Year 2012, Volume 16 , Issue 1, Pages 14 - 20 2012-06-01

Yoğun Bakım Ortamında Çalışan Güvenliği: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamı ve Mesleki Riskleri
Employee Safety in Intensive Care Units: Occupational and Environmental Risks of Intensive Care Nurses

M. Nihal ESİN [1] , Duygu SEZGİN [2]


Hemşirelerin; hasta ile en çok zaman geçiren ve hastanın bakımını doğrudan uygulayan sağ- lık personeli olmaları nedeniyle sağlığa ilişkin risklerle karşılaşma olasılıklarını çok fazla olduğu belirtilmektedir. Hemşirelerin sağlık sorunları ile ilgili yapılan çalışmalarda, çalışma koşullarının sağlıkları üzerindeki olumsuz etkileri gösterilmiştir. Bu sorunların oluşmasında yapılan iş ve çalışma ortamından kaynaklanan risklerin etkili olduğu belirtilmektedir. Çalışma ortamı ve yapılan iş ile ilgili tehlike ve riskler çalışan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Yoğun bakım hemşirelerinin çalışma ortamı açısından sağlığını etkileyecek tehlikeler; çalışma koşulları, kimyasal etkenler, enfeksiyon etkenleri, psikolojik etkenler, ergonomik etkenler, çevresel etkenler, kazalar ve sosyal etkenler olarak sıralanabilmektedir. Bu derleme, yoğun bakım hemşirelerinin yaptıkları iş ve çalışma ortamlarından kaynaklanan tehlike ve riskleri tanıtmak ve yoğun bakım hemşirelerinin sağlıklarını korumada yapılması gereken iş sağlığı düzenlemelerini tartışmak amacıyla planlanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ve öneminin tüm kurumlarca benimsenmesi, ilerleyen aşamalarda yaşam kalitesini yükseltmede, çalışan konforunu iyileştirmede, iş verimini ve memnuniyetini arttırmada temel bir faktördür.
Nurses who give patient care, and spend the most time with the patient directly implementing health-related risks due to their working conditions. It was stated as there are a lot of possibilities they may encounter health hazards and risks in intensive care units. Studies on nurses' health issues, working conditions are shown adverse effects on health. Risks arising from the formation of these problems are effective in the business and work environment. Work-related hazards and risks in the work environment may effect employee’s health negatively. Intensive care nurses could face the health hazards in the working environment related to working conditions, chemical agents, infectious agents, psychological factors, ergonomic factors, environmental factors, accidents, and social factors. In this review, intensive care nurses work and working environments will be discussed. Besides, intensive care nurses who may expose health hazards and risks whether there is no health protection regulations are planned. The importance of occupational health and safety practices in the promotion settings, there are some key factors such as adoption of all the institutions, raising the quality of life in later stages, improving operator comfort, efficiency, and satisfaction of the business.
 • deprivation and psychomotor performance
 • among night shift nurses. AAOHN J
 • ;58(4):147-54 9. International Labour Organisation. Interna
 • tional Hazard Datasheets on Occupation.
 • HDOEDIT; 2000. www.ilo.org /wcmsp5/ groups/public 10. Xelegati R, Robazzi ML, Marziale MH, Van
 • derlei JH. Chemical occupational risks identi
 • fied by nurses in a hospital environment. Rev
 • Lat Am Enfermagem 2006;14(2):214-9. 11. Occupational Safety and Health Administra
 • tion Technical Manual Hospital Investigations.
 • Health hazards. OSHA; 1999. www.osha. gov 12. Centers for Disease Control and Prevention.
 • State of the Sector Healthcare and Social As
 • sistance. CDC: NIOSH; 2009. http://www.cdc.
 • gov/niosh/docs/2009-139/pdfs/2009-139. pdf 13. Chaboyer W, Najman J, Dunn, S. Factors in
 • fluencing job valuation: a comparative study
 • of critical careand non-critical carenurses. Int
 • J Nurs Stud 2001;38(2):153-61. 14. Owen BD. Preventing ınjuries using an er
 • gonomic approach. AORN J 2000;72(6):1031- 6. 15. Coates, P. Back pain. London: GBR A&C
 • Black; 2010. http://site.ebrary.com/lib/kocu
 • niv/Doc?id=10440794&ppg=34 16. İlçe A, Dramalı A. Yoğun bakım ünitelerinin
 • fiziksel ergonomik faktörler açısından incelen
 • mesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Der
 • gisi 2010;1:53-63. 17. Öztek Z, Kubilay G. Toplum sağlığı hemşire
 • liği. 3. Baskı. Ankara: Palme; 2008. 18. Şendir M, Öztürk A, Acaroğlu R, Esin MN.
 • Foot and ankle disorders of nurses depending
 • on working conditions and effecting factors of
 • these. Greece: 1sted. International Congress
 • on Nursing Education Research&Practice; 2009. 19. Bagley D. Occupational health nursing. 2nd
 • edition. Whurr Publishers: London &Philadel- phia; 2002. 20. Özcan E, Kesiktaş N. Mesleki kas ve iskelet
 • hastalıklarından korunma ve ergonomi. İş
 • Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 2007; 34(7):4-7. 21. Kelsey LC, Ergonomics and patient handling.
 • AAOHN J 2007;55(11):454-62. 22. Hignett S. Intervention strategies to reduce
 • musculoskeletal injuries associated with han
 • dling patients: a systematic review. Occup En
 • viron Med 2003;60(9):E6.
Other ID JA38RU76PR
Journal Section Review
Authors

Author: M. Nihal ESİN

Author: Duygu SEZGİN

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { ybhd278781, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2012}, volume = {16}, pages = {14 - 20}, doi = {}, title = {Yoğun Bakım Ortamında Çalışan Güvenliği: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamı ve Mesleki Riskleri}, key = {cite}, author = {Esi̇n, M. Nihal and Sezgi̇n, Duygu} }
APA Esi̇n, M , Sezgi̇n, D . (2012). Yoğun Bakım Ortamında Çalışan Güvenliği: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamı ve Mesleki Riskleri . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 16 (1) , 14-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybhd/issue/26490/278781
MLA Esi̇n, M , Sezgi̇n, D . "Yoğun Bakım Ortamında Çalışan Güvenliği: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamı ve Mesleki Riskleri" . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 16 (2012 ): 14-20 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybhd/issue/26490/278781>
Chicago Esi̇n, M , Sezgi̇n, D . "Yoğun Bakım Ortamında Çalışan Güvenliği: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamı ve Mesleki Riskleri". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 16 (2012 ): 14-20
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun Bakım Ortamında Çalışan Güvenliği: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamı ve Mesleki Riskleri AU - M. Nihal Esi̇n , Duygu Sezgi̇n Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 20 VL - 16 IS - 1 SN - 1302-0498-2667-7903 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Yoğun Bakım Ortamında Çalışan Güvenliği: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamı ve Mesleki Riskleri %A M. Nihal Esi̇n , Duygu Sezgi̇n %T Yoğun Bakım Ortamında Çalışan Güvenliği: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamı ve Mesleki Riskleri %D 2012 %J Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi %P 1302-0498-2667-7903 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Esi̇n, M. Nihal , Sezgi̇n, Duygu . "Yoğun Bakım Ortamında Çalışan Güvenliği: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamı ve Mesleki Riskleri". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 16 / 1 (June 2012): 14-20 .
AMA Esi̇n M , Sezgi̇n D . Yoğun Bakım Ortamında Çalışan Güvenliği: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamı ve Mesleki Riskleri. YBHD. 2012; 16(1): 14-20.
Vancouver Esi̇n M , Sezgi̇n D . Yoğun Bakım Ortamında Çalışan Güvenliği: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamı ve Mesleki Riskleri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2012; 16(1): 14-20.