EndNote BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 22 - 35, 06.01.2016

Abstract

Türkiye’de YBS bölümünde öğrenim gören öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının, mesleğe bakış açılarının, öğrencilerin bölüm tercihi nedenlerinin ve bu tercihten duydukları memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışma 2013-2014 akademik yılının bahar döneminde sekiz üniversitenin YBS bölümlerinde öğrenim gören ve basit tesadüfî örneklem yoluyla seçilen toplam 113 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma iki temel sorunsal üzerinde yoğunlaşmıştır. Birincisi, YBS bölümünde okuyan öğrencilerin mesleğe bakış açılarını ortaya koymak; ikincisi ise öğrencilerin öğretim elemanlarından, aldıkları eğitimden, kişisel gelişimlerinden, okuldan ve üniversiteden genel memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin yaklaşık %89’u öğrenim gördükleri alanı sevdiklerini ve isteyerek tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin beklentileri incelendiğinde ise alanında etkili ve bilgili öğretim elemanı eksikliğine dikkat çektikleri tespit edilmiştir.

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 22 - 35, 06.01.2016

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Özlem Çetinkaya Bozkurt This is me


Adnan KALKAN This is me


Melike Şişmeci Çeşmeli This is me

Publication Date January 6, 2016
Published in Issue Year 2015, Volume 1, Issue 2

Cite

Bibtex @ { ybs234311, journal = {Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi}, issn = {2630-550X}, eissn = {2630-550X}, address = {}, publisher = {Vahap TECİM}, year = {2016}, volume = {1}, number = {2}, pages = {22 - 35}, title = {TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {Çetinkaya Bozkurt, Özlem and Kalkan, Adnan and Şişmeci Çeşmeli, Melike} }
APA Çetinkaya Bozkurt, Ö. , Kalkan, A. & Şişmeci Çeşmeli, M. (2016). TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi , 1 (2) , 22-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/21803/234311
MLA Çetinkaya Bozkurt, Ö. , Kalkan, A. , Şişmeci Çeşmeli, M. "TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ" . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 1 (2016 ): 22-35 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/21803/234311>
Chicago Çetinkaya Bozkurt, Ö. , Kalkan, A. , Şişmeci Çeşmeli, M. "TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 1 (2016 ): 22-35
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ AU - ÖzlemÇetinkaya Bozkurt, AdnanKalkan, MelikeŞişmeci Çeşmeli Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 35 VL - 1 IS - 2 SN - 2630-550X-2630-550X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ %A Özlem Çetinkaya Bozkurt , Adnan Kalkan , Melike Şişmeci Çeşmeli %T TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ %D 2016 %J Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi %P 2630-550X-2630-550X %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Çetinkaya Bozkurt, Özlem , Kalkan, Adnan , Şişmeci Çeşmeli, Melike . "TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 1 / 2 (January 2016): 22-35 .
AMA Çetinkaya Bozkurt Ö. , Kalkan A. , Şişmeci Çeşmeli M. TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2016; 1(2): 22-35.
Vancouver Çetinkaya Bozkurt Ö. , Kalkan A. , Şişmeci Çeşmeli M. TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2016; 1(2): 22-35.
IEEE Ö. Çetinkaya Bozkurt , A. Kalkan and M. Şişmeci Çeşmeli , "TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ", Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 22-35, Jan. 2016