Volume: 89 - Issue: 1

Year: 2018

Research Article

Research Article

3. Broyler büyütme yeminde sepiyolitin su ile birlikte kullanımının pelet kalitesi ve üretim parametreleri üzerine etkisi

Research Article

10. 2000-2015 yılları arasında evcil hayvanlarda damar dokusu tümörlerinin geriye-dönük olarak değerlendirilmesi

Case Report

Case Report

11. Dorsal scapular luxation and its surgical treatment in a cat

INVITED PAPER / REVIEW

Journal of the Turkish Veterinary Medical Society publishes fully open access articles, which means that all articles are available on the internet to all users immediately upon publication.