Year 2018, Volume 8 , Issue 17, Pages 34 - 60 2018-10-23

Sivil Toplum Kuruluşlarının Evsizlere Yönelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği

AHMET YETER [1]


Dünyada yaygın olarak görülen evsizlik olgusu, ülkemizin büyük kentlerinde de toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ( STK), Türkiye'de evsiz insanlar için hizmet sağlamada önemli aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada sivil toplum kuruluşlarının evsizlere sunduğu hizmetler İstanbul'da evsizlere yönelik faaliyet gösteren STK’lar incelenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında evsizlere yönelik hizmet sunan beş STK’nın yetkilileriyle yarı yapılandırılmış anket formuyla görüşme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca katılımcı gözlem metoduyla STK’ların faaliyetleri yerinde incelenmiş; STK’lara dair medyada yer alan haberler ve faaliyet raporları incelenerek araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada STK'ların evsizlerin sağlık, barınma, gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerine ek olarak psiko-sosyal destek, iş ve meslek edindirme faaliyetleri yürüttükleri görülmüştür. Ayrıca, STK'lar, evsizlerin sağlık hizmetleri, yoksulluk yardımı gibi hükümet tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmasına yardımcı olmaktadır.

Evsiz, Evsizlik, Sivil Toplum Kuruluşları
 • Akyıldız, Y. ( 2017). Dünyada ve Türkiye’de Evsizlik Sorunu ve Çeşitli Uygulamalar. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi ( VIII-I): 67-91.
 • Altun, G. (1997). 1991-1995 Yılları Arasında İstanbul’da Görülen Evsiz Ölümleri. ( Uzmanlık Tezi).Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Barrow, SM., Herman, DB., Cordova, P., Struening, EL. (1999) Mortality among homeless shelter residents in New York City. Am J Public Health. 89:529-534.
 • Caton, CLM., Shrout, PE., Eagle, PF., Opler, LA., Kass, FI., Felix, A., Dominguez, B. (1994). Risk factors for homelessness among schizophrenic men: a case-control study. Am J Public Health, Sayı: 84: 265–270
 • Çelebi, E. (2014). Sokakta Yaşayanlara Yönelik Sosyal Sorumluluk Çalışmaları İçin Toplumsal Algının Belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7 (33): 808-815
 • Echenberg, H., Jensen, H. (2008) Defining and Enumerating Homelessness in Canada (PRB 08-30E) (Ottawa: Library of Parliament, Parliamentary Information and Research Service). Sayı: 1.
 • Erbay, E. ( 2016). Sokakta Yaşayanlara Yönelik Kurumsal Hizmetler ve Uygulamalar. Anadolu Ü. AÖF Sosya Hizmet Kitabı içinde (s. 78-104). Yayın No: 2239, Eskişehir.
 • Erkaslan, Ö E.(2009). Evsizlik, Yoksulluk ve Yoksunluk. Mimarlık Dergisi, Sayı 347.
 • Ethridge, D.E. (2004). Research Methodology in Applied Economics.Blackwell Publishing. , 2nd edition.
 • Hwang, S. ( 2001). Mental İllness and Mortality Among Homeless People. Acta Psychiatr Scand, 103:81–82.
 • Işıkhan, V. (2004 ). Yaşlı Evsizlere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları. Toplum ve Sosyal Hizmet, Sayı: 15: (2), 39-50. http://www.vedatisikhan.com/akademik/ (Erişim Tarihi: 29.06.18)
 • Işıkhan, V. (2006a) Ruh Hastası Evsiz Kadınların Sorunları ve Sosyal Hizmet Yaklaşımları. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. Cilt: 17(1).
 • Işıkhan, V. (2006b) Türkiye’de Evsizler Sorunu ve Sosyal Hizmet. Küreselleşen Dünyada; Sosyal Hizmetlerin Konumu, Hedefleri ve Geleceği Sempozyum Sunum
 • Kitabı, T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Antalya,
 • Işıkhan, V. (2015). Homeless People In Turkey And Social Work Interventions. 14 April 2015, 15th International Academic Conference, Rome: 468-477.
 • Ito, K., Morikawa, S., Okamura, T., Shimokado, K., Awata, S.(2014). Factors associated with mental wellbeing of homeless people in Japan. Psychiatry Clin Neurosci. 68(2): 145-53
 • İBB(2014).İbb’den Evsizlere Sıcak Yuva. https://www.ibb.istanbul/News/Detail/33689 ( Erişim Tarihi: 28.07.18)
 • İçduygu, A., Meydanoğlu, Z., Sert, D.Ş. (2011). Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası. CIVICUS Uluslar arası Sivil Toplum Endeksi Projesi ( STEP) Türkiye ülke Raporu II. Tüsev Yayınları, İstanbul.
 • İlhan, N., Ergün, A. ( 2010). Evsizler ve Toplum Sağlığı. Aile ve Toplum, Yıl: 11 Cilt: 5 Sayı: 20 Ocak-Şubat-Mart. 79-90.
 • Meneviş, B. (2006). Evsizler. DPT ve Türk Ulusal Ajansı, Ankara.
 • Morikawa, S., Uehara, R., Okuda, K., Shimizu, H., Nakamura, Y. ( 2011). Prevalence of psychiatric disorders among homelesspeople in one area of Tokyo. Nihon Koshu Eisei Zasshi; 58: 331–339.
 • O’Connell, JJ. ( 2005). Premature Mortality in Homeless Populations: A Review of the Literature. Nashville, TN: National Health Care for the Homeless Council, Inc.
 • O'Connell, JJ., Mattison, S., Judge, CM., Allen, HJ., Koh, HK.( 2005). A public health approach to reducing morbidity and mortality among homeless people in Boston. Journal of Public Health Management & Practice. Jul-Aug;11(4):311-316. http://santabarbarastreetmedicine.org/wp-content/uploads/2011/04/Public-Health-Mortality-Study-with-Koh.pdf
 • Özdemir, M. (2010b). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1): 323-43.
 • Özdemir, U. ( 2010). Evsizlik ve Evsizlere Genel Bir Bakış. Toplum ve Sosyal Hizmet Cilt 21, Sayı 2.
 • Padem, H., Göksu, A., Konaklı, Z. (2012). Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. International Burch University Publication No: 13.
 • Smith, C. M. Maurer, F. A. (2000). Community Health Nursing Theory and Practice(2rd ed.). W B. Saunders Company. s.672-692.
 • Şimşek, A. ( 2012a). Araştırma Modelleri. ( Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde) Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları içinde. Yayın No: 1619, Eskişehir.
 • Şimşek, A. ( 2012b) Evren ve Örneklem. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. Yayın No: 1619, Eskişehir.
 • Türkan, S., Türkcan, A. ( 1996). Psikiyatri ve Evsizlik: Bir Gözden Geçirme Çalışması. Düşünen Adam. 9 (4): 8-14.
 • Yağan, M. ( 2009). Ankara’da Evsiz Ölümleri. ( Uzmanlık Tezi).Gazi Üniversitesi. Adli Tıp ABD. Ankara.
 • Yeğen, M. , Keyman, E.F., Çalışkan, M.A., Tol, U.U. ( 2010). Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü. Yaşama Dair Vakfı.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: AHMET YETER
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 23, 2018

Bibtex @research article { yalovasosbil449246, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {34 - 60}, doi = {10.17828/yalovasosbil.449246}, title = {Sivil Toplum Kuruluşlarının Evsizlere Yönelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği}, key = {cite}, author = {YETER, AHMET} }
APA YETER, A . (2018). Sivil Toplum Kuruluşlarının Evsizlere Yönelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (17) , 34-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yalovasosbil/issue/39903/449246
MLA YETER, A . "Sivil Toplum Kuruluşlarının Evsizlere Yönelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 34-60 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yalovasosbil/issue/39903/449246>
Chicago YETER, A . "Sivil Toplum Kuruluşlarının Evsizlere Yönelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 34-60
RIS TY - JOUR T1 - Sivil Toplum Kuruluşlarının Evsizlere Yönelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği AU - AHMET YETER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 60 VL - 8 IS - 17 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Sivil Toplum Kuruluşlarının Evsizlere Yönelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği %A AHMET YETER %T Sivil Toplum Kuruluşlarının Evsizlere Yönelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği %D 2018 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 8 %N 17 %R %U
ISNAD YETER, AHMET . "Sivil Toplum Kuruluşlarının Evsizlere Yönelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 17 (October 2018): 34-60 .
AMA YETER A . Sivil Toplum Kuruluşlarının Evsizlere Yönelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(17): 34-60.
Vancouver YETER A . Sivil Toplum Kuruluşlarının Evsizlere Yönelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(17): 60-34.