Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Dip trolü ile avlanan barbunya balıklarının (mullidae familyası: Mullus barbatus ponticus, Mullus surmuletus, Upeneus moluccensis) büyüme ve populasyon parametrelerinin tahmini

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 65 - 77, 31.08.2021
https://doi.org/10.31797/vetbio.822870

Abstract

Türkiye denizlerinde yaşayan üç barbunya (Mullus barbatus ponticus, Mullus surmuletus, Upeneus moluccensis) türünün büyüme ve populasyon parametrelerinin tahmin edilen araştırma 1-Eylül 2014-15 Nisan 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma verileri Karadeniz (Samsun) ve Akdeniz (Mersin) kıyılarında demersal trol avcılığı yapan ticari balıkçı gemilerinden temin edilmiştir. Türlerin ortalama boyları sırasıyla12.67±0.09 cm, 11.55±0.11 cm ve 13.48 ±0.08 cm şeklinde belirlenmiştir. Boy ağırlık ilişkisi denklemleri ise Mullus barabatus ponticus için W=0.0132L2.9066, Mullus surmuletus için W=0.0088L3.101 ve Upeneus moluccensis için W=0.0079L3.002 şeklinde hesaplanmıştır. Büyüme parametreleri sırasıyla asimptotik boyları (L∞) 25.08 cm, 27.3 cm ve 23.5 cm, brody büyüme katsayısı (K) 0.24, 0.52 ve 0.61 şeklinde ve balığın doğmadan önceki yaşı (t0) -1.82, -3.65 ve -1.05 olarak tahmin edilmiştir. Türlerin anlık ölüm oranları (Z), doğal ölüm oranları (M) ve balıkçılık ölüm oranları (F) sırasıyla 2,96; 4.57; 2.17, 0.48;0.80;0.85, 2.48; 3.52; 1.32 olarak saptanmıştır. İşletme oranı (E) ise Mullus barabatus ponticus için 0.83, Mullus surmuletus için 0.82 ve Upeneus moluccensis için 0.60 şeklinde bulunmuştur. Araştırmada türler için tahmin edilen tüm parametreler daha önceki yapılan çalışmalar ile karşılaştırılmıştır.

References

 • Ak, O., Kutlu, S., Aydın, İ., 2009. Length-Weight Relationship for 16 Fish Species From the Eastern Black Sea, Türkiye. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 9: 125-126.
 • Aksu, H., Erdem, Y., Özdemi̇r, S., Erdem, E., (2011). Estimation of some population parameters of red mullet (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) caught in the Black Sea. J. Fish. Sci., 5:345-353.
 • Akyol, O., Tosunoğlu, Z., Tokaç, A., (2000). Investigations of the growth and reproduction of red mullet (Mullus barbatus Linnaeus, 1758) population in the Bay of Izmir
 • Akşiray, F., (1987). Türkiye Deniz Balıkları ve Tayin Anahtarı (II. Baskı), İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No:3490, 811s. İstanbul.
 • Anonim, (2020). Tarım ve Orman Bakanlığı, 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ, No:220/20, R.G. Yayın Numarası: 31221, 69 s. Ankara.
 • Arslan, M., İşmen, A., 2013. Age, growth and reproduction mof Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) in Saros Bay (Northern Aegean Sea). Journal of Black Sea/Meditarenean Environment, 19:217-233.
 • Arslan, M., İşmen, A., 2014. Age, growth, reproduction and feeding of Mullus barbatus in Saros Bay (North Aegean Sea). Journal of Black Sea/Meditarenean Environment, 20: 184-199.
 • Atar, H.H., Mete, T., (2009). Mersin Körfezinde Dağılım Gösteren Barbunya Balıklarının (Mullus sp. Linnaeus, 1758) Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2): 29-34.
 • Atay, D., Bekcan, S., (2000). Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, 468 s. Ankara.
 • Aydın, M., Karadurmus, U., 2013. An investigation on age, growth and biological characteristics of red mullet (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) in the Eastern Black Sea. Iran. J. Fish. Sci., 12: 277-288.
 • Bagenal, T.B., Tesch, F.W. (1978). Age and growth. In: T.B. Bagenal, (ed) Methods for assessment of fish pro-duction in freshwater, 3rd Edition. Blackwell Scientific Publication, Oxford, UK. 101-136. ISBN 0632001259
 • Bat, L., Erdem, Y., Ustaoğlu Tırıl, S., Yardım, Ö., (2008). Balık Sistematiği. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, Nobel Yayın No:1330, ISBN 978-605-395-127-8, 1. Baskı, XVIII + 270 S.
 • Ben-Tuvia, A., Golani, D., (1989). A new species of goatfish (Mullidae) of the genus Upeneus from the Red Sea and the eastern Mediterranean. Isr. J. Zool., 36 (2): 105.
 • Bílge, G., Yapıcı, S., Filiz, H., Cerim, H., (2014). Weight-length relationshions for 103 fish species from the southern Aegean sea, Turkey. Acta Ichthyol. Piscat. 44(3):263-269.
 • Bingel, F., Özsoy, E., Ünlüata, U. 1993. A Review of the State of the Fisheries and the Environment of the Northeastern Mediterranean (Northern Levantine Basin). Studies and Reviews, General Fisheries Council for the Mediterranean. No. 65. Rome, FAO, 74p
 • Bök, T.D., Göktürk, D., Kahraman, A.E., Alıclı, T.Z., Acun, T., Ateş, C., (2011). Length-weight relationships of 34 fish speciesfrom the Sea of Marmara, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(23): 3037-3042.
 • Ceyhan, T., Akyol, O., Erdem, M., (2009). Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology, 33: 69-72.
 • Colloca, F., Cardinale, M., Maynou, F., Giannoulaki, M., Scarcella, G., Jenko, K., Bellido, J.M., Fiorentino, F. (2013). Rebuilding Mediterranean fisheries: a new paradigm for ecological sustainability. Fish and Fisheries 14: 89-109.
 • Çelik, O., Torcu, H. (2000). Investigations on red mullets (Mullus barbatus Linnaeus, 1758) biology, Edremit Bay, Aegean Sea. Turkish Journal Veterinary and Animal Science, 24, 287-295.
 • Çiçek, E., Avşar, D., Yeldan, H., Özütok, M. (2002). Population characteristics, growth, reproduction and mortality of Por's goatfish (Upeneus pori Ben-Tuvia and Golani, 1989) inhabiting in Babadıllimanı Bight (Northeastern Mediterranean-Turkey), Workshop on Lessepsian Migration Proceedings, 20-21 July 2002, Gokceada, Turkey.
 • Cicek, E., Avsar, D., Yeldan, H., Özütok, M., (2006). Length-weight relationships for 31 teleost fishes caught by bottom trawl net in the Babadillimani Bight (northeastern Mediterranean. Journal of Applied Ichthyology, 22: 290-292.
 • Djabali, F., A. Mehailia, M. Koudil and B. Brahmi, 1993. Empirical equations for the estimation of natural mortality in Mediterranean teleosts. Naga ICLARM Q. 16(1):35-37.
 • Erdem, Y. (2018). Karadeniz barbunya balığının (Mullus barbatus ponticus) ilk üreme boyunun tahmini. Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, 3(2): 30-37.
 • Ergüden, D., Turan C., Gürlek, M., (2009). Weight-length relationships for 20 Lessepsian fish species caught by bottom trawl on the coast of Iskenderun Bay (NE Mediterranean Sea, Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 25: 133-135.
 • Erkoyuncu, İ., (1995). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 95: 25-44.
 • Fishbase, 2020. https://www.fishbase.se/summary/25966; https://www.fishbase.se/summary/790; https://www.fishbase.se/summary/1327; https://www.fishbase.se/summary/4444 (Erişim tarihi: 10.10.2020)
 • Genç, Y., (2000). Türkiye’nin Doğu Karadeniz Kıyılarındaki Barbunya (Mullus barbatus ponticus, Ess. 1927) Balığının Biyo-Ekolojik Özellikleri ve Populasyon Para-metreleri Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknelojisi Mühendisliği Ana-bilim Dalı, Trabzon.
 • Gulland. J.A. (1966). Manual of Sampling and Statistical Methods for Fisheries Biology. Part 1. Sampling Methods. Manual 3 FAO Man. in Fish. Sci. No: 3.
 • Gündoğdu, S. and Baylan, M., 2014. Difference between bayesian and classical estimation of growth parameters of Mullus barbatus barbatus (L., 1758). Hydromedith 2014 Symposium, Volos-Greece.
 • Gündoğdu, S., Baylan, M., 2016. Analyzing Growth Studies of Four Mullidae Species Distributed in Mediterranean Sea and Black Sea. Pakistan Journal of Zoology, 48(2): 435-446.
 • Hightower. J.E. (1996). Ageing Error. NC State University. Zoology Courses. 726001.
 • İlhan, D.U., Akalın, S., Özaydın, O., Tosunoğlu, Z., Gurbet, R., (2009). İzmir Körfezi’nde Tekir Balığı’nın (Mullus surmuletus L., 1758) Büyüme ve Üremesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26(1):1-5.
 • İlkyaz, A.T., Metin, G., Soykan, O., Kınacigil, H.T., (2018). Spawning season, first maturity length and age of 21 fish species from the central Aegean Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 18: 211-216.
 • İşmen, A., 2005. Age, growth and reproduction of the goldband goatfish, Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855), in İskenderun Bay, the Eastern Mediterranean. Turk. J. Zool., 29:301-309.
 • İşmen, A., (2006). Growth and reproduction of Por's goatfish (Upeneus pori Ben-tuvia and Golani, 1989) in Iskenderun Bay, the Eastern Mediterranean. Turk. J. Zool., 30: 91-98.
 • Karakulak, F.S., Erk, H., Bilgin, B., (2006). Length-weight relationships for 47 coastal fish species from the northern Aegean Sea, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 22:274-278.
 • Kaya, M., Benli, H.A., Katağan, T., Özaydın, O., (1999). Age, growth, sex-ratio, spawning season and food of golden banded goatfish, U. moluccensis Bleeker (1855) from the Mediterranean and South Aegean coasts of Turkey. Fisheries Research. 41: 317-328.
 • Keskin, Ç., Gaygusuz, Ö., (2010). Length-weight relationships of fishes in shallow waters of Erdek Bay (Sea of Marmara, Turkey). IUFS J. Biol. 69(2):87-94.
 • Keskin E., Can A. (2009). Phylogenetic relationships among four species and sub-species of Mullidae (Actinopterygii, Perciformes) based on mitochondrial cytochrome B, 12 rRNA and cytochrome oxidase II genes. - Biochemical Systematics and Ecology , 37:653-661.
 • Kınacıgil, H.T., İlkyaz, A.T., Akyol, O., Metin, G., Çıra, E., Ayaz, A., 2001. Growth parameters of Red Mullet (Mullus barbatus L., 1758) and seasonal cod-end selectivity of tradition-al bottom trawl nets in Izmir Bay (Aegean Sea). Acta Adriatica, 42:113-123.
 • Kohler, N., Casey, J., Turner, P., (1995). Length-length and Length-weight relationships for 13 species of sharks from the Western North Atlantic. NOAA Technical Memorandum NMFS-NE-110, 29 p.
 • Kökçü, P., 2004. Investigation of growth, reproduction and mortality rates of goldband goatfish (Upeneus moluccensis, Bleeker (1885) Mullidae, Teleostei, in karataş Off Adana, Turkey. MSc. thesis, Fen BilimleriEnstitüsü. Çukurova University, Adana. 44 p. (in Turkish).
 • Machias, A., S. Somarakis and N. Tsimenides, 1998. Bathymetric distribution and movements of red mullet Mullus surmuletus. Mar. Ecol. Prog. Ser. 166:247-257.
 • Mater, S., Kaya M., Bilecenoğlu, M., (2003). Türkiye Deniz Balıkları Atlası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, Dizin No:11, 68 s. İzmir.
 • Metin, G., (2005). İzmir Körfezi’nde Barbunya (Mullus barbatus, L., 1758) Balığının Üreme Özellikleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2): 225–228.
 • Moldur, S., 1999. Biology of striped red mullet (Mullus surmuletus L., 1758) Living in Northern Marmara Sea. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ, pp. 66. (in Turkish).
 • Morales-Nin, B., 1986. Age and growth of Mullus barbatus and Mullus surmuletus from the Catalan Sea. Rapp. P-V. Réun. Comm. Int. Explor. Sci. Mer Méditerranean, Monaco 10:232.
 • Morales-Nin, B., 1992. Biology of red mullet Mullus surmuletus on Majorca Island waters. Rapp. Comm. Int. Mer Médit. 33:302.
 • Özaydın, O., Uçkun, D., Akalın, S., Leblebici, S., Tosunoğlu, Z. (2007). Length-weight relationships of fishes captured from Izmir Bay, Central Aegean Sea. J. Appl. Ichthyol. 23(6):695-696.
 • Özbilgin, H., Tosunoglu, Z., Bilecenoğlu, M., Tokaç, A. (2004). Population parameters of Mullus barbatus in Izmir Bay (Aegean Sea), using length frequency analysis. Journal of Applied Ichthyology., 20: 231-233.
 • Özdemir, S., Erdem, Y. (2006) Uzatma Ağlarının Ağ Materyali ve Yapısal Özelliklerinin Türlerin Yakalanabilirliği ve Tür Seçiciliği Üzerindeki Etkisi. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi 23(3-4): 429-433.
 • Özdemir, S., Erdem, E. (2011). Karadenizin farklı av sahalarında demersal trol ile avlanan mezgit (Merlangius merlangus euxinus, N.) ve barbunya (Mullus barbatus ponticus, E.) balıklarının av miktarı ve boy kompozisyonlarının karşılaştırılması. Journal of Fisheries Sciences.com, 5(3), 196-204.
 • Özdemir, S., Duyar, H.A. (2013). Length-weight relationships for ten fish species collected by trawl surveys from Black Sea coast, Turkey. International Journal of Che-mical, Environmental & Biological Sciences, 1, 405-407.
 • Özdemir S., Erdem, Y., Sümer, Ç. (2006). Kalkan (Psetta Maxima, Linneaus, 1758) ve Mezgit (Merlangius Merlangus Euxinus, Nordman 1840) Balıklarının Yaş ve Boy Kompozisyonundan Hesaplanan Baz Populasyon Parametrelerinin Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1): 71-75.
 • Özdemir., S., Erdem, E., Birinci-Özdemir, Z. (2009). Karadeniz’de Avlanan Pelajik Türlerden İstavrit (Trachurus trachurus), Lüfer (Pomatomus saltatrix) ve Tirsi (Alosa alosa) Balıklarının Boy Kompozisyonundan Populasyon Parametrelerinin Tahmini. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 21(1): 1-8.
 • Özdemir, S., Söyleyici, H., Birinci-Özdemir, Z., Özsandıkçı, U., Büyükdeveci, F. (2018). Karadeniz (Sinop-Samsun) Kıyılarında Avlanan Mezgit (Merlangius merlangus euxinus) Balığının Aylık Olarak Boy-Ağırlık İlişikleri ve Boy Kompozisyonunun Tespiti. Aquatic Research, 1(1): 26-37
 • Özvarol, Z.A.B., Balcı, B.A. Taşlı, M.G.A. Kaya Y., Pehlivan, M. (2010). Age growth and reproduction of goldband goatfish (Upeneus moluccensis, Bleeker 1855) from the Gulf of Antalya (Turkey). J. Anim. Vet. Adv. 9:939-945.
 • Patterson, K. (1992). Fisheries for small pelagic species: an empricial approach to managements targets. Revievs in Fish Biology and Fisheries, 2:321-338.
 • Pauly, D. (1980). On the ınterrelationships between natural mortality, growth-parameters, and mean environmentaltemperature in 175 fish stocks. J. Cons. Int. Explor. Mer., 39: 175-192.
 • Pauly, D. (1984). Fish population dynamics in tropical waters: a manual for use with programmable calculators. ICLARM Study. Review, 8: 325.
 • Sangun, L., Akamca, E., Akar, M. (2007). Weight-length relationships for 39 fish species from the North-Eastern Mediterranean coast of Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7: 37-40.
 • Samsun, O., Erkoyuncu, İ. (1992). Orta Karadeniz’ de trollerle avlanan barbunya balığının (Mullus barbatus ponticus Ess. 1927) balıkçılık biyolojisi bakımından çeşitli özelliklerinin araştırılması. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 24-27 Haziran 1992, Elazığ.
 • Samsun, O., Özdamar, E. (1995). Samsun Körfezinde 1994 – 1995 Av sezonunda barbunya (Mullus barbatus ponticus Es., 1927) balığına ilişkin bazı populasyon parametrelerinin tahmini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Dergisi, 5(1): 90-96.
 • Samsun, O. (2017). Length-Weight Relationship and Mortalities of Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927 in the Central Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 3(2): 75-80.
 • Slastenenko, E. (1956). Karadeniz Havzası Balıkları, Et Balık Kurumu Umum Müdürlüğü Yayınları, Cilt: I, 711 s. İstanbul.
 • Sparre, P.E., Venema, S.C. (1998). Introduction to tropical fish stock assessment Part 1, FAO Fisheries Techical Paper, No: 306/1(Rev), 407 p.
 • Sümer Ç., Özdemir S., Erdem Y. (2007). Farklı göz genişliğinde monofilament ve multifilament solungaç ağlarının barbun balığı (Mullus barbatus ponticus Essipv, 1927) avcılığında seçiciliğinin hesaplanması. Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2):115-119.
 • Süer, S. (2008). Determination of age and growth model of red mullet Mullus barbatus ponticus (Essipov 1927) (Mullidae) by means of otolith reading and lengthfrequency analysis. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 99 p.
 • Taskavak, E., Bilecenoglu, M. (2001). Length-weight relationships for 18 Lessepsian (Red Sea) immigrant fish species from the eastern Mediterranean coast of Turkey. Journal of Marine and Biology Ass. U.K. 81(5): 895-896.
 • Tiraşin, M. (1993). Balık populasyonlarının büyüme para-metrelerinin araştırılması. Turkish. Journal of Zoology, 17, 29-82.
 • Toğulga, M. (1997). İzmir Körfezi’nde Barbunya Balığının (Mullus barbatus, Linné) Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Dergisi, Seri B, 1(2): 175-194.
 • Toğulga, M., Mater, S. (1992). A Comparison of Data Population Dynamics of Red Mullet (Mullus barbatus L.,) from the İzmir Bay in 1973 and 1990. Journal of Faculty of Sci-ence Ege University, 14(2): 11-28.
 • TUİK, (2019). Su Ürünleri İstatistikleri 2018, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Turan, C. (2006) Phylogenetic Relationships of Mediterranean Mullidae Species (Perciformes) Inferred from Genetic and Morphologic Data, Scientia Marina, 70(2): 311-318
 • Üstün, F. ( 2010). An ınvestıgatıon on the biological aspects of striped red mullet (Mullus surmuletus L., 1758) in the Edremit Bay (North Aegean Sea), Turkey. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 43 p. (in Turkish).
 • Vasiljeva, E.D. (2012). Morphological divergence of Goatfishes (Genus Mullus, Mullidae, Perciformes) of the Black Sea and Mediterranean Seas and the problem of assessment of their taxonomic relationships. - Journal of Ichthyology, 52(8):485-49.
 • Wetherall, F.A., Polovina, J.J., Ralston, S., 1987. Estimating growth and mortality in steady state fish stocks from lenght-frequency data. (In Pauly, D. &Morgan G.R. 1987. Lenght based methods in Fisheries research. ICLARM Conf. Proc. 13, 53-74, Manila.
 • Yılmaz, B., Samsun, O., Akyol, O., Erdem, Y., Ceyhan, T., (2019). Age, growth, reproduction and mortality of Red Mullet (Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927) from the Turkish coasts of the Black Sea. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(1): 41-47.

Estimation of growth and population parameters of mullet fishes (mullidae family: Mullus barbatus pontius, Mullus surmuletus, Upeneus moluccensis) captured by demersal trawl

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 65 - 77, 31.08.2021
https://doi.org/10.31797/vetbio.822870

Abstract

Growth and population parameters of the three mullet species (Mullus barbatus ponticus, Mullus surmuletus, Upeneus moluccensis) living in Turkey sea were estimated. The study was carried out between 1 September 2014 and 15 April 2015 date. Study data were obtained from commercial fishing vessels engaged in demersal trawling in the Black Sea (Samsun) and Mediterranean (Mersin) coasts. The average length values of the species were determined as 12.67±0.09 cm, 11.55±0.11 cm and 13.48 ±0.08 cm, in order. The length-weight relationship equations were calculated as W=0.0132L2.9066 for Mullus barabatus ponticus, W=0.0088L3.101 for Mullus surmuletus and W=0.0079L3.002 for Upeneus moluccensis. Growth parameters were estimated as asymptotic lengths (L∞) 25.08 cm, 27.3 cm and 23.5 cm, brody growth coefficient (K) 0.24, 0.52 and 0.61 and the age before birth (t0) of the fish -1.82, -3.65 and -1.05, respectively. Instantaneous death rates (Z), natural mortality (M) and fishery mortality rates (F) of the species were determined as 2,96; 4.57; 2.17, 0.48;0.80;0.85, 2.48; 3.52; 1.32, respectively. The operating ratio (E) was found as 0.83 for Mullus barabatus ponticus, 0.82 for Mullus surmuletus and 0.60 for Upeneus moluccensis. All the estimated parameters for the species in the study were compared with the previous studies.

References

 • Ak, O., Kutlu, S., Aydın, İ., 2009. Length-Weight Relationship for 16 Fish Species From the Eastern Black Sea, Türkiye. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 9: 125-126.
 • Aksu, H., Erdem, Y., Özdemi̇r, S., Erdem, E., (2011). Estimation of some population parameters of red mullet (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) caught in the Black Sea. J. Fish. Sci., 5:345-353.
 • Akyol, O., Tosunoğlu, Z., Tokaç, A., (2000). Investigations of the growth and reproduction of red mullet (Mullus barbatus Linnaeus, 1758) population in the Bay of Izmir
 • Akşiray, F., (1987). Türkiye Deniz Balıkları ve Tayin Anahtarı (II. Baskı), İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No:3490, 811s. İstanbul.
 • Anonim, (2020). Tarım ve Orman Bakanlığı, 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ, No:220/20, R.G. Yayın Numarası: 31221, 69 s. Ankara.
 • Arslan, M., İşmen, A., 2013. Age, growth and reproduction mof Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) in Saros Bay (Northern Aegean Sea). Journal of Black Sea/Meditarenean Environment, 19:217-233.
 • Arslan, M., İşmen, A., 2014. Age, growth, reproduction and feeding of Mullus barbatus in Saros Bay (North Aegean Sea). Journal of Black Sea/Meditarenean Environment, 20: 184-199.
 • Atar, H.H., Mete, T., (2009). Mersin Körfezinde Dağılım Gösteren Barbunya Balıklarının (Mullus sp. Linnaeus, 1758) Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2): 29-34.
 • Atay, D., Bekcan, S., (2000). Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, 468 s. Ankara.
 • Aydın, M., Karadurmus, U., 2013. An investigation on age, growth and biological characteristics of red mullet (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) in the Eastern Black Sea. Iran. J. Fish. Sci., 12: 277-288.
 • Bagenal, T.B., Tesch, F.W. (1978). Age and growth. In: T.B. Bagenal, (ed) Methods for assessment of fish pro-duction in freshwater, 3rd Edition. Blackwell Scientific Publication, Oxford, UK. 101-136. ISBN 0632001259
 • Bat, L., Erdem, Y., Ustaoğlu Tırıl, S., Yardım, Ö., (2008). Balık Sistematiği. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, Nobel Yayın No:1330, ISBN 978-605-395-127-8, 1. Baskı, XVIII + 270 S.
 • Ben-Tuvia, A., Golani, D., (1989). A new species of goatfish (Mullidae) of the genus Upeneus from the Red Sea and the eastern Mediterranean. Isr. J. Zool., 36 (2): 105.
 • Bílge, G., Yapıcı, S., Filiz, H., Cerim, H., (2014). Weight-length relationshions for 103 fish species from the southern Aegean sea, Turkey. Acta Ichthyol. Piscat. 44(3):263-269.
 • Bingel, F., Özsoy, E., Ünlüata, U. 1993. A Review of the State of the Fisheries and the Environment of the Northeastern Mediterranean (Northern Levantine Basin). Studies and Reviews, General Fisheries Council for the Mediterranean. No. 65. Rome, FAO, 74p
 • Bök, T.D., Göktürk, D., Kahraman, A.E., Alıclı, T.Z., Acun, T., Ateş, C., (2011). Length-weight relationships of 34 fish speciesfrom the Sea of Marmara, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(23): 3037-3042.
 • Ceyhan, T., Akyol, O., Erdem, M., (2009). Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology, 33: 69-72.
 • Colloca, F., Cardinale, M., Maynou, F., Giannoulaki, M., Scarcella, G., Jenko, K., Bellido, J.M., Fiorentino, F. (2013). Rebuilding Mediterranean fisheries: a new paradigm for ecological sustainability. Fish and Fisheries 14: 89-109.
 • Çelik, O., Torcu, H. (2000). Investigations on red mullets (Mullus barbatus Linnaeus, 1758) biology, Edremit Bay, Aegean Sea. Turkish Journal Veterinary and Animal Science, 24, 287-295.
 • Çiçek, E., Avşar, D., Yeldan, H., Özütok, M. (2002). Population characteristics, growth, reproduction and mortality of Por's goatfish (Upeneus pori Ben-Tuvia and Golani, 1989) inhabiting in Babadıllimanı Bight (Northeastern Mediterranean-Turkey), Workshop on Lessepsian Migration Proceedings, 20-21 July 2002, Gokceada, Turkey.
 • Cicek, E., Avsar, D., Yeldan, H., Özütok, M., (2006). Length-weight relationships for 31 teleost fishes caught by bottom trawl net in the Babadillimani Bight (northeastern Mediterranean. Journal of Applied Ichthyology, 22: 290-292.
 • Djabali, F., A. Mehailia, M. Koudil and B. Brahmi, 1993. Empirical equations for the estimation of natural mortality in Mediterranean teleosts. Naga ICLARM Q. 16(1):35-37.
 • Erdem, Y. (2018). Karadeniz barbunya balığının (Mullus barbatus ponticus) ilk üreme boyunun tahmini. Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, 3(2): 30-37.
 • Ergüden, D., Turan C., Gürlek, M., (2009). Weight-length relationships for 20 Lessepsian fish species caught by bottom trawl on the coast of Iskenderun Bay (NE Mediterranean Sea, Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 25: 133-135.
 • Erkoyuncu, İ., (1995). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 95: 25-44.
 • Fishbase, 2020. https://www.fishbase.se/summary/25966; https://www.fishbase.se/summary/790; https://www.fishbase.se/summary/1327; https://www.fishbase.se/summary/4444 (Erişim tarihi: 10.10.2020)
 • Genç, Y., (2000). Türkiye’nin Doğu Karadeniz Kıyılarındaki Barbunya (Mullus barbatus ponticus, Ess. 1927) Balığının Biyo-Ekolojik Özellikleri ve Populasyon Para-metreleri Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknelojisi Mühendisliği Ana-bilim Dalı, Trabzon.
 • Gulland. J.A. (1966). Manual of Sampling and Statistical Methods for Fisheries Biology. Part 1. Sampling Methods. Manual 3 FAO Man. in Fish. Sci. No: 3.
 • Gündoğdu, S. and Baylan, M., 2014. Difference between bayesian and classical estimation of growth parameters of Mullus barbatus barbatus (L., 1758). Hydromedith 2014 Symposium, Volos-Greece.
 • Gündoğdu, S., Baylan, M., 2016. Analyzing Growth Studies of Four Mullidae Species Distributed in Mediterranean Sea and Black Sea. Pakistan Journal of Zoology, 48(2): 435-446.
 • Hightower. J.E. (1996). Ageing Error. NC State University. Zoology Courses. 726001.
 • İlhan, D.U., Akalın, S., Özaydın, O., Tosunoğlu, Z., Gurbet, R., (2009). İzmir Körfezi’nde Tekir Balığı’nın (Mullus surmuletus L., 1758) Büyüme ve Üremesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26(1):1-5.
 • İlkyaz, A.T., Metin, G., Soykan, O., Kınacigil, H.T., (2018). Spawning season, first maturity length and age of 21 fish species from the central Aegean Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 18: 211-216.
 • İşmen, A., 2005. Age, growth and reproduction of the goldband goatfish, Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855), in İskenderun Bay, the Eastern Mediterranean. Turk. J. Zool., 29:301-309.
 • İşmen, A., (2006). Growth and reproduction of Por's goatfish (Upeneus pori Ben-tuvia and Golani, 1989) in Iskenderun Bay, the Eastern Mediterranean. Turk. J. Zool., 30: 91-98.
 • Karakulak, F.S., Erk, H., Bilgin, B., (2006). Length-weight relationships for 47 coastal fish species from the northern Aegean Sea, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 22:274-278.
 • Kaya, M., Benli, H.A., Katağan, T., Özaydın, O., (1999). Age, growth, sex-ratio, spawning season and food of golden banded goatfish, U. moluccensis Bleeker (1855) from the Mediterranean and South Aegean coasts of Turkey. Fisheries Research. 41: 317-328.
 • Keskin, Ç., Gaygusuz, Ö., (2010). Length-weight relationships of fishes in shallow waters of Erdek Bay (Sea of Marmara, Turkey). IUFS J. Biol. 69(2):87-94.
 • Keskin E., Can A. (2009). Phylogenetic relationships among four species and sub-species of Mullidae (Actinopterygii, Perciformes) based on mitochondrial cytochrome B, 12 rRNA and cytochrome oxidase II genes. - Biochemical Systematics and Ecology , 37:653-661.
 • Kınacıgil, H.T., İlkyaz, A.T., Akyol, O., Metin, G., Çıra, E., Ayaz, A., 2001. Growth parameters of Red Mullet (Mullus barbatus L., 1758) and seasonal cod-end selectivity of tradition-al bottom trawl nets in Izmir Bay (Aegean Sea). Acta Adriatica, 42:113-123.
 • Kohler, N., Casey, J., Turner, P., (1995). Length-length and Length-weight relationships for 13 species of sharks from the Western North Atlantic. NOAA Technical Memorandum NMFS-NE-110, 29 p.
 • Kökçü, P., 2004. Investigation of growth, reproduction and mortality rates of goldband goatfish (Upeneus moluccensis, Bleeker (1885) Mullidae, Teleostei, in karataş Off Adana, Turkey. MSc. thesis, Fen BilimleriEnstitüsü. Çukurova University, Adana. 44 p. (in Turkish).
 • Machias, A., S. Somarakis and N. Tsimenides, 1998. Bathymetric distribution and movements of red mullet Mullus surmuletus. Mar. Ecol. Prog. Ser. 166:247-257.
 • Mater, S., Kaya M., Bilecenoğlu, M., (2003). Türkiye Deniz Balıkları Atlası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, Dizin No:11, 68 s. İzmir.
 • Metin, G., (2005). İzmir Körfezi’nde Barbunya (Mullus barbatus, L., 1758) Balığının Üreme Özellikleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2): 225–228.
 • Moldur, S., 1999. Biology of striped red mullet (Mullus surmuletus L., 1758) Living in Northern Marmara Sea. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ, pp. 66. (in Turkish).
 • Morales-Nin, B., 1986. Age and growth of Mullus barbatus and Mullus surmuletus from the Catalan Sea. Rapp. P-V. Réun. Comm. Int. Explor. Sci. Mer Méditerranean, Monaco 10:232.
 • Morales-Nin, B., 1992. Biology of red mullet Mullus surmuletus on Majorca Island waters. Rapp. Comm. Int. Mer Médit. 33:302.
 • Özaydın, O., Uçkun, D., Akalın, S., Leblebici, S., Tosunoğlu, Z. (2007). Length-weight relationships of fishes captured from Izmir Bay, Central Aegean Sea. J. Appl. Ichthyol. 23(6):695-696.
 • Özbilgin, H., Tosunoglu, Z., Bilecenoğlu, M., Tokaç, A. (2004). Population parameters of Mullus barbatus in Izmir Bay (Aegean Sea), using length frequency analysis. Journal of Applied Ichthyology., 20: 231-233.
 • Özdemir, S., Erdem, Y. (2006) Uzatma Ağlarının Ağ Materyali ve Yapısal Özelliklerinin Türlerin Yakalanabilirliği ve Tür Seçiciliği Üzerindeki Etkisi. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi 23(3-4): 429-433.
 • Özdemir, S., Erdem, E. (2011). Karadenizin farklı av sahalarında demersal trol ile avlanan mezgit (Merlangius merlangus euxinus, N.) ve barbunya (Mullus barbatus ponticus, E.) balıklarının av miktarı ve boy kompozisyonlarının karşılaştırılması. Journal of Fisheries Sciences.com, 5(3), 196-204.
 • Özdemir, S., Duyar, H.A. (2013). Length-weight relationships for ten fish species collected by trawl surveys from Black Sea coast, Turkey. International Journal of Che-mical, Environmental & Biological Sciences, 1, 405-407.
 • Özdemir S., Erdem, Y., Sümer, Ç. (2006). Kalkan (Psetta Maxima, Linneaus, 1758) ve Mezgit (Merlangius Merlangus Euxinus, Nordman 1840) Balıklarının Yaş ve Boy Kompozisyonundan Hesaplanan Baz Populasyon Parametrelerinin Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1): 71-75.
 • Özdemir., S., Erdem, E., Birinci-Özdemir, Z. (2009). Karadeniz’de Avlanan Pelajik Türlerden İstavrit (Trachurus trachurus), Lüfer (Pomatomus saltatrix) ve Tirsi (Alosa alosa) Balıklarının Boy Kompozisyonundan Populasyon Parametrelerinin Tahmini. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 21(1): 1-8.
 • Özdemir, S., Söyleyici, H., Birinci-Özdemir, Z., Özsandıkçı, U., Büyükdeveci, F. (2018). Karadeniz (Sinop-Samsun) Kıyılarında Avlanan Mezgit (Merlangius merlangus euxinus) Balığının Aylık Olarak Boy-Ağırlık İlişikleri ve Boy Kompozisyonunun Tespiti. Aquatic Research, 1(1): 26-37
 • Özvarol, Z.A.B., Balcı, B.A. Taşlı, M.G.A. Kaya Y., Pehlivan, M. (2010). Age growth and reproduction of goldband goatfish (Upeneus moluccensis, Bleeker 1855) from the Gulf of Antalya (Turkey). J. Anim. Vet. Adv. 9:939-945.
 • Patterson, K. (1992). Fisheries for small pelagic species: an empricial approach to managements targets. Revievs in Fish Biology and Fisheries, 2:321-338.
 • Pauly, D. (1980). On the ınterrelationships between natural mortality, growth-parameters, and mean environmentaltemperature in 175 fish stocks. J. Cons. Int. Explor. Mer., 39: 175-192.
 • Pauly, D. (1984). Fish population dynamics in tropical waters: a manual for use with programmable calculators. ICLARM Study. Review, 8: 325.
 • Sangun, L., Akamca, E., Akar, M. (2007). Weight-length relationships for 39 fish species from the North-Eastern Mediterranean coast of Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7: 37-40.
 • Samsun, O., Erkoyuncu, İ. (1992). Orta Karadeniz’ de trollerle avlanan barbunya balığının (Mullus barbatus ponticus Ess. 1927) balıkçılık biyolojisi bakımından çeşitli özelliklerinin araştırılması. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 24-27 Haziran 1992, Elazığ.
 • Samsun, O., Özdamar, E. (1995). Samsun Körfezinde 1994 – 1995 Av sezonunda barbunya (Mullus barbatus ponticus Es., 1927) balığına ilişkin bazı populasyon parametrelerinin tahmini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Dergisi, 5(1): 90-96.
 • Samsun, O. (2017). Length-Weight Relationship and Mortalities of Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927 in the Central Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 3(2): 75-80.
 • Slastenenko, E. (1956). Karadeniz Havzası Balıkları, Et Balık Kurumu Umum Müdürlüğü Yayınları, Cilt: I, 711 s. İstanbul.
 • Sparre, P.E., Venema, S.C. (1998). Introduction to tropical fish stock assessment Part 1, FAO Fisheries Techical Paper, No: 306/1(Rev), 407 p.
 • Sümer Ç., Özdemir S., Erdem Y. (2007). Farklı göz genişliğinde monofilament ve multifilament solungaç ağlarının barbun balığı (Mullus barbatus ponticus Essipv, 1927) avcılığında seçiciliğinin hesaplanması. Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2):115-119.
 • Süer, S. (2008). Determination of age and growth model of red mullet Mullus barbatus ponticus (Essipov 1927) (Mullidae) by means of otolith reading and lengthfrequency analysis. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 99 p.
 • Taskavak, E., Bilecenoglu, M. (2001). Length-weight relationships for 18 Lessepsian (Red Sea) immigrant fish species from the eastern Mediterranean coast of Turkey. Journal of Marine and Biology Ass. U.K. 81(5): 895-896.
 • Tiraşin, M. (1993). Balık populasyonlarının büyüme para-metrelerinin araştırılması. Turkish. Journal of Zoology, 17, 29-82.
 • Toğulga, M. (1997). İzmir Körfezi’nde Barbunya Balığının (Mullus barbatus, Linné) Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Dergisi, Seri B, 1(2): 175-194.
 • Toğulga, M., Mater, S. (1992). A Comparison of Data Population Dynamics of Red Mullet (Mullus barbatus L.,) from the İzmir Bay in 1973 and 1990. Journal of Faculty of Sci-ence Ege University, 14(2): 11-28.
 • TUİK, (2019). Su Ürünleri İstatistikleri 2018, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Turan, C. (2006) Phylogenetic Relationships of Mediterranean Mullidae Species (Perciformes) Inferred from Genetic and Morphologic Data, Scientia Marina, 70(2): 311-318
 • Üstün, F. ( 2010). An ınvestıgatıon on the biological aspects of striped red mullet (Mullus surmuletus L., 1758) in the Edremit Bay (North Aegean Sea), Turkey. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 43 p. (in Turkish).
 • Vasiljeva, E.D. (2012). Morphological divergence of Goatfishes (Genus Mullus, Mullidae, Perciformes) of the Black Sea and Mediterranean Seas and the problem of assessment of their taxonomic relationships. - Journal of Ichthyology, 52(8):485-49.
 • Wetherall, F.A., Polovina, J.J., Ralston, S., 1987. Estimating growth and mortality in steady state fish stocks from lenght-frequency data. (In Pauly, D. &Morgan G.R. 1987. Lenght based methods in Fisheries research. ICLARM Conf. Proc. 13, 53-74, Manila.
 • Yılmaz, B., Samsun, O., Akyol, O., Erdem, Y., Ceyhan, T., (2019). Age, growth, reproduction and mortality of Red Mullet (Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927) from the Turkish coasts of the Black Sea. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(1): 41-47.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fisheries
Journal Section Research Articles
Authors

Süleyman ÖZDEMİR (Primary Author)
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
0000-0002-2247-0703
Türkiye


Baykal ARIDENİZ
Anamur Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)
0000-0002-6496-6651
Türkiye


Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR
SİNOP ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-7443-1298
Türkiye


Uğur ÖZSANDIKÇI
SİNOP ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-7246-5494
Türkiye

Publication Date August 31, 2021
Application Date November 7, 2020
Acceptance Date June 4, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 2

Cite

APA Özdemir, S. , Arıdeniz, B. , Birinci Özdemir, Z. & Özsandıkçı, U. (2021). Dip trolü ile avlanan barbunya balıklarının (mullidae familyası: Mullus barbatus ponticus, Mullus surmuletus, Upeneus moluccensis) büyüme ve populasyon parametrelerinin tahmini . Journal of Advances in VetBio Science and Techniques , 6 (2) , 65-77 . DOI: 10.31797/vetbio.822870

22563   CABI-Logo_NEW_accessible.jpg   logo_world_of_journals_no_margin.png  download download   download   download        download