ISSN: 1013-1388
e-ISSN: 2757-6973
Founded: 2004
Period: Quarterly
Publisher: Ministry of Industry and Technology
Cover Image
       
CALL FOR PAPERS OF SPECIAL ISSUE

"CIRCULAR ECONOMY and SUSTAINABILITY"

Submission Deadline: April 30, 2022
Peer Review: July 31, 2022
Final Decision: October 01, 2022

Click for detalils.

Journal of Productivity, which started its publication life in 1967 as the first scientific journal in the field of productivity, is a free and open access journal published quarterly (January, April, July and October) by Republic of Turkey Ministry of Industry and Technology General Directorate of Strategic Research and Productivity.

Journal of Productivity, which is open to articles from all disciplines related to productivity, includes original and current studies based on research, contributing to national and international literature.    • The publication language of the journal is Turkish and English.
    • Submisson, evaluation and publication processes of the manuscripts are carried out through the DergiPark system.
    • Studies submitted to the journal must not be published elsewhere or accepted for publication.
    • Manuscripts should be written in accordance with the grammatical rules.
    • The similarity rate of studies, should not exceed 20% excluding bibliography.
    • For studies that require the permission of the Ethics Committee, the Ethics Committee Decision Document must be uploaded to the system.

2022 - DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE VERİMLİLİK

Research Article

4. KESTİRİMCİ BAKIM PLANLAMA İÇİN MAKİNE ÖĞRENMESİ TEMELLİ BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ VE BİR UYGULAMA

Research Article

10. MEASURING FIRM PERCEPTION TO ADAPTATION of INDUSTRY 4.0: THE CASE OF TURKEY

Research Article

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI İLE HASTANE ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ, İŞ YAŞAM KALİTESİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Research Article

G-7 Ülkelerinin Lojistik Etkinlik ve Verimlilik Performanslarının Değerlendirilmesi

Research Article

Banka Telepazarlama Başarısının Tahmini İçin Bir Birleşik Makine Öğrenme Tabanlı Karar Destek Modeli

Research Article

SÜREÇ ESNEKLİĞİ SİSTEMLERİNDE OPERASYONEL MALİYETLERE DAYALI SİSTEM TASARIMI OPTİMİZASYONU

Research Article

YÜKSELEN EKONOMİLERDE ENERJİ ETKİNLİĞİNİ ARZ YANLI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Research Article

AR-GE TÜRLERİNİN KATMA DEĞER ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Research Article

A JOB SCHEDULING PROBLEM FOR THE ASSIGNMENT OF ENGINEERS IN AN AUTOMOTIVE INDUSTRY COMPANY

Research Article

TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALAMALARI

Research Article

Katılım-30 Endeksinde Finansal Volatilite Tahminleyici Model Belirlenmesi

Research Article

Üniversitelerin Toplam Faktör Verimliliğinin Hicks-Moorsteen ve Fare-Primont Endeksleri ile Karşılaştırılması

Research Article

CONCEPT OF CONSERVATISM IN THE CASE OF BORSA ISTANBUL

Research Article

TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİNİN NET KOBİ OLUŞUMUNA ETKİSİ

Review

REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMLERİNE İLİŞKİN BİR TARAMA ÇALIŞMASI

Research Article

Energy Productivity, Energy Dependence and Economic Growth in extended Europe

Research Article

MOBBİNG VE TÜKENMİŞLİĞİN SİNİZM ÜZERİNE ETKİSİ: DOĞUBAYAZIT ÖRNEĞİ

Research Article

TÜRKİYE LİMANLARINDAKİ KONTEYNER VE YÜK ELLEÇLEME HACİMLERİNİN YSA NARX MODELİ İLE ÖNGÖRÜLMESİ

Research Article

KAMU HASTANELERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE PABON LASSO MODELİ UYGULAMASI

Research Article

Sağlık Hizmet Bölgelerinin Performansının Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Research Article

AR-GE PROJELERİNDEKİ KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANAN PROJE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Research Article

WEB OF SCIENCE SÜZGECİNDEN YALIN ÜRETİM ARAŞTIRMA PORTFÖYÜ: NEREDEN BAŞLAMALIYIZ?

Research Article

HIZLI YEMEK (FAST FOOD) SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA İNOVASYON KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ VE FİRMA SEÇİMİ: GİRESUN İLİ UYGULAMASI

Research Article

Borsa İstanbul Turizm Endeksi (XTRZM) Firmalarının Entropi Temelli ARAS, COPRAS ve TOPSIS Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi

Research Article

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ

                                                                                                                    23139       23140