Journal of Turkish Veterinary Medical Society
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 0377-6395 | e-ISSN 2651-4214 | Period Biannually | Founded: 1930 | Publisher Veteriner Hekimler Derneği | http://dergipark.org.tr/vetheder


Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Journal of the Turkish Veterinary Medical Society) is an international, independent, double-blind peer-reviewed, open access and online publishing journal, which aims to publish papers on all the related areas of veterinary medical sciences. The aim of the journal is to transfer the recent scientific knowledge in the veterinary field and to create a discussion platform. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Journal of the Turkish Veterinary Medical Society) publishes original articles, short communications, case reports and Board-invited reviews on all aspects of Veterinary Medicine. Manuscripts must describe original data that has not been published previously nor submitted for publication elsewhere.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Journal of Turkish Veterinary Medical Society) is currently indexed in the TR-DİZİN (ULAKBİM), Turkish Citation Index, CAB Abstracts and Google Scholar databases.

The journal welcomes article submissions and does not charge a publication fee. 

Journal of Turkish Veterinary Medical Society

ISSN 0377-6395 | e-ISSN 2651-4214 | Period Biannually | Founded: 1930 | Publisher Veteriner Hekimler Derneği | http://dergipark.org.tr/vetheder
Cover Image


Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Journal of the Turkish Veterinary Medical Society) is an international, independent, double-blind peer-reviewed, open access and online publishing journal, which aims to publish papers on all the related areas of veterinary medical sciences. The aim of the journal is to transfer the recent scientific knowledge in the veterinary field and to create a discussion platform. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Journal of the Turkish Veterinary Medical Society) publishes original articles, short communications, case reports and Board-invited reviews on all aspects of Veterinary Medicine. Manuscripts must describe original data that has not been published previously nor submitted for publication elsewhere.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Journal of Turkish Veterinary Medical Society) is currently indexed in the TR-DİZİN (ULAKBİM), Turkish Citation Index, CAB Abstracts and Google Scholar databases.

The journal welcomes article submissions and does not charge a publication fee. 

Volume 90 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Antibiogram and pathogen isolation from vaginal discharge in dairy cows with metritis
  Pages 66 - 70
  Serdal KURT, Seçkin SALAR, Merve ÖZDAL SALAR
 2. The applicability and efficiency of 3 dimensional printing models of hyoid bone in comparative veterinary anatomy education
  Pages 71 - 75
  Caner BAKICI, Remzi Orkun AKGÜN, Çağdaş OTO
 3. Physical and chemical properties of drinking and usage waters of Mardin
  Pages 76 - 82
  Semra GÜRBÜZ, Aslı ÇELİKEL GÜNGÖR
 4. Holstein ırkı sütçü ineklerde serum glikoz ve BHB düzeyleri, vücut kondisyon skoru, doğum şekli, mevsimi ve sayısının uterus sağlığıyla ilişkisi
  Pages 83 - 91
  Hatice Esra ÇOLAKOĞLU, Murat Onur YAZLIK
 5. Ticari bir dezenfektanın broyler üretim kümeslerindeki etkinliğinin belirlenmesi
  Pages 92 - 97
  Güzin İPLİKÇİOĞLU ÇİL, Bahar ONARAN, U. Tansel ŞİRELİ
 6. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi üzerine tarihsel bir inceleme
  Pages 98 - 104
  Rahşan ÖZEN
 7. Çiğ tavuk etlerinden izole edilen Salmonella spp. suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması
  Pages 105 - 114
  Orkun BABACAN, Hatice KARADENİZ
 8. Assessment of the effects of subsidies to the beekeeping sector in Turkey on the number of hives and amount of honey produced
  Pages 115 - 121
  Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ
 9. Türkiye’de kırmızı et ve süt fiyatlarının Box-Jenkins modeller ile geleceğe yönelik kestirimleri
  Pages 122 - 131
  Mehmet KÜÇÜKOFLAZ, Aytaç AKÇAY, Elif ÇELİK, Savaş SARIOZKAN
 10. Bazı tritikale çeşitlerinde farklı olgunlaşma dönemlerinin silolamada fermantasyon özellikleri ve yem değeri üzerine etkileri
  Pages 132 - 142
  Özlem KARADAĞOĞLU, Mehmet Levent ÖZDÜVEN
 11. Alternatif ve kafes yetiştirme sistemleri ile üretilen perakende yumurtaların kalite özellikleri
  Pages 143 - 151
  Eda İLHAN TEKİN, Ece ÇETİN, Seran TEMELLİ, Ayşegül EYİGÖR
 12. The growth and survival rate of hair goat kids raised by public in Karaman region
  Pages 152 - 157
  Mehmet Emin TEKİN, Mehmet ARLI
 13. İki köpekte kısa radius sendromunun sağaltımı
  Pages 158 - 163
  Sinan ULUSAN, Özge ÇAPTUĞ ÖZDEMİR, Hasan BİLGİLİ
 14. Mekanik ayrılmış kanatlı eti: özellikleri, güncel kullanım alanları ve ilgili mevzuat
  Pages 164 - 177
  Ahmet Gökhan COŞKUN, Seran TEMELLİ, Ayşegül EYİGÖR
Indexes and Platforms
Social Web Page of Turkish Veterinary Medical Society
Web address of Turkish Veterinary Medical Society
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Eski web sitesi