Review
BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DE UN VE UNLU MAMULLER SANAYİNİN MEVCUT YAPISI VE GIDA SANAYİ İÇERİSİNDEKİ YERİ

Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 1 - 14, 25.08.2023

Abstract

Çalışma; un ve unlu mamuller sanayinin mevcut durumunu, gelişimini ve sektörün karşılaştığı sorunları incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada un ve unlu mamuller sanayi ile ilgili raporlardan, istatistiki bilgilerden yararlanılmıştır. Un ve unlu mamuller imalat sanayinde yaklaşık 239 bin çalışanı ile 39 bin işletme faaliyet göstermekte olup, 106 milyar TL ciro ve 17 milyar TL katma değer elde edilmiştir. Bu sektörde hammaddenin aynı kalite, standartta ve talep edilen miktarda temin edilemediği, nitelikli işgücü bulunamadığı, küçük işletme yapıları ve kayıt dışı ekonominin etkisi altında haksız rekabete karşı mücadele etmek zorunda kalındığı, üretim için yapılan maliyetlerinin sürekli artması vb. sorunların olduğu belirtilmiştir.

References

 • Akgün, E. ve Hatırlı, S. A., 2022, Un Ve Unlu Mamuller Alt Gıda Sektöründeki Firmaların Ar-Ge Ve Yenilikçilik Düzeylerinin Belirlenmesi: Tr52 Bölgesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 24 (42), 435-447.
 • Aktaş, E. ve Yurdakul, O., 2001, The analiysis of flour mill industry in Turkey, Munich Personal RePec Archive, 1, 15.
 • Azabağaoğlu, Ö. ve Demirarslan, V., 2012, Türkiye’deki un ve unlu mamul İşletmelerinin pazarlama yönetimleri açısından İncelenmesi: Edirne İli örneği, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 1-14.
 • Boyacioglu, M. ve D'appolonia, B., 1994, Durum wheat and bread products, Cereal Foods World, 39 (3), 168-174.
 • Cappelli, A., Oliva, N. ve Cini, E., 2020, A systematic review of gluten-free dough and bread: Dough rheology, bread characteristics, and improvement strategies, Applied Sciences, 10 (18), 6559.
 • Demiraslan, V., 2013, Türkiye’deki un ve unlu mamul işletmelerinin pazarlama yöntemleri açısından incelenmesi: Edirne ili örneği Akademik Bakış Dergisi, 34, 1-18. FAO, 2012, FAO Statistical Yearbook 2012, web (Food and Agriculture Organization of the United Nations ), https://www.fao.org/3/i2490e/i2490e00.htm: [20.05.2023].
 • Günalp, V., Tipi, T. ve Özsayın, D., 2002, Türkiye’de un ve unlu mamüller sanayinin yeri ve önemi, Türkiye V, Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20.
 • İkiz, D. ve Erdoğan, Ç., 2021, Food Processing Ingredients, Turkey, Global Agricultural Information Network, USDA (United States Department of Agriculture). Kadakoğlu, B. ve Karlı, B., 2022, Türkiye Ekonomisinde Tarıma Dayalı Sanayinin Önemi ve Gelişim Süreci, Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 4 (1), 50-59.
 • Kızılaslan, H. ve Kösal, Ö. F., 2013, Kocaeli merkez ilçede un ve unlu ürünler sanayisinin yapısal özellikleri, üretim ve pazarlama sorunları, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 2, 41-59.
 • Ostojić, A., Vaško, Ž. ve Brković, D., 2020, Assessment of wheat self-sufficiency in Bosnia and Herzegovina, IX International Symposium on Agricultural Sciencies, 171.
 • Özaydın, G., 2022, Konya ili tarımsal sanayi işletmelerinde yenilik yönetimi uygulamalarının analizi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Özaydın, G. ve Direk, M., 2022, Classification of Agricultural Industrial Enterprises in Turkey. 1st International Conference on Sustainable Ecological Agriculture. Konya.
 • Popescu, A., Dinu, T. A., Stoian, E. ve Serban, V., 2021, Trends in the milling and baking industry in the EU-28 and Romania in the period 2015-2019, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 21 (1), 601-612.
 • Radavuş, E., 2001, Adana'daki un sanayi işletmelerinin temel işletme ve yönetim işlevlerinin araştırılması, Çukurova Üniversitesi, Adana, 90.
 • Shiferaw, B., Smale, M., Braun, H.-J., Duveiller, E., Reynolds, M. ve Muricho, G., 2013, Crops that feed the world 10. Past successes and future challenges to the role played by wheat in global food security, Food Security, 5, 291-317.
 • Sterev, N., 2014, Competitive changes of food production in Bulgaria, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 13 (1), 109-122.
 • Taş, A. ve Salan, A., 2017, Un ve Unlu Mamuller Sektör Raporu, Tekirdağ,
 • TUSAF, 2022, Un ihracatı verileri, web (Türkiye un sanayicileri federasyonu), https://www.tusaf.org/TR,70/istatistikler.html: [01.06.2023].
 • Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, 2023. Çukurova Un Sanayicileri Derneği (ÇUSD) Ev Sahipliğinde TUSAF Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı. TUSAF Dergisi p. 1-112.
 • TÜİK, 2021a, Ücretli Çalışan İstatistikleri, web (Türkiye İstatistik Kurumu), https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Ucretli-Calisan-Istatistikleri-Ocak-2021-37498&dil=1: [15.02.2023].
 • TÜİK, 2021b, Girişim sayısı, istihdam ve üretim değerleri, web (Türkiye İstatistik Kurumu), https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yillik-Sanayi-ve-Hizmet-Istatistikleri-2020-37190: [16.02.2023].
 • TÜİK, 2022, Tarımsal istatistikler, web (Türkiye İstatistik Kurumu), https://www.tuik.gov.tr: [02.10.2022].
 • TÜİK, 2023, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, web (Türkiye İstatistik Kurumu), https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=sanayi-114&dil=2: [08.02.2023].
 • Yılmaz, A. M. ve Tomar, O., 2022, Türkiye’de Buğdayın Kendi Kendine Yeterlilik ve İthalata Bağımlılık Açısından Değerlendirilmesi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (41), 449-456.
Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 1 - 14, 25.08.2023

Abstract

References

 • Akgün, E. ve Hatırlı, S. A., 2022, Un Ve Unlu Mamuller Alt Gıda Sektöründeki Firmaların Ar-Ge Ve Yenilikçilik Düzeylerinin Belirlenmesi: Tr52 Bölgesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 24 (42), 435-447.
 • Aktaş, E. ve Yurdakul, O., 2001, The analiysis of flour mill industry in Turkey, Munich Personal RePec Archive, 1, 15.
 • Azabağaoğlu, Ö. ve Demirarslan, V., 2012, Türkiye’deki un ve unlu mamul İşletmelerinin pazarlama yönetimleri açısından İncelenmesi: Edirne İli örneği, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 1-14.
 • Boyacioglu, M. ve D'appolonia, B., 1994, Durum wheat and bread products, Cereal Foods World, 39 (3), 168-174.
 • Cappelli, A., Oliva, N. ve Cini, E., 2020, A systematic review of gluten-free dough and bread: Dough rheology, bread characteristics, and improvement strategies, Applied Sciences, 10 (18), 6559.
 • Demiraslan, V., 2013, Türkiye’deki un ve unlu mamul işletmelerinin pazarlama yöntemleri açısından incelenmesi: Edirne ili örneği Akademik Bakış Dergisi, 34, 1-18. FAO, 2012, FAO Statistical Yearbook 2012, web (Food and Agriculture Organization of the United Nations ), https://www.fao.org/3/i2490e/i2490e00.htm: [20.05.2023].
 • Günalp, V., Tipi, T. ve Özsayın, D., 2002, Türkiye’de un ve unlu mamüller sanayinin yeri ve önemi, Türkiye V, Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20.
 • İkiz, D. ve Erdoğan, Ç., 2021, Food Processing Ingredients, Turkey, Global Agricultural Information Network, USDA (United States Department of Agriculture). Kadakoğlu, B. ve Karlı, B., 2022, Türkiye Ekonomisinde Tarıma Dayalı Sanayinin Önemi ve Gelişim Süreci, Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 4 (1), 50-59.
 • Kızılaslan, H. ve Kösal, Ö. F., 2013, Kocaeli merkez ilçede un ve unlu ürünler sanayisinin yapısal özellikleri, üretim ve pazarlama sorunları, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 2, 41-59.
 • Ostojić, A., Vaško, Ž. ve Brković, D., 2020, Assessment of wheat self-sufficiency in Bosnia and Herzegovina, IX International Symposium on Agricultural Sciencies, 171.
 • Özaydın, G., 2022, Konya ili tarımsal sanayi işletmelerinde yenilik yönetimi uygulamalarının analizi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Özaydın, G. ve Direk, M., 2022, Classification of Agricultural Industrial Enterprises in Turkey. 1st International Conference on Sustainable Ecological Agriculture. Konya.
 • Popescu, A., Dinu, T. A., Stoian, E. ve Serban, V., 2021, Trends in the milling and baking industry in the EU-28 and Romania in the period 2015-2019, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 21 (1), 601-612.
 • Radavuş, E., 2001, Adana'daki un sanayi işletmelerinin temel işletme ve yönetim işlevlerinin araştırılması, Çukurova Üniversitesi, Adana, 90.
 • Shiferaw, B., Smale, M., Braun, H.-J., Duveiller, E., Reynolds, M. ve Muricho, G., 2013, Crops that feed the world 10. Past successes and future challenges to the role played by wheat in global food security, Food Security, 5, 291-317.
 • Sterev, N., 2014, Competitive changes of food production in Bulgaria, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 13 (1), 109-122.
 • Taş, A. ve Salan, A., 2017, Un ve Unlu Mamuller Sektör Raporu, Tekirdağ,
 • TUSAF, 2022, Un ihracatı verileri, web (Türkiye un sanayicileri federasyonu), https://www.tusaf.org/TR,70/istatistikler.html: [01.06.2023].
 • Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, 2023. Çukurova Un Sanayicileri Derneği (ÇUSD) Ev Sahipliğinde TUSAF Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı. TUSAF Dergisi p. 1-112.
 • TÜİK, 2021a, Ücretli Çalışan İstatistikleri, web (Türkiye İstatistik Kurumu), https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Ucretli-Calisan-Istatistikleri-Ocak-2021-37498&dil=1: [15.02.2023].
 • TÜİK, 2021b, Girişim sayısı, istihdam ve üretim değerleri, web (Türkiye İstatistik Kurumu), https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yillik-Sanayi-ve-Hizmet-Istatistikleri-2020-37190: [16.02.2023].
 • TÜİK, 2022, Tarımsal istatistikler, web (Türkiye İstatistik Kurumu), https://www.tuik.gov.tr: [02.10.2022].
 • TÜİK, 2023, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, web (Türkiye İstatistik Kurumu), https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=sanayi-114&dil=2: [08.02.2023].
 • Yılmaz, A. M. ve Tomar, O., 2022, Türkiye’de Buğdayın Kendi Kendine Yeterlilik ve İthalata Bağımlılık Açısından Değerlendirilmesi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (41), 449-456.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Food Sciences (Other)
Journal Section Reviews
Authors

Gürhan Özaydın 0000-0002-8866-9424

Zuhal Karakayacı This is me 0000-0003-2933-5608

Publication Date August 25, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Özaydın, G., & Karakayacı, Z. (2023). TÜRKİYE’DE UN VE UNLU MAMULLER SANAYİNİN MEVCUT YAPISI VE GIDA SANAYİ İÇERİSİNDEKİ YERİ. Wheat Studies, 12(1), 1-14.