Research Article
BibTex RIS Cite

ULUSLARARASI ORTAKLIK İLE ÜSTLENİLEN YAPI PROJELERİNİN PROJE YÖNETİMİ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Year 2017, Issue: 4, 123 - 140, 16.10.2017

Abstract

Her
inşaat projesi benzersizdir ve bu nedenle kendine has özellikler doğrultusunda
yönetilmeyi gerektirmektedir. İnşaat firmaları arasında uluslararası ortaklık
oluşturmanın temel amacı, projeyi başarılı bir şekilde tamamlamak için
teknolojik ve finansal kaynaklarını birleştirmektir. Ancak uluslararası
ortaklıkta yer alan her firma kendi yaklaşımına ve kültürüne göre yönetim
sürecini takip etmek istemektedir. Bu durum tarafların proje yönetimi sürecinde
oluşan bir problemin çözümünde farklı kararlar almasına sebep olabilmektedir.
Bu nedenlerden dolayı, hem projenin hem de ortaklığın başarısı olumsuz bir şekilde
etkilenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı uluslararası ortaklık ile üstlenilen
yapı projelerinin proje yönetimi sürecinde karşılaşılan başlıca sorunları
sunmaktır.

References

 • ALTUN, M., (1999), “Kamu yapım işlerinde müteahhitlerin “all risks” sigorta yükümlülüğü”, Sayıştay Dergisi, 32, 54-60.
 • AKBIYIKLI, R. & EATON, D., (2012), “Design and design management in bulding projects: A review”, E-Journal of New World Sciences Academy, 7 (1), 322-333.
 • BING, L., TIONG, R. L., FAN, W. W., & CHEW, D. A., (1999), “Risk management in international construction joint ventures”, Journal of Construction Engineering and Management, (125), 277-284.
 • CAN, N., (2010), “İnşaat Projelerinde Tasarım Yönetimi ve Bir Tasarım-Yapım İnşaat Projesinde Tasarım Yönetimi Uygulaması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • CHAPMAN, C., (1991), “Risk”, Discussion Papers in Accounting and Management Science, 91-94.
 • COŞKUN, O. & EKMEKÇİ, İ., (2012), “Bir inşaat projesinin evreleri ile zaman ve maliyet analizinin proje yönetim teknikleri vasıtasıyla incelenmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 20 (201), 39-53.
 • ENTERPRISE EUROPE NETWORK, (2012), “Yapı ve Yapı Malzemeleri Sektör Raporu”, Erişim Tarihi: 27 Şubat 2015, http://www.prismenvironment.eu/reports_prism/ Turkey_PRISM_Environment_Report _TR.pdf.
 • FEY, C. F. & BEAMISH, P. W., (1999), “Joint venture conflict: The case of Russian international joint ventures”, Stockholm School of Economics in St. Petersburg Working Paper, 99-104.
 • GALİPOĞULLARI, N., (2007), “Uygulamalı Toplam İnşaat Yönetimi”, İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • GENÇ, N., (2008), “Meslek Yüksekokulları İçin Yönetim ve Organizasyon”, (2. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • GRUNEBERG, S. & HUGHES, W., (2004), “Construction consortia: Do they serve any real purpose?” Proceedings of 20th Annual ARCOM Conference, 1-3 Eylül, Heriot-Watt University, Edinburgh.
 • GIRMSCHEID, G. & BROCKMANN, C., (2010), “Inter- and intraorganizational trust in international construction joint ventures,” Journal of Construction Engineering and Management, 136 (3), 353-360.
 • GÜRCANLI, G. E. & MÜNGEN, U., (2000), “İnşaat Sektöründe Ortak Girişimler Üzerine Bir Araştırma”, 2. Yapı İşletmesi Kongresi Bildiriler Kitabı, 15-17 Haziran, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Mühendisler Birliği Derneği İzmir Şubesi, İzmir, Türkiye.
 • KALE, V. V., PATIL, S. S., HIRAVENNAVAR, A. R., & KAMANE, S. K., (2013), “Joint venture in construction industry”, IOSR Journal of Mechanical & Civil Engineering (IOSR-JMCE), 3, 60-65.
 • KANTAROĞLU, B., (2008), “Türk Yüklenicilerinin Oluşturduğu Uluslararası Joint Venture’larda Ortaklık Nedeniyle Oluşan Riskler ve Çözüm Stratejileri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • KESKİNEL, F., (2007), “Önemli Mühendislik Yapıları”, İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • KUMAR, S. & SETH, A., (1998), “The design of coordination and control mechanisms for managing joint venture – parent relationships”, Strategic Management Journal, 19, 579-599.
 • LARSON, E., (1995), “Project partnering: Results of study of 280 construction projects”, Journal of Management in Engineering, 11 (2), 30-35.
 • LI, H., CHENG, E. W. L., LOVE, P. E. D., & IRANI, Z., (2001), “Co-operative benchmarking: A tool for partnering excellence in construction,” International Journal of Project Management, 19, 171-179.
 • MILLER, R. W., (1993), “Joint ventures in construction”, (3. Baskı), Washington DC: National Association of Surety Bond Producers.
 • MOHAMED, S., (2003), “Performance in international construction joint ventures: Modeling perspective”, Journal of Construction Engineering and Management, November/December, 619-626.
 • OZORHON, B., ARDITI, D., DİKMEN, İ., & BİRGÖNÜL, M. T., (2010), “Performance of international joint ventures in construction,” Journal of Management in Engineering, 26, 209-222.
 • ÖCAL, M. E. & KAYA, N., (2000), “Yapı Üretiminde Sözleşeme Yönetimine Genel Bir Bakış”, 2. Yapı İşletmesi Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Mühendisler Birliği Derneği İzmir Şubesi, İzmir, Türkiye.
 • PMBOK® Guide, (2000), “A Guide to the Project Management Body of Knowledge”, Project Management Institute, USA, Erişim Tarihi 20 Ekim 2014, http://www.pmi.org.
 • REURER, J. J., (1998), “Parent firm performance across international joint venture life-cycle stages,” INSEAD (Institut Européen D’Administration Des Affaires) Working Paper Series, 18, 74-85.
 • SKEGGS, C., (2003), “Project partnering in the international construction industry,” International Construction Law Review, 20 (4), 456-482.
 • TIRATACI, H., (2006), “Yurtdışı Yol İnşaatı Projelerinde Proje Yönetimi İlkeleri Uygulamaları ve Afganistan’da Bir Proje Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ULAŞ, D., (2004), “Çokuluslu şirketlerin ortak girişim stratejisini kullanma ve sonlandırma nedenleri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59 (2), 151-178.
 • WANG, S. Q., DULAIMI, M. F. & AGURIA, M. Y., (2004), “Risk management framework for construction projects in developing countries”, Construction Management and Economics, 22, 237-252.
Year 2017, Issue: 4, 123 - 140, 16.10.2017

Abstract

References

 • ALTUN, M., (1999), “Kamu yapım işlerinde müteahhitlerin “all risks” sigorta yükümlülüğü”, Sayıştay Dergisi, 32, 54-60.
 • AKBIYIKLI, R. & EATON, D., (2012), “Design and design management in bulding projects: A review”, E-Journal of New World Sciences Academy, 7 (1), 322-333.
 • BING, L., TIONG, R. L., FAN, W. W., & CHEW, D. A., (1999), “Risk management in international construction joint ventures”, Journal of Construction Engineering and Management, (125), 277-284.
 • CAN, N., (2010), “İnşaat Projelerinde Tasarım Yönetimi ve Bir Tasarım-Yapım İnşaat Projesinde Tasarım Yönetimi Uygulaması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • CHAPMAN, C., (1991), “Risk”, Discussion Papers in Accounting and Management Science, 91-94.
 • COŞKUN, O. & EKMEKÇİ, İ., (2012), “Bir inşaat projesinin evreleri ile zaman ve maliyet analizinin proje yönetim teknikleri vasıtasıyla incelenmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 20 (201), 39-53.
 • ENTERPRISE EUROPE NETWORK, (2012), “Yapı ve Yapı Malzemeleri Sektör Raporu”, Erişim Tarihi: 27 Şubat 2015, http://www.prismenvironment.eu/reports_prism/ Turkey_PRISM_Environment_Report _TR.pdf.
 • FEY, C. F. & BEAMISH, P. W., (1999), “Joint venture conflict: The case of Russian international joint ventures”, Stockholm School of Economics in St. Petersburg Working Paper, 99-104.
 • GALİPOĞULLARI, N., (2007), “Uygulamalı Toplam İnşaat Yönetimi”, İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • GENÇ, N., (2008), “Meslek Yüksekokulları İçin Yönetim ve Organizasyon”, (2. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • GRUNEBERG, S. & HUGHES, W., (2004), “Construction consortia: Do they serve any real purpose?” Proceedings of 20th Annual ARCOM Conference, 1-3 Eylül, Heriot-Watt University, Edinburgh.
 • GIRMSCHEID, G. & BROCKMANN, C., (2010), “Inter- and intraorganizational trust in international construction joint ventures,” Journal of Construction Engineering and Management, 136 (3), 353-360.
 • GÜRCANLI, G. E. & MÜNGEN, U., (2000), “İnşaat Sektöründe Ortak Girişimler Üzerine Bir Araştırma”, 2. Yapı İşletmesi Kongresi Bildiriler Kitabı, 15-17 Haziran, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Mühendisler Birliği Derneği İzmir Şubesi, İzmir, Türkiye.
 • KALE, V. V., PATIL, S. S., HIRAVENNAVAR, A. R., & KAMANE, S. K., (2013), “Joint venture in construction industry”, IOSR Journal of Mechanical & Civil Engineering (IOSR-JMCE), 3, 60-65.
 • KANTAROĞLU, B., (2008), “Türk Yüklenicilerinin Oluşturduğu Uluslararası Joint Venture’larda Ortaklık Nedeniyle Oluşan Riskler ve Çözüm Stratejileri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • KESKİNEL, F., (2007), “Önemli Mühendislik Yapıları”, İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • KUMAR, S. & SETH, A., (1998), “The design of coordination and control mechanisms for managing joint venture – parent relationships”, Strategic Management Journal, 19, 579-599.
 • LARSON, E., (1995), “Project partnering: Results of study of 280 construction projects”, Journal of Management in Engineering, 11 (2), 30-35.
 • LI, H., CHENG, E. W. L., LOVE, P. E. D., & IRANI, Z., (2001), “Co-operative benchmarking: A tool for partnering excellence in construction,” International Journal of Project Management, 19, 171-179.
 • MILLER, R. W., (1993), “Joint ventures in construction”, (3. Baskı), Washington DC: National Association of Surety Bond Producers.
 • MOHAMED, S., (2003), “Performance in international construction joint ventures: Modeling perspective”, Journal of Construction Engineering and Management, November/December, 619-626.
 • OZORHON, B., ARDITI, D., DİKMEN, İ., & BİRGÖNÜL, M. T., (2010), “Performance of international joint ventures in construction,” Journal of Management in Engineering, 26, 209-222.
 • ÖCAL, M. E. & KAYA, N., (2000), “Yapı Üretiminde Sözleşeme Yönetimine Genel Bir Bakış”, 2. Yapı İşletmesi Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Mühendisler Birliği Derneği İzmir Şubesi, İzmir, Türkiye.
 • PMBOK® Guide, (2000), “A Guide to the Project Management Body of Knowledge”, Project Management Institute, USA, Erişim Tarihi 20 Ekim 2014, http://www.pmi.org.
 • REURER, J. J., (1998), “Parent firm performance across international joint venture life-cycle stages,” INSEAD (Institut Européen D’Administration Des Affaires) Working Paper Series, 18, 74-85.
 • SKEGGS, C., (2003), “Project partnering in the international construction industry,” International Construction Law Review, 20 (4), 456-482.
 • TIRATACI, H., (2006), “Yurtdışı Yol İnşaatı Projelerinde Proje Yönetimi İlkeleri Uygulamaları ve Afganistan’da Bir Proje Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ULAŞ, D., (2004), “Çokuluslu şirketlerin ortak girişim stratejisini kullanma ve sonlandırma nedenleri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59 (2), 151-178.
 • WANG, S. Q., DULAIMI, M. F. & AGURIA, M. Y., (2004), “Risk management framework for construction projects in developing countries”, Construction Management and Economics, 22, 237-252.
There are 29 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Fahriye Hilal Halıcıoğlu This is me

Gülce Kuntay This is me

Publication Date October 16, 2017
Submission Date October 20, 2017
Published in Issue Year 2017 Issue: 4

Cite

APA Halıcıoğlu, F. H., & Kuntay, G. (2017). ULUSLARARASI ORTAKLIK İLE ÜSTLENİLEN YAPI PROJELERİNİN PROJE YÖNETİMİ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Verimlilik Dergisi(4), 123-140.

23139       23140          29293

22408 Journal of Productivity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)