Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1302-0498 | e-ISSN 2667-7903 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Yoğun Bakım Hemşireler Derneği |


Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği’nin bilimsel ve hakemli bir yayın organdır. Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayınlanan dergi Nisan 2019 'dan itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç kez yayınlanacaktır. Yazı dili Türkçe'dir. Ülke dışından gönderilen İngilizce yazılar yayınlanabilir. Dergi, klinik ve deneysel araştırma makalelerini, olgu sunumlarını kişisel klinik ve teknik deneyimleri içeren katkıları, çalışma ön sonuçlarını içeren kısa bildirileri, yayın tanıtımlarını, yerli ve yabancı makale özetlerini (izinli), çevirileri (izinli), uzmanlık tezlerinin özet ve sonuç, bölümlerini, konferans, kongre ve toplantılarda sunulmuş, ancak tamamı yayınlanmamış bildirileri, editöre mektupları ve bilimsel toplantı duyurularını yayınlar. Herhangi bir yazının yayınlanması, dergi ve Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği 'nin bu yazının görüşlerine katıldığı anlamına gelmez. Benzer şekilde, her türlü ticari ürün veya hizmet tanıtım ve reklamın dergide yayınlanması, bu ürün veya hizmetlerin desteklendiğini göstermez. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, Türk Atıf Dizininde indekslenmekte olup ULAKBİM-TR Dizin başvuru sürecindedir.

Değerli Yoğun Bakım Hemşireleri, Covid-19 Pandemi sürecinde yaşadığınız deneyimleri  "Covid-19 Hikayeleri" başlıkları altında dergimizde yayınlamaktan gurur duyacağız.

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi

ISSN 1302-0498 | e-ISSN 2667-7903 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Yoğun Bakım Hemşireler Derneği |
Cover Image


Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği’nin bilimsel ve hakemli bir yayın organdır. Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayınlanan dergi Nisan 2019 'dan itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç kez yayınlanacaktır. Yazı dili Türkçe'dir. Ülke dışından gönderilen İngilizce yazılar yayınlanabilir. Dergi, klinik ve deneysel araştırma makalelerini, olgu sunumlarını kişisel klinik ve teknik deneyimleri içeren katkıları, çalışma ön sonuçlarını içeren kısa bildirileri, yayın tanıtımlarını, yerli ve yabancı makale özetlerini (izinli), çevirileri (izinli), uzmanlık tezlerinin özet ve sonuç, bölümlerini, konferans, kongre ve toplantılarda sunulmuş, ancak tamamı yayınlanmamış bildirileri, editöre mektupları ve bilimsel toplantı duyurularını yayınlar. Herhangi bir yazının yayınlanması, dergi ve Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği 'nin bu yazının görüşlerine katıldığı anlamına gelmez. Benzer şekilde, her türlü ticari ürün veya hizmet tanıtım ve reklamın dergide yayınlanması, bu ürün veya hizmetlerin desteklendiğini göstermez. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, Türk Atıf Dizininde indekslenmekte olup ULAKBİM-TR Dizin başvuru sürecindedir.

Değerli Yoğun Bakım Hemşireleri, Covid-19 Pandemi sürecinde yaşadığınız deneyimleri  "Covid-19 Hikayeleri" başlıkları altında dergimizde yayınlamaktan gurur duyacağız.