Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Deleuze, Kant ve Ada

Year 2019, Volume , Issue 10, 268 - 286, 20.12.2019

Abstract

Bu yazıda adanın bir düşünce imgesi olarak nasıl kullanılabileceğini, Deleuze ve Kant felsefelerindeki bazı temaları açımlayarak araştırmayı amaçlıyorum. Ada imgesini karanın bir uzantısı olmaktan çıkararak açık bütün mefhumunun düşünsel uzamı olarak yeniden tanımlayacağım. Bunun için Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’ndeki çok özel bir pasajı, Deleuze’ün iki ada yorumunu ve Kant okumalarını inceleyeceğim. Fakat adayı bir metafor olarak değil; tam tersine, düşüncenin yer-yurdunu kara-su ikileminin ötesine taşımak için gerekli olan maddi ve topolojik unsur olarak ele alacağım. Son olarak, yirmi birinci yüzyıl felsefesinin karşısına bir sorun olarak çıkan düşüncenin kapanması riskine karşı, ada imgesinden takımada imgesine doğru bir geçişin haritasını çıkarmaya çalışacağım. 

References

  • Deleuze, G. (1984). Kant’s Critical Philosophy. çev. Hugh Tomlinson ve Barbara Habberjam, London: The Athlone Press. Deleuze, G. (1992). Nietzsche and Philosophy. çev. H. Tomlinson, Londra: Continuum. Deleuze, G. (1994). Difference and Repetition. çev. Paul Patton, London: Continuum. Deleuze, G. (2004). Desert Islands and Other Texts 1953-1974. çev. Michael Taormina, Paris: Semiotext(e). Deleuze, G. (2014). Sinema 1: Hareket-İmge. çev. Soner Özdemir, İstanbul: Norgunk. Deleuze, G. (2015). Kant Üzerine Dört Ders. çev. Talat Kılıç, İstanbul: Kabalcı, 2015. Deleuze, G. ve Guattari, F. (1988). A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia II. çev. B. Massumi, Londra: The Athlone Press. Foucault, M. (1973). The Order of Things, An Archaeology of the Human Sciences. ed. R.D.Laing, New York: Vintage Books. Foucault, M. (2004). Felsefe Sahnesi. çev. Işık Ergüden, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Foucault, M. (2005). Özne ve İktidar. çev. Işık Ergüden, Osman Akınhay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Hume, D. (2004). An Enquiry Concerning Human Understanding. Mineola, New York: Dover Publications. Kant, I. (1996). Critique of Pure Reason. çev. Werner S. Pluhar, Indianapolis: Hackett Publishing. Kant, I. (1999). Pratik Aklın Eleştirisi. çev. Ülker Gökberk, Ioanna Kuçuradi, Gertrude Durusoy, Füsun Akatlı, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Kant, I. (2002). Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena. çev. Ioanna Kuçuradi, Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Karatani, K. (2017). Transkritik: Kant ve Marx Üzerine. çev. Erkan Ünal, İstanbul: Metis Yayınları. Neiman, S. (1994). The Unity of Reason: Rereading Kant. New York, Oxford: Oxford University Press. May, T. (2005). Gilles Deleuze: An Introduction. New York: Cambridge University Press. Stengers, I. (2009). “Thinking with Whitehead and Deleuze.” Deleuze Whitehead Bergson Rhizomatic Connections, Keith Robinson (ed.), Hampshire: Palgrave Macmillan. Whitehead, A.N. (1948). Science and the Modern World. New York: Pelican Books. Whitehead, A.N. (1968). Modes of Thought. New York: Free Press. Whitehead, A. N. (1971). The Function of Reason. Boston: Beacon Press, 1971. Whitehead, A.N. (1979). Process and Reality: An Essay in Cosmology. ed. David Ray Griffin and Donald W. Sherburne, New York and London: The Free Press.

Deleuze, Kant and Island

Year 2019, Volume , Issue 10, 268 - 286, 20.12.2019

Abstract

In this text, I aim to seek how might one employ the island as an image of thought by disclosing some theme in the philosophies of Deleuze and Kant. I will redefine the image of island as the intellectual space for the concept of open whole by means of removing that image to be an appendage of land. For that purpose, I will examine a very specific passage in Kant’s Critique of Pure Reason and Deleuze’s interpretation of two islands as well as his readings of Kant. However, I will consider the island not as a metaphor but as the material and topological element which is required to carry the territory of thought beyond the land-water dichotomy. Finally, I will try to map the passage from the image of island to that of archipelago against the risk of closure of thought with which the philosophy of twenty-first century encounters as a problem.

References

  • Deleuze, G. (1984). Kant’s Critical Philosophy. çev. Hugh Tomlinson ve Barbara Habberjam, London: The Athlone Press. Deleuze, G. (1992). Nietzsche and Philosophy. çev. H. Tomlinson, Londra: Continuum. Deleuze, G. (1994). Difference and Repetition. çev. Paul Patton, London: Continuum. Deleuze, G. (2004). Desert Islands and Other Texts 1953-1974. çev. Michael Taormina, Paris: Semiotext(e). Deleuze, G. (2014). Sinema 1: Hareket-İmge. çev. Soner Özdemir, İstanbul: Norgunk. Deleuze, G. (2015). Kant Üzerine Dört Ders. çev. Talat Kılıç, İstanbul: Kabalcı, 2015. Deleuze, G. ve Guattari, F. (1988). A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia II. çev. B. Massumi, Londra: The Athlone Press. Foucault, M. (1973). The Order of Things, An Archaeology of the Human Sciences. ed. R.D.Laing, New York: Vintage Books. Foucault, M. (2004). Felsefe Sahnesi. çev. Işık Ergüden, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Foucault, M. (2005). Özne ve İktidar. çev. Işık Ergüden, Osman Akınhay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Hume, D. (2004). An Enquiry Concerning Human Understanding. Mineola, New York: Dover Publications. Kant, I. (1996). Critique of Pure Reason. çev. Werner S. Pluhar, Indianapolis: Hackett Publishing. Kant, I. (1999). Pratik Aklın Eleştirisi. çev. Ülker Gökberk, Ioanna Kuçuradi, Gertrude Durusoy, Füsun Akatlı, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Kant, I. (2002). Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena. çev. Ioanna Kuçuradi, Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Karatani, K. (2017). Transkritik: Kant ve Marx Üzerine. çev. Erkan Ünal, İstanbul: Metis Yayınları. Neiman, S. (1994). The Unity of Reason: Rereading Kant. New York, Oxford: Oxford University Press. May, T. (2005). Gilles Deleuze: An Introduction. New York: Cambridge University Press. Stengers, I. (2009). “Thinking with Whitehead and Deleuze.” Deleuze Whitehead Bergson Rhizomatic Connections, Keith Robinson (ed.), Hampshire: Palgrave Macmillan. Whitehead, A.N. (1948). Science and the Modern World. New York: Pelican Books. Whitehead, A.N. (1968). Modes of Thought. New York: Free Press. Whitehead, A. N. (1971). The Function of Reason. Boston: Beacon Press, 1971. Whitehead, A.N. (1979). Process and Reality: An Essay in Cosmology. ed. David Ray Griffin and Donald W. Sherburne, New York and London: The Free Press.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Sercan ÇALCI (Primary Author)
0000-0003-4295-8498
Türkiye

Publication Date December 20, 2019
Application Date September 2, 2019
Acceptance Date October 10, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 10

Cite

Bibtex @research article { viraverita613979, journal = {ViraVerita E-Dergi}, issn = {2149-3081}, address = {Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi}, publisher = {Çetin TÜRKYILMAZ}, year = {2019}, volume = {}, pages = {268 - 286}, doi = {}, title = {Deleuze, Kant ve Ada}, key = {cite}, author = {Çalcı, Sercan} }
APA Çalcı, S. (2019). Deleuze, Kant ve Ada . ViraVerita E-Dergi , (10) , 268-286 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/viraverita/issue/50778/613979
MLA Çalcı, S. "Deleuze, Kant ve Ada" . ViraVerita E-Dergi (2019 ): 268-286 <https://dergipark.org.tr/en/pub/viraverita/issue/50778/613979>
Chicago Çalcı, S. "Deleuze, Kant ve Ada". ViraVerita E-Dergi (2019 ): 268-286
RIS TY - JOUR T1 - Deleuze, Kant ve Ada AU - Sercan Çalcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ViraVerita E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 268 EP - 286 VL - IS - 10 SN - 2149-3081- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ViraVerita E-Journal Deleuze, Kant ve Ada %A Sercan Çalcı %T Deleuze, Kant ve Ada %D 2019 %J ViraVerita E-Dergi %P 2149-3081- %V %N 10 %R %U
ISNAD Çalcı, Sercan . "Deleuze, Kant ve Ada". ViraVerita E-Dergi / 10 (December 2019): 268-286 .
AMA Çalcı S. Deleuze, Kant ve Ada. viraverita. 2019; (10): 268-286.
Vancouver Çalcı S. Deleuze, Kant ve Ada. ViraVerita E-Dergi. 2019; (10): 268-286.
IEEE S. Çalcı , "Deleuze, Kant ve Ada", ViraVerita E-Dergi, no. 10, pp. 268-286, Dec. 2019