Year 2018, Volume 8 , Issue 17, Pages 1 - 17 2018-10-23

Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Hüseyin Naci BAYRAÇ [1] , BAŞAK ÖZARSLAN [2]


Dünya nüfusundaki artışla beraber çoğalan enerji ihtiyacını karşılamada, fosil yakıtların yetersiz kalması dikkatleri yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirmektedir. Biyokütle enerjisi ise son yıllarda dünyada en yaygın kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları arasında bulunmaktadır. Türkiye’nin enerji konusunda yaşadığı sorunlar ve enerji ithalatında yüksek oranda dışa bağımlı olması, alternatif enerji kaynaklarının önemini daha da artırmaktadır. Türkiye’de tarımsal potansiyelin yüksek olmasından dolayı, biyokütle enerjisinin söz konusu enerji sorunlarına bir çözüm getireceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, çalışmada ekonomik büyüme ile biyokütle enerjisi arasındaki ilişkinin varlığı, 1991-2015 yılları verilerini kapsayan ARDL modeli ile sınanmaktadır. Çalışmada, biyokütle enerjisi, reel sabit sermaye yatırımları ve işgücü değişikliklerin reel GSYH üzerindeki etkisi incelenmektedir. Elde edilen tahmin sonuçlarına göre, Türkiye’de, biyokütle enerjisi, reel sabit sermaye yatırımları ve işgücünün ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.

Yenilenebilir Enerji, Biyokütle, Enerji, Türkiye, ARDL
  • Adewuyi, A. O., ve Awodumi, O. B. (2017). Biomass energy consumption, economic growth and carbon emissions: Fresh evidence from West Africa using a simultaneous equation model. Energy, 119, p: 453-471.Acaroglu, M. (1998). Energy from biomass, and applications. University of Selcuk, Graduate School of Natural and Applied Sciences. Textbook (unpublished-Turkish).Ali, H. S., Law, S. H., Yusop, Z., & Chin, L. (2017). Dynamic implication of biomass energy consumption on economic growth in Sub-Saharan Africa: evidence from panel data analysis. GeoJournal, 82 (3), p: 493-502.Aslan, A. (2016). The causal relationship between biomass energy use and economic growth in the United States. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 57, p: 362-366.Bayraç, H. N., Çelikay, F., Çildir, M. (2018), Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Enerji Politikaları, Ekin Yayınevi, Bursa.Payne, J. E. (2011). On biomass energy consumption and real output in the US. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 6 (1), p: 47-52.Dağdelen, D. (2015). Küresel Biyoyakıt Politikalarının AB ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Uzmanlık Tezi, AnkaraBildirici, M. E. (2013). Economic growth and biomass energy. Biomass and bioenergy, 50, p: 19-24.ETKB, Çevrimiçi, http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Biyokutle.ETKB, (2018). http://www.enerji.gov.tr, Erişim Tarihi: 06.05.2018.Eriçok, R. E. ve Yılancı V. (2013). “Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, C:8, No:1, s: 87-101.IEA, (2012). “Technology Roadmap-Bioenergy for Heat and Power”, (http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/2012_Bioenergy_ Roadmap_2nd_Edition_WEB.pdf, Erişim Tarihi: 03.06.2018).IEA, (2012). World Energy Outlook (WEO) Executive Summary 2012, http://www.iea.org/Textbase/npsum/weo2012sum.pdf, Erişim Tarihi: 04.06.2018).IEA (2013). World Energy Outlook (WEO) Executive Summary 2013, http://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2013SUM.pdf, Erişim Tarihi: 04.06.2018).IEA and FAO, (2017). Technology Roadmap: How Guide for Bioenergy Roadmap-Development and Implementation, (www.iea.org, Erişim Tarihi: 03.06.2018).Kapluhan, E. (2014). Enerji coğrafyası açısından bir inceleme: biyokütle enerjisinin dünyadaki ve Türkiye’deki kullanım durumu.Karagöl, E. T. ve İ. Kavaz (2017). Dünya’da ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji, SETA Analiz, Sayı: 197, Ankara.Narayan, P. K. ve S. Narayan (2005).“Estimating Income and Price Elasticities of Imports For Fiji in a Cointegration Framework”, Economic Modelling, C: 22, p: 423-438.Narayan, P. K. ve R. Smyth (2005). “Trade Liberalization and Economic Growth in Fiji. An Empirical Assessment Using the ARDL Approach”, Journal of The Asia Pacific Economy, C: 10, No: 1, ss: 96-115.Ozturk, I. ve A. Acaravcı (2013). “The long-run and causal analysis of energy, growth, openness and financial development on carbon emissions in Turkey”, Energy Economics, 36, 262-267.Ozturk, I., ve Bilgili, F. (2015). Economic growth and biomass consumption nexus: Dynamic panel analysis for Sub-Sahara African countries. Applied Energy, 137, p: 110-116.Pamuk, M., ve H. Bektaş, (2014). “Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, C:2, No:2, s: 77-90.Pesaran, M. H., ve Y. Shin ve R.J. Smith (2001). “Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, C: 16, p: 289-326.Shahbaz, M., ve G. Rasool ve K. Ahmed, ve M.K.Mahalik (2016). Considering the effect of biomass energy consumption on economic growth: Fresh evidence from BRICS region. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, p: 1442-1450.Shahbaz, M.,ve S.A. Solarin ve S. Hammoudeh ve S.J.H. Shahzad (2017). Bounds Testing Approach to Analyzing the Environment Kuznets Curve Hypothesis: The Role of Biomass Energy Consumption in the United States with Structural Breaks.Tarı, R. ve D. Ç. Yıldırım (2009). “Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C: 16, No: 2, s: 95- 105.Toklu, E. (2017). Biomass Energy Potential and Utilization in Turkey. Renewable Energy, 107, p: 235-244.WBA (World Bioenergy Association), (2017). Global Bioenergy Statistics 2017. (www. worldenergy. Org, Erişim Tarihi: 18.05.2018).WEC, (2016). World Energy Resources: Bioenergy. (www. worldbioenergy.org, Erişim Tarihi: 18.05.2018).Yıldırım, E. ve Ş. Saraç ve A. Aslan (2012). Energy consumption and economic growth in the USA: Evidence from renewable energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16 (9), p: 6770-6774.https://enerjienstitusu.org, Erişim Tarihi: 04.06.2018.http://www.irena.org/bioenergy, Erişim Tarihi: 04.06.2018http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=7&subTopic=10, Erişim Tarihi: 04.06.2018.https://evds2.tcmb.gov.tr, Erişim Tarihi: 05.06.2018.http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=631, Erişim Tarihi: 05.06.2018.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9212-987X
Author: Hüseyin Naci BAYRAÇ (Primary Author)
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: BAŞAK ÖZARSLAN
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Dates

Publication Date : October 23, 2018

Bibtex @research article { yalovasosbil432567, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {1 - 17}, doi = {}, title = {Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {BAYRAÇ, Hüseyin Naci and ÖZARSLAN, BAŞAK} }
APA BAYRAÇ, H , ÖZARSLAN, B . (2018). Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (17) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yalovasosbil/issue/39903/432567
MLA BAYRAÇ, H , ÖZARSLAN, B . "Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yalovasosbil/issue/39903/432567>
Chicago BAYRAÇ, H , ÖZARSLAN, B . "Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği AU - Hüseyin Naci BAYRAÇ , BAŞAK ÖZARSLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 8 IS - 17 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği %A Hüseyin Naci BAYRAÇ , BAŞAK ÖZARSLAN %T Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği %D 2018 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 8 %N 17 %R %U
ISNAD BAYRAÇ, Hüseyin Naci , ÖZARSLAN, BAŞAK . "Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 17 (October 2018): 1-17 .
AMA BAYRAÇ H , ÖZARSLAN B . Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(17): 1-17.
Vancouver BAYRAÇ H , ÖZARSLAN B . Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(17): 17-1.