Verimlilik Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1013-1388 | Period Quarterly | Founded: 2004 | Publisher Ministry of Science, Industry and Technology |


Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bilimsel yayın organlarından biri olan Verimlilik Dergisi 1967 yılından bu yana, 3 ayda bir, yılda 4 kez düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İçeriğinde; verimlilikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çeşitli konularda, yerli ve yabancı uzmanların tarımdan sanayiye, çevreden spora, bilişimden insan kaynaklarına kadar çok geniş bir yelpazedeki inceleme, araştırma ve değerlendirmelerine dayanan makaleler yer almaktadır.

Ayrıca yurtta ve dünyada verimlilik konusunda ortaya çıkan gelişmelerle verimliliği artırma, yöntem, teknik ve uygulamalarına ilişkin yazılara da yer verilmektedir. 

Verimlilik Dergisi bu yönüyle akademisyenlere, bilim çevrelerine, teknik adamlar, araştırmacılar, kurum ve kuruluşlar ile, ilgili branşlarda öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik bir yayını amaçlamakta olup bilimsel bir kuruluş olan Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün verimlilikle ilgili bir yayın organı olma misyonunu üstlenmiş durumdadır.

Verimlilik Dergisi

ISSN 1013-1388 | Period Quarterly | Founded: 2004 | Publisher Ministry of Science, Industry and Technology |
Cover Image


Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bilimsel yayın organlarından biri olan Verimlilik Dergisi 1967 yılından bu yana, 3 ayda bir, yılda 4 kez düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İçeriğinde; verimlilikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çeşitli konularda, yerli ve yabancı uzmanların tarımdan sanayiye, çevreden spora, bilişimden insan kaynaklarına kadar çok geniş bir yelpazedeki inceleme, araştırma ve değerlendirmelerine dayanan makaleler yer almaktadır.

Ayrıca yurtta ve dünyada verimlilik konusunda ortaya çıkan gelişmelerle verimliliği artırma, yöntem, teknik ve uygulamalarına ilişkin yazılara da yer verilmektedir. 

Verimlilik Dergisi bu yönüyle akademisyenlere, bilim çevrelerine, teknik adamlar, araştırmacılar, kurum ve kuruluşlar ile, ilgili branşlarda öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik bir yayını amaçlamakta olup bilimsel bir kuruluş olan Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün verimlilikle ilgili bir yayın organı olma misyonunu üstlenmiş durumdadır.

Issue 2 - Mar 18, 2020
 1. TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI: ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE ISO 14001 ÇYS UYGULAYAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 7 - 44
  Gül EKŞİ , Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN
 2. VERİMLİLİK VE ETKİNLİK ÇERÇEVESİNDE ENTEGRE AHP-GİA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA ALTERNATİF GÜZERGÂHLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 45 - 72
  Ömer Faruk GÖRÇÜN
 3. TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ POLİTİKALARININ UYGULANMASI VE KAMU, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÖZEL SEKTÖRÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 73 - 100
  Dr. Ekrem Türker FİDAN
 4. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İÇİN PROTOTİP ATÖLYELERİ (FABLAB) ÇALIŞMASI
  Pages 101 - 124
  Rıdvan UĞURLU , Yunus ÖZMODANLI
 5. ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ENDÜSTRİ 4.0’IN ENVANTER MALİYETLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR SENARYO İNCELEMESİ
  Pages 125 - 143
  Sedat BELBAĞ , Mustafa ÇİMEN , Mehmet SOYSAL
 6. AHŞAP MAKARA ÜRETİMİNDE KERESTE BOYUTLARININ BELİRLENMESİ: HAMMADDE KAYBINI AZALTAN BİR KARAR DESTEK MODELİ
  Pages 145 - 155
  Erkan Sami KOKTEN , Çağrı SEL
 7. KAMU HASTANE BİRLİKLERİNİN VERİMLİLİK DÜZEYLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 157 - 178
  Havva Çalışkan
 8. ROLE OF CUSTOMER INVOLVEMENT IN NEW PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: A CONCEPTIONAL RESEARCH
  Pages 179 - 193
  Yusuf ESMER , Onur ŞAYLAN
 9. ODAKLANMA: STEVE JOBS YÖNTEMİ
  Pages 195 - 206
  Mustafa AKIN
 10. AN ANALYSIS ON SOME FEATURES OF CLIMATE FRIENDLY AND CLIMATE RESILIENT CITIES
  Pages 207 - 229
  Kübra YILDIRIM ÖZCAN , Abdullah YILDIZBASI
Indexes and Platforms