Research Article
BibTex RIS Cite

TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMEDE STOKASTİK BİR KARAR VERME YAKLAŞIMI: STOKASTİK ÇOK KRİTERLİ KABUL EDİLEBİLİRLİK ANALİZİ

Year 2017, Issue: 4, 111 - 121, 16.10.2017

Abstract

Tedarikçi seçimi
problemi günümüz işletmelerinde gerek maliyet optimizasyonu gerekse de tedarik
zinciri performansının sürdürülebilirliği için oldukça önemli bir süreçtir. Bu
problemi ele alacak ve karar destek süreci olarak kullanılabilecek farklı
yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler içinde çok kriterli karar verme
teknikleri hem sayısal hem de sayısal olmayan kriterleri değerlendirebildiği
için klasik yöntemlerden daha ön plandadır. Bu çalışmada stokastik çok kriterli
kabul edilebilirlik analizi ile bir mobilya işletmesinin tedarikçi
değerlendirme problemi ele alınacaktır.

References

 • AĞDAŞ M., BALİ Ö. & BALLI H., (2014), Afet Lojistiği Kapsamında Dağıtım Merkezi İçin Yer Seçimi: SMAA-2 Tekniği İle Bir Uygulama, Beykoz Akademi Dergisi, 2 (1), 75-95.
 • EHRGOTT, M., FIGUEIRA, J. R. & GRECO, S., (2010), (Eds.), Trends in Multiple Criteria Decision Analysis, Vol.142, Springer.
 • KARABAY S., KÖSE E. & KABAK M., (2014), Stokastik Çok Kriterli Kabul Edilebilirlik Analizi İle Kamu Kurumu İçin Tesis Yeri Seçimi, Ege Akademik Bakış, 14 (3), 361-369.
 • LAHDELMA R. & SALMINEN P., (2001), SMAA-2: Stochastic Multi Criteria Acceptability Analysis for Group Decision Making, Operations Research, 49 (3), 444–454.
 • LAHDELMA, R., SALMINAN P. & HOKKANEN J., (2002), Locating a Waste Treatment Facility by Using Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis with Ordinal Criteria, European Journal of Operational Research, 142 (2), 345-356.
 • MAKKONEN, S., LAHDELMA, R., ASELL, A. M. & JOKINEN, A., (2003), Multi Criteria Decision Support in the Liberalized Energy Market, Journal of Multi Criteria Decision Analysis, 12 (1), 27-42.
 • OKUL, D., GENCER, C. & AYDOĞAN, E. K., (2014), A Method Based on SMAA-TOPSIS for Stochastic Multi-Criteria Decision Making and a Real-World Application, International Journal of Information Technology & Decision Making, 13 (5), 1-22.
 • ÖZKAYA, B., (2010), Üniversite Sıralamaları ve Bir Stokastik Çok Kriterli Kabul Edilebilirlik Analizi Uygulaması, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • TERVONEN T. & LAHDELMA R., (2007), Implementing Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis, European Journal of Operational Research. 178, 500-513.
 • TERVONEN, T., LINKOV I., FIGUEIRA J. R., STEEVENS J., CHAPPELL M. & MERAD M., (2009), Risk-based Classification System of Nanomaterials, Journal of Nanopartical Research, 11 (4), 757-766.
 • TERVONEN, T., (2014), JSMAA: Open Source Software for SMAA Computations, International Journal of Systems Science 45: 1, 69-81, 2014, DOI: 10.1080/00207721.2012.659706.
Year 2017, Issue: 4, 111 - 121, 16.10.2017

Abstract

References

 • AĞDAŞ M., BALİ Ö. & BALLI H., (2014), Afet Lojistiği Kapsamında Dağıtım Merkezi İçin Yer Seçimi: SMAA-2 Tekniği İle Bir Uygulama, Beykoz Akademi Dergisi, 2 (1), 75-95.
 • EHRGOTT, M., FIGUEIRA, J. R. & GRECO, S., (2010), (Eds.), Trends in Multiple Criteria Decision Analysis, Vol.142, Springer.
 • KARABAY S., KÖSE E. & KABAK M., (2014), Stokastik Çok Kriterli Kabul Edilebilirlik Analizi İle Kamu Kurumu İçin Tesis Yeri Seçimi, Ege Akademik Bakış, 14 (3), 361-369.
 • LAHDELMA R. & SALMINEN P., (2001), SMAA-2: Stochastic Multi Criteria Acceptability Analysis for Group Decision Making, Operations Research, 49 (3), 444–454.
 • LAHDELMA, R., SALMINAN P. & HOKKANEN J., (2002), Locating a Waste Treatment Facility by Using Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis with Ordinal Criteria, European Journal of Operational Research, 142 (2), 345-356.
 • MAKKONEN, S., LAHDELMA, R., ASELL, A. M. & JOKINEN, A., (2003), Multi Criteria Decision Support in the Liberalized Energy Market, Journal of Multi Criteria Decision Analysis, 12 (1), 27-42.
 • OKUL, D., GENCER, C. & AYDOĞAN, E. K., (2014), A Method Based on SMAA-TOPSIS for Stochastic Multi-Criteria Decision Making and a Real-World Application, International Journal of Information Technology & Decision Making, 13 (5), 1-22.
 • ÖZKAYA, B., (2010), Üniversite Sıralamaları ve Bir Stokastik Çok Kriterli Kabul Edilebilirlik Analizi Uygulaması, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • TERVONEN T. & LAHDELMA R., (2007), Implementing Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis, European Journal of Operational Research. 178, 500-513.
 • TERVONEN, T., LINKOV I., FIGUEIRA J. R., STEEVENS J., CHAPPELL M. & MERAD M., (2009), Risk-based Classification System of Nanomaterials, Journal of Nanopartical Research, 11 (4), 757-766.
 • TERVONEN, T., (2014), JSMAA: Open Source Software for SMAA Computations, International Journal of Systems Science 45: 1, 69-81, 2014, DOI: 10.1080/00207721.2012.659706.
There are 11 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Ömür Tosun This is me

Publication Date October 16, 2017
Submission Date October 20, 2017
Published in Issue Year 2017 Issue: 4

Cite

APA Tosun, Ö. (2017). TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMEDE STOKASTİK BİR KARAR VERME YAKLAŞIMI: STOKASTİK ÇOK KRİTERLİ KABUL EDİLEBİLİRLİK ANALİZİ. Verimlilik Dergisi(4), 111-121.

23139       23140          29293

22408 Journal of Productivity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)