing world. Ann Rev Entomol, 61 (1), 159-176.
 • İlhan C, Dik B, Zamirbekova N (2018). A traumatic myiasis case in a cat caused by Lucilia sericata. Eurasian J Vet Sci, 34 (2), 131-134.
 • İpek DNS, Şaki CE (2010). Diyarbakır ve yöresinde sığır, koyun ve keçilerde eksternal myiasisler. Dicle Üniv Vet Fak Derg, 1 (1), 1-7.
 • İpek DNS, İpek P (2012). A case of traumatic myiasis in a domestic rabbit (Oryctolagus cuniculus) caused by Lucilia sericata. Turkiye Parazitol Derg, 36 (1), 54-56.
 • İpek DNS, Ünver Ö, İpek P (2017). Diyarbakır İlinde Mezbahada Kesilen Keçilerde Keçi Nokrasının Prevalansı. Dicle Üniv Vet Fak Derg, 10 (2), 103-106.
 • Işık N, Dik B (2015). Bir köpekte Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae)'dan kaynaklanan travmatik myiasis olgusu. Eurasian J Vet Sci, 31 (4), 242-244.
 • Kalkan A (1963). Hypodermosis' in hayvan endüstrisinde sebeb olduğu kayıplar. Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 2 (1), 30-37.
 • Karatepe M, Karatepe B (2008). Hypodermosis in cattle slaughtered in Nigde province, Turkey. Trop Anim Health Prod, 40 (6), 383-386.
 • Kılınç ÖO, Oğuz B, Sona A ve ark. (2013). Bir köpekte Wohlfahrtia magnifica Schiner, 1862; Diptera: Sarcophagidae larvalarından ileri gelen travmatik myiasis olgusu. Anim Hlth Prod Hyg, 2 (2), 209-211.
 • Kurtpınar H (1947). Anadolu Ehli Hayvanlarında Görülen Hypoderma Nevileri, İktisadi Önemi ve Mücadelesine Dair En Uygun Tedbirler Üzerinde Araştırmalar. 1. Baskı. Yüksek Ziraat Enstitüsü Basımevi, Ankara.
 • Özdal N, Değer S (2005). Van Belediye mezbahasında kesilen sığır, koyun ve keçilerde hypodermosis. Van Vet J, 16 (2), 23-25.
 • Özdal N, Biçek K, Orunç Ö, Değer S (2010). Presence of Gasterophilus species in horses in Van region. Van Vet J, 21 (2), 87-90.
 • Pekmezci D, Pekmezci GZ, Açici M, Gökalp G, Tütüncü M (2014). A case of auricular, anal and umbilical myiasis caused by the larvae of Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) in neonatal kittens. Turkiye Parazitol Derg, 38 (1), 71-75.
 • Pezzi M, Bonacci T, Leis M ve ark. (2019). Myiasis in domestic cats: a global review. Parasites & Vectors, 12 (1), 1-14.
 • Samsar E, Güzel N, Karaer Z, Yavru N, Gürkan M (1986). Calliphora vomitoria in a dog eye. Eurasian J Vet Sci, 2 (1), 167-170.
 • Sayın F (1967). Çukurova Harası ve civarındaki merkepler üzerinde Rhinoestrus purpureus enfestasyonu ile ilgili bir araştırma. Ankara Univ Vet Fak Derg, 14 (4), 535-540.
 • Sayın F (1973). Ankara keçisi hypodermosis'i üzerınde araştırmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg, 20 (2.3), 262-276.
 • Sevgili M, Şaki CE, Gökçen A (2004). Bir ceylanda genital myiasis olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 28 (34), 202-204.
 • Sevgili M, Altaş MG, Gökçen A (2009). Bir köpekte oral myiasis olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 33 (1), 92-94.
 • Sotiraki S, Farkas R, Hall MJR (2010). Fleshflies in the flesh: epidemiology, population genetics and control of outbreaks of traumatic myiasis in the Mediterranean Basin. Vet Parasitol, 174 (1-2), 12-18.
 • Şaki CE (2004). Elazığ’da köpeklerde tespit edilen travmatik myiasisler. Fırat Üniv Sağlık Bil Dergisi, 18 (1), 29-33.
 • Uslu U, Dik B (2006). Bir koyunda çok sayıda Oestrus ovis (Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae) larvasından kaynaklanan kavikol myiasis olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 30 (2), 132-134.
 • Ütük AE (2006). Bir köpekte travmatik miyazis olgusu. Fırat Üniv Sağlık Bil Dergisi, 20 (1), 97-99.
 • Yılmaz O, Köse M (2014). Vulvo-vaginal myiasis in a queen caused by Lucilia sericata (Diptera: Nematocera: Calliphoridae). Eurasian J Vet Sci, 30 (2), 108-110.
 • Yücel Ş, Çiçek H, Kar S, Eser M (2008). Bir kedide genital myiasis olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 32 (3), 241-243.
 • Zumpt F (1965). Myiasis in Man and Animals in the Old World. I. Edition. Butterwoths & Co. Ltd., London.
There are 45 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Olgu Sunumu
Authors

Gökhan Eren 0000-0002-2109-5059

Mustafa Açıcı 0000-0002-8406-9739

Ali Tümay Gürler 0000-0001-8092-1245

Cenk Soner Bölükbaş 0000-0002-4863-696X

Şinasi Umur 0000-0001-9766-2817

Publication Date March 27, 2022
Submission Date November 12, 2021
Acceptance Date March 1, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 33 Issue: 1

Cite

APA Eren, G., Açıcı, M., Gürler, A. T., Bölükbaş, C. S., et al. (2022). Bir Teke (Capra hircus)’de Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan Kaynaklanan Preputial Myiasis Olgusu. Van Veterinary Journal, 33(1), 42-45. https://doi.org/10.36483/vanvetj.1022698
AMA Eren G, Açıcı M, Gürler AT, Bölükbaş CS, Umur Ş. Bir Teke (Capra hircus)’de Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan Kaynaklanan Preputial Myiasis Olgusu. Van Vet J. March 2022;33(1):42-45. doi:10.36483/vanvetj.1022698
Chicago Eren, Gökhan, Mustafa Açıcı, Ali Tümay Gürler, Cenk Soner Bölükbaş, and Şinasi Umur. “Bir Teke (Capra hircus)’de Wohlfahrtia Magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan Kaynaklanan Preputial Myiasis Olgusu”. Van Veterinary Journal 33, no. 1 (March 2022): 42-45. https://doi.org/10.36483/vanvetj.1022698.
EndNote Eren G, Açıcı M, Gürler AT, Bölükbaş CS, Umur Ş (March 1, 2022) Bir Teke (Capra hircus)’de Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan Kaynaklanan Preputial Myiasis Olgusu. Van Veterinary Journal 33 1 42–45.
IEEE G. Eren, M. Açıcı, A. T. Gürler, C. S. Bölükbaş, and Ş. Umur, “Bir Teke (Capra hircus)’de Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan Kaynaklanan Preputial Myiasis Olgusu”, Van Vet J, vol. 33, no. 1, pp. 42–45, 2022, doi: 10.36483/vanvetj.1022698.
ISNAD Eren, Gökhan et al. “Bir Teke (Capra hircus)’de Wohlfahrtia Magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan Kaynaklanan Preputial Myiasis Olgusu”. Van Veterinary Journal 33/1 (March 2022), 42-45. https://doi.org/10.36483/vanvetj.1022698.
JAMA Eren G, Açıcı M, Gürler AT, Bölükbaş CS, Umur Ş. Bir Teke (Capra hircus)’de Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan Kaynaklanan Preputial Myiasis Olgusu. Van Vet J. 2022;33:42–45.
MLA Eren, Gökhan et al. “Bir Teke (Capra hircus)’de Wohlfahrtia Magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan Kaynaklanan Preputial Myiasis Olgusu”. Van Veterinary Journal, vol. 33, no. 1, 2022, pp. 42-45, doi:10.36483/vanvetj.1022698.
Vancouver Eren G, Açıcı M, Gürler AT, Bölükbaş CS, Umur Ş. Bir Teke (Capra hircus)’de Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan Kaynaklanan Preputial Myiasis Olgusu. Van Vet J. 2022;33(1):42-5.

88x31.png

Accepted papers are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License