Research Article
BibTex RIS Cite

YALIN ÜRETİME GEÇİŞ SÜRECİNDE SERİ ÜRETİM HATTINDA ÜRETİM SİSTEMİ OPTİMİZASYONU

Year 2018, Issue: 2, 7 - 27, 10.04.2018

Abstract

Günümüzde
artan rekabet koşullarında, işletmeler sektörlerinde öne çıkabilmek ve lider
konuma gelebilmek için en az maliyetle, en yüksek kalitedeki ürünleri müşteriye
tam zamanında iletmek durumundadır. Bu yoğun rekabet ortamında, kısa ürün yaşam
süreleri, yüksek kaliteli ve yeni ürünlere uygun fiyatlarla erişmek isteyen
tüketici istekleri gibi etkenler karşısında işletmeler üretim faaliyetlerini
başarılı bir şekilde sürdürebilmenin yollarını aramaktadır. Bütün bu gereklilikler
değerlendirildiğinde, üretim ve hizmet sistemlerindeki israfları ortadan
kaldırmayı ve gereksiz maliyetleri azaltmayı benimseyen “yalınlık” yaklaşımı son
yıllarda önem kazanmıştır. Bu kapsamda, süreçlerin iyileştirilmesi, hataların
azaltılması, israfların ortadan kaldırılması ve dolayısıyla maliyetlerin
azaltılabilmesi yalın üretim sürecinin uygulanması ile mümkündür. Bu çalışmada,
inşaat sektörüne ısı yalıtım malzemesi üreten, sektöründe lider firmalar
arasında yer alan KOBİ düzeyindeki bir üretim işletmesi için, müşteri
beklentilerini karşılamak ve maliyetleri azaltmak amacıyla yalın üretim projesine
temel oluşturulması için, bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Önerilen çalışmada,
yalın üretime geçiş sürecinde, iş etüdü, kapasite planlama, tesis planlama,
malzeme akışı optimizasyonu, 5S-endüstriyel temizlik ve düzen, 8D tekniği,
Kaizen ve PUKÖ (Planla-Uygula- Kontrol Et- Önlem Al) döngüsü, değer akış
haritalama gibi verimlilik arttırma teknikleri önemli ölçüde kullanılmış olup, Toplam
Faktör Verimliliği (
Overall Equipment Effectiveness-OEE)’nin arttırılması için yeni bir süreç tasarımı
ve iş organizasyonu çalışmaları gerçekleştirilmiş ve işletmenin ileride
uygulayacağı ve sürdürülebilir bir süreç iyileştirme ve geliştirme model
tasarımı yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen kazanımlar ve
iyileştirmeler çalışmanın sonuçları olarak sunulmuştur.

References

 • ABDULMALEK, F. A., RAJGOPAL, J., (2007), Analyzing the benefits of Lean Manufacturing and Value Stream Mapping via simulation: A process sector case study, International Journal of Production Economics, 107(1), 223-236.
 • AKÇAGÜN, E., (2006), Hazır Giyim İşletmelerinde Yalın Üretim Tekniklerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • BİRGÜN, S., GÜLEN, K. G., ÖZKAN, K., (2006), Yalın Üretime Geçiş Sürecinde Değer Akışı Haritalama Tekniğinin Kullanılması: İmalat Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5 (9), 47-59.
 • BULUT, K., ALTUNAY, H., (2016), Değer Akışı Haritalandırma Yöntemi: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 8 (1), 48-55.
 • EFE, Ö. F., (2011), Yalın hizmet/değer akışı haritalama: Bir acil serviste uygulanabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • EKİNCİ, M. B., (2003, Türkiye’de KOBİ’lerin Kurumsal Gelişimi ve Finansal Sorunları, Askon Yayını, İstanbul.
 • ERGÜNEŞ, E., (2014), Gemi inşaatında yalın üretim ve değer akış haritalaması, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • GREWAL, C. S., (2008), An initiative to implement lean manufacturing using value stream mapping in a small company, International Journal of Manufacturing Technology and Management, 15(3), 404-417.
 • GÜNDOĞAN, M. A., GÜNDOĞAN, A., ÜNKER; E., (2010), Tekstil Terbiye Sektöründe Yalın Üretim Yöntemi İle Geleneksel Üretim Yönteminin Karşılaştırılması, Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Düzce, 21-22 Ekim.
 • GÜNDOĞDU, E., (2002), Sipariş Tipi Üretim Yapan Bir Mobilya Fabrikasında Değer Akışı Haritalandırma İle Stok Maliyetinin Minimizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • GÜNDÜZ, A. Y., (2007), Bölgesel Kalkınmada Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Önemi: Malatya Örneği, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 7-8 Aralık, 3-15.
 • GÜNEÇIKAN, Ö., (2008), Kapasite Planlaması ve Optimum Stok Kontrolü Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • GÜNGÖR, F., AKKAYA, M., (2012), Seri Üretim Hattında, Kapasite Dengeleme ve Verimlilik Artışının Birim Maliyete Etkisi ve Bir Uygulama, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya, 10-11 Mayıs, 999-1004.
 • KAHRIMAN, M., (2013), Otomotiv Endüstrisinde Simülasyon Bütünleşik Değer Akış Haritalama Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • KULAK, O., POLAT, O., ŞAHİN, Y., (2009), Bir Üretim Sisteminin Simülasyon ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi, Fabrika/Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğin Artırılması Yoluyla Büyüme, Süleyman Demirel Üniversitesi, 1, Nobel Yayınevi.
 • LASA, I. S., LABURU, C. O., VILA, R. C., (2008), An evaluation of the Value Stream Mapping tool, Business Process Management, 14 (1), 39-52.
 • ORBAK, A. Y., CENGİZ, T. G., ULUSOY, İ., AKGÖZ, H. K., KİRİŞ, M., İRİCE, G., (2011), Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Tek Modelli ve Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi, Endüstri Mühendisliği Dergisi YA/EM 2009 Özel Sayısı, 22 (1), 21-30.
 • ÖZÇELİK, F., ERTÜRK, H., (2010), Yalın Üretim İşletmeleri İçin Değer Akış Yönetimi ve Değer Akış Maliyetlemesi (DAM), Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29 (2), 51-84.
 • ÖZKAN, A., AYDOĞDU, A., KORKMAZ, M., YAHYAOĞLU, G., (2011), Stratejik Maliyet Yönetimi - Hedef Maliyet - Etkin Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Kazukiyo Kurusawa AIPR Modelinin Bir Kablo Üretim İşletmesinde Uygulanabilirliliğine Yönelik Uygulamalı Çalışma, Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 25.
 • SETH, D., GUPTA, V., (2005), Application of Value Stream Mapping for Lean operations and cycle time reduction: An Indian case study, Production Planning & Control, 16 (1), 44-59.
 • SILVA, S. K. P. N., (2012), Applicability of Value Stream Mapping (VSM) in the Apparel Industry in Sri Lanka, International Journal of Lean Thinking, 3 (1), 36-41.
Year 2018, Issue: 2, 7 - 27, 10.04.2018

Abstract

References

 • ABDULMALEK, F. A., RAJGOPAL, J., (2007), Analyzing the benefits of Lean Manufacturing and Value Stream Mapping via simulation: A process sector case study, International Journal of Production Economics, 107(1), 223-236.
 • AKÇAGÜN, E., (2006), Hazır Giyim İşletmelerinde Yalın Üretim Tekniklerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • BİRGÜN, S., GÜLEN, K. G., ÖZKAN, K., (2006), Yalın Üretime Geçiş Sürecinde Değer Akışı Haritalama Tekniğinin Kullanılması: İmalat Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5 (9), 47-59.
 • BULUT, K., ALTUNAY, H., (2016), Değer Akışı Haritalandırma Yöntemi: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 8 (1), 48-55.
 • EFE, Ö. F., (2011), Yalın hizmet/değer akışı haritalama: Bir acil serviste uygulanabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • EKİNCİ, M. B., (2003, Türkiye’de KOBİ’lerin Kurumsal Gelişimi ve Finansal Sorunları, Askon Yayını, İstanbul.
 • ERGÜNEŞ, E., (2014), Gemi inşaatında yalın üretim ve değer akış haritalaması, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • GREWAL, C. S., (2008), An initiative to implement lean manufacturing using value stream mapping in a small company, International Journal of Manufacturing Technology and Management, 15(3), 404-417.
 • GÜNDOĞAN, M. A., GÜNDOĞAN, A., ÜNKER; E., (2010), Tekstil Terbiye Sektöründe Yalın Üretim Yöntemi İle Geleneksel Üretim Yönteminin Karşılaştırılması, Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Düzce, 21-22 Ekim.
 • GÜNDOĞDU, E., (2002), Sipariş Tipi Üretim Yapan Bir Mobilya Fabrikasında Değer Akışı Haritalandırma İle Stok Maliyetinin Minimizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • GÜNDÜZ, A. Y., (2007), Bölgesel Kalkınmada Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Önemi: Malatya Örneği, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 7-8 Aralık, 3-15.
 • GÜNEÇIKAN, Ö., (2008), Kapasite Planlaması ve Optimum Stok Kontrolü Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • GÜNGÖR, F., AKKAYA, M., (2012), Seri Üretim Hattında, Kapasite Dengeleme ve Verimlilik Artışının Birim Maliyete Etkisi ve Bir Uygulama, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya, 10-11 Mayıs, 999-1004.
 • KAHRIMAN, M., (2013), Otomotiv Endüstrisinde Simülasyon Bütünleşik Değer Akış Haritalama Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • KULAK, O., POLAT, O., ŞAHİN, Y., (2009), Bir Üretim Sisteminin Simülasyon ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi, Fabrika/Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğin Artırılması Yoluyla Büyüme, Süleyman Demirel Üniversitesi, 1, Nobel Yayınevi.
 • LASA, I. S., LABURU, C. O., VILA, R. C., (2008), An evaluation of the Value Stream Mapping tool, Business Process Management, 14 (1), 39-52.
 • ORBAK, A. Y., CENGİZ, T. G., ULUSOY, İ., AKGÖZ, H. K., KİRİŞ, M., İRİCE, G., (2011), Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Tek Modelli ve Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi, Endüstri Mühendisliği Dergisi YA/EM 2009 Özel Sayısı, 22 (1), 21-30.
 • ÖZÇELİK, F., ERTÜRK, H., (2010), Yalın Üretim İşletmeleri İçin Değer Akış Yönetimi ve Değer Akış Maliyetlemesi (DAM), Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29 (2), 51-84.
 • ÖZKAN, A., AYDOĞDU, A., KORKMAZ, M., YAHYAOĞLU, G., (2011), Stratejik Maliyet Yönetimi - Hedef Maliyet - Etkin Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Kazukiyo Kurusawa AIPR Modelinin Bir Kablo Üretim İşletmesinde Uygulanabilirliliğine Yönelik Uygulamalı Çalışma, Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 25.
 • SETH, D., GUPTA, V., (2005), Application of Value Stream Mapping for Lean operations and cycle time reduction: An Indian case study, Production Planning & Control, 16 (1), 44-59.
 • SILVA, S. K. P. N., (2012), Applicability of Value Stream Mapping (VSM) in the Apparel Industry in Sri Lanka, International Journal of Lean Thinking, 3 (1), 36-41.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Aysun Sağbaş This is me

Doğan Hasan This is me

Ozan Çapraz This is me

Necip Karakurt

Publication Date April 10, 2018
Submission Date October 26, 2017
Published in Issue Year 2018 Issue: 2

Cite

APA Sağbaş, A., Hasan, D., Çapraz, O., Karakurt, N. (2018). YALIN ÜRETİME GEÇİŞ SÜRECİNDE SERİ ÜRETİM HATTINDA ÜRETİM SİSTEMİ OPTİMİZASYONU. Verimlilik Dergisi(2), 7-27.

23139       23140          29293

22408 Journal of Productivity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)