EndNote BibTex RIS Cite

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ

Year 2015, Volume 1, Issue 1, 01.07.2015

Abstract

Doktora tez çalışmasının bir bölümünü oluşturan bu çalışmada kurumsal değişkenlerin (bilgi güvenliği politikaları, bilişim teknolojileri (BT) bütçesi, BT konusunda net amaçlar, iletişim, kurum kültürü, kurum misyonu, kurum olgunluğu, üst yönetim desteği) Türkiye’deki devlet üniversitelerinde uygulanan BT risk yönetimi başarısını ne derecede yordadığı incelenmiştir. Araştırmaya Türkiye’deki devlet üniversitelerinin Bilgi İşlem Daire Başkanlık’larında çalışmakta olan 548 bilgi işlem personeli katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Bilişim Teknolojileri Risk Yönetimi Başarı Ölçeği (BTRY-BÖ) kullanılmıştır. Araştırmadaki yordayıcı değişkenler ile BT risk yönetimi başarısı arasında doğrusal bir ilişkinin olup olmadığı SPSS programında saçılma diyagramı ile incelenmiş ve yordayıcı değişkenler ile yordanan değişken arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiş, değişkenler arası Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış ve adımsal (stepwise) regresyon tekniği uygulanmıştır. Kurumsal değişkenlerin tümü ile BT risk yönetimi başarısı arasında pozitif yönde ve manidar ilişkiler saptanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre Türkiye’deki devlet üniversitelerinde BT risk yönetimi başarısını etkileyen kurumsal değişkenler önem sırasına göre kurum misyonu, iletişim, kurum olgunluğu ve üst yönetim desteği şeklinde sıralanmakta ve BT konusundaki net amaçlar, kurum bilgi güvenliği politikaları, BT bütçesi ve kurum kültürü değişkenleri ise BT risk yönetimi başarısının önemli bir yordayıcısı olarak bulunmamıştır. Bulgular alanyazını ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur

Year 2015, Volume 1, Issue 1, 01.07.2015

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Vildan ATEŞ>


Bilal GÜNEŞ>

Publication Date July 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @ { ybs234304, journal = {Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi}, issn = {2630-550X}, eissn = {2630-550X}, address = {}, publisher = {Vahap TECİM}, year = {2015}, volume = {1}, number = {1}, pages = { - }, title = {BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Ateş, Vildan and Güneş, Bilal} }
APA Ateş, V. & Güneş, B. (2015). BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi , 1 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/21802/234304
MLA Ateş, V. , Güneş, B. "BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ" . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 1 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/21802/234304>
Chicago Ateş, V. , Güneş, B. "BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 1 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ AU - VildanAteş, BilalGüneş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 1 IS - 1 SN - 2630-550X-2630-550X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ %A Vildan Ateş , Bilal Güneş %T BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ %D 2015 %J Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi %P 2630-550X-2630-550X %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Ateş, Vildan , Güneş, Bilal . "BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 1 / 1 (July 2015): - .
AMA Ateş V. , Güneş B. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2015; 1(1): -.
Vancouver Ateş V. , Güneş B. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2015; 1(1): -.
IEEE V. Ateş and B. Güneş , "BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ", Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, vol. 1, no. 1, Jul. 2015