Research Article
BibTex RIS Cite

SAĞLIK KURULUŞLARI PERFORMANSININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

Year 2017, Issue: 4, 169 - 185, 16.10.2017

Abstract

Günümüzde sağlık kurumlarının
performanslarının ölçülmesi en önemli sorunlardan biridir. Sağlık
kuruluşlarının temelini hastaneler oluşturmaktadır. Hastanelerin yaşamın devamı
için vazgeçilmez olduğu için sağlık kuruluşlarının performansının önemi daha da
artmaktadır. Daha önce sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan çalışmalarda
genellikle doktor sayısı, yatak sayısı, hasta sayısı gibi değişkenler veri
olarak kullanılmıştır. Performans ölçümü için hastane kapasitesi ile çalışan
arasında bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır.

 

Çalışmada analiz yapılması için bir üniversite hastanesi seçilmiştir.
Üniversite hastanesinde yataklı servislerde kalan hastalara taburcu oldukları
güne kadar yapılan işlemler ve bu işlemler için kullanılan malzemeler arasında
performans ölçümü ile servislerin verimlilikleri araştırılmıştır. Performans
ölçümü için DEA Solver, Excel Solver paket programları kullanılmıştır.
Çalışmaya yirmi beş adet yataklı servis alınmıştır. 

References

 • AKAL, Z., (1992), “İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi (Çok Yönlü Performans Göstergeleri)”, Ankara: MPM Yayınları, Yayın No: 473.
 • AKAL, Z., (1995) “Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçme ve Değerleme Sistemleri”, Verimlilik Dergisi, Toplam Kalite Özel Sayısı.
 • BANKER, R. D., COOPER, W. W., SEIFORD, L.M., THRALL, R. M. ve ZHU, J., (2004), “Returns to Scale in Different DEA Models”, European Journal of Operational Research, 27 (154): 345-362.
 • BARUTÇUGİL, İ., (2002), “Performans Yönetimi”, Ankara: Kariyer Yayıncılık.
 • BESEN, F. B., (1994), “Performans Yönetim Sistemi ve Veri Zarflama Analizinin Sağlık Sektöründe Uygulanması”, (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ÇALIK, T., (2003), “Performans Yönetimi”, Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • ÇINAROĞLU, S., ŞAHİN, B., (2012), “Yönetici Değerlendirmelerine Göre Hastanelerde Performans Ölçümü”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1 DHAVALE, D., (1996), “Performance Measures for Cell Manufacturing”, Journal of Cost Management, 9 (4): 59 – 70.
 • FINDIKÇI, İ., (2003), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • GOLANY, B., “A Note on Including Ordinal Relations Among Multipliers in Data Envelopment Analysis,” Management Science, Vol. 34, No. 8, (1988b), pp. 1029–1033.
 • http://www.ekodialog.com/Konular/Verimlilik_nedir.html, Erişim Tarihi: 04.04.2013.
 • KOCAKOÇ, İ. D., 2003, “Veri Zarflama Analizindeki Ağırlık Kısıtlamalarının Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanılması”, DEÜ, İİBF Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, ss: 1-12.
 • KÖSEOĞLO, Ö., (2007), “Performans Yönetiminin Gelişimi ve Artan Önemi”, Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi Türkiye Örneği, Ed.: Hamza Ateş, Harun Kırılmaz, Sabahattin Aydın, 41-81.
 • OECD (2008), “Türkiye Sağlık Sistemi İncelemeleri”.
 • YOLALAN, R., (1993), “İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü”, Ankara: MPM Yayınları, Yayın No: 453.
Year 2017, Issue: 4, 169 - 185, 16.10.2017

Abstract

References

 • AKAL, Z., (1992), “İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi (Çok Yönlü Performans Göstergeleri)”, Ankara: MPM Yayınları, Yayın No: 473.
 • AKAL, Z., (1995) “Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçme ve Değerleme Sistemleri”, Verimlilik Dergisi, Toplam Kalite Özel Sayısı.
 • BANKER, R. D., COOPER, W. W., SEIFORD, L.M., THRALL, R. M. ve ZHU, J., (2004), “Returns to Scale in Different DEA Models”, European Journal of Operational Research, 27 (154): 345-362.
 • BARUTÇUGİL, İ., (2002), “Performans Yönetimi”, Ankara: Kariyer Yayıncılık.
 • BESEN, F. B., (1994), “Performans Yönetim Sistemi ve Veri Zarflama Analizinin Sağlık Sektöründe Uygulanması”, (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ÇALIK, T., (2003), “Performans Yönetimi”, Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • ÇINAROĞLU, S., ŞAHİN, B., (2012), “Yönetici Değerlendirmelerine Göre Hastanelerde Performans Ölçümü”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1 DHAVALE, D., (1996), “Performance Measures for Cell Manufacturing”, Journal of Cost Management, 9 (4): 59 – 70.
 • FINDIKÇI, İ., (2003), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • GOLANY, B., “A Note on Including Ordinal Relations Among Multipliers in Data Envelopment Analysis,” Management Science, Vol. 34, No. 8, (1988b), pp. 1029–1033.
 • http://www.ekodialog.com/Konular/Verimlilik_nedir.html, Erişim Tarihi: 04.04.2013.
 • KOCAKOÇ, İ. D., 2003, “Veri Zarflama Analizindeki Ağırlık Kısıtlamalarının Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanılması”, DEÜ, İİBF Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, ss: 1-12.
 • KÖSEOĞLO, Ö., (2007), “Performans Yönetiminin Gelişimi ve Artan Önemi”, Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi Türkiye Örneği, Ed.: Hamza Ateş, Harun Kırılmaz, Sabahattin Aydın, 41-81.
 • OECD (2008), “Türkiye Sağlık Sistemi İncelemeleri”.
 • YOLALAN, R., (1993), “İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü”, Ankara: MPM Yayınları, Yayın No: 453.
There are 14 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Mürsel Güler This is me

Özlem İpekgil Doğan This is me

Sabri Erdem

Publication Date October 16, 2017
Submission Date October 20, 2017
Published in Issue Year 2017 Issue: 4

Cite

APA Güler, M., Doğan, Ö. İ., & Erdem, S. (2017). SAĞLIK KURULUŞLARI PERFORMANSININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA. Verimlilik Dergisi(4), 169-185.

23139       23140          29293

22408 Journal of Productivity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)