Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

KAMU YÖNETİMİNDE COBIT-5 BİLİŞİM YÖNETİŞİMİNİN KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ

Year 2017, Volume 3, Issue 1, 1 - 26, 01.08.2017

Abstract

Yönetişim ile ilgili literatürde, daha çok politika bilimi ile kamu yönetimi alanında Birleşmiş Milletler Milenyum Bildirgesindeki hedefler çerçevesinde analizler yapılmakta ve uluslararası kurumların karar mekanizmaları tarafından uygulanmasını istemelerinin ulus devletler üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Ancak işletme disiplini ile yönetim bilişim sistemleri disiplini (YBS) alanında yönetişimin sadece ilkesel duruş olarak değil, kurumsal yapılanma ve süreçlerin detaylarına kadar kapsamlı ve teknik bir yaklaşım olarak da ele alınabilmektedir. Bu çalışmada bir bilişim ve yönetişim çerçevesi olarak bilinen COBIT-5 yaklaşımının kamu yönetimi alanında uygulanabilirliği test edilmektedir. Hareket noktası da 2014 yılında Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan inceleme ve araştırma raporunda 43 temel sorunun tespit edilmiş olması ve bunların aslında bir şekilde yönetişim sorunu olduğuna işaret ettiği savıdır. Araştırmada, yerel ve bölgesel yönetişim paradigması üzerine kurgulanmış olan kalkınma ajansları (KA) mevzuatı, yapılanması ve süreçleri üzerinde analizler yapılarak ve bölgesel gelişmeyle ilgili kamu personeline yapılan anket sonucunda teknik yönetişim yaklaşımının gerekliliklerinin KA uygulamalarında karşılık bulabildiği tespit edilmektedir. 

References

 • Bayramoğlu, S. (2004). Yönetişim ve Demokrasi İlişkisinde Sİyasal İktidar Sorunu: Türkiye'de Bağımsız Düzenleyici Kurumlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Doktora Tezi.
 • COMCEC. (2012). COMCEC Strategy for Building an Interdependent Islamic World. Makkah Al-Mukarramah: Comcec Coordination Office.
 • DDK, Aykın, H., Arslanbaş, M., Dere, A., Özçelİk, A., Boyali, C., . . . Özkilinç, M. A. (2014). Kalkınma Ajansları İnceleme ve Araştırma Raporu (Hizmete Özel). Ankara: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, http://www.tccb.gov.tr/faaliyetler/ddkraporlari/.
 • Efe, A. (2013). Cobit-5 Framework as a Model for the Regional Development Agencies in Turkey. ICEBEG (s. 33-42). İzmir: INTERNATIONAL JOURNAL OF eBUSINESS AND eGOVERNMENT STUDIES.
 • Efe, A. (2013). Governance at the Regional Development Agencies in Turkey. SOSBIAD (s. 59-69). İzmir: INTERNATIONAL JOURNALOF eBUSINESS AND eGOVERNMENT STUDIES Vol 5,No 2, 2013 ISSN: 2146‐0744 (Online).
 • Efe, A. (2016). Türkiye’deki Kamu Yönetiminde Tek Tipçi Kurumsal Yapılanma Sorununa Kalkınma Ajansları Üzerinden Hermeneutik Kritik Kuramla Teorik Ve Kavramsal Analiz Ve Çözümleme. Anemon, 13-30.
 • Efe, A. (2016b). Kamu Yönetiminde Bir Yönetişim Hedefi Olarak Kaynak Optimizasyonu: Kalkınma Ajanslarında COBIT-5 Çerçevesinde Bir Analiz. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 43-65.
 • Efe, A. (2016c). Türkiye ’de Kalkınma Ajansları Özelinde Kamu Yönetimi -Bürokrasi -İdare -Devlet Bağlamında Cobit-5 ile Çoklu Disipliner Bir Analiz. TNB Hukuk Dergisi, 109-148.
 • Efe, A., Uzunay, y., & Taşcıoğlu, g. (2009). An eGovernment Information System Framework:Turkish National Agency Software Project. eTransformation in Public Administaration: From eGovernment to eGovernance (s. 110-125). ANTALYA: TODAİE, SESRIC, UNDP.
 • Hyman, J., Ericson, D., & Baranic, M. (2014). Governance Working Group : Governance Terms of Reference. publicintelligence.net: http://info.publicintelligence.net/ISAFgovernance.pdf adresinden alınmıştır
 • IDKK. (2011, 08 16). Kamu İç Denetim Standartları. Resmi gazete: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110816-18.htm adresinden alınmıştır
 • ISACA. (2012). COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, IL: ISACA.
 • ISACA. (2012b). COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, IL: ISACA.
 • ISACA. (2012c). Enabling Processes. USA: ISACA.
 • ISACA. (2012a). COBIT 5 Implementation. . Rolling Meadows, IL: ISACA.
 • KB-BGYUGM. (2014). Devlet Denetleme Kurulu Kalkinma Ajanslari Araştirma ve İnceleme Raporu Kapsaminda Alinacak Tedbİrler. Ankara: Kalkınma Bakanlığı (hizmete özel).
 • Love, P., Reinhard, J., Schwab, A., & Spafford, G. (2006). GTAG Global Teknoloji Denetim Rehberi Bilgi Güvenliği Yönetişimi. ABD: IIA-TİDE.
 • Moeller, R. R. (2013). Executive’s Guide to IT Governance. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Steven De Haes, W. V., & Roger, S. D. (2013, Spring). COBIT 5 and Enterprise Governance of Information Technology: Building Blocks and Research Opportunities. JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS, 27(1).
 • TBMM. (2003). Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası. www.mevzuat.gov.tr: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kontrol&Tur=1&Tertip=5&No=5018 adresinden alınmıştır
 • TEKİN, A. G. (2003, 5). Kurumsal Yönetİşİm Hakkinda. angelfire: http://www.angelfire.com/ok4/aligunertekin/200304CGHk.pdf adresinden alınmıştır
 • WorldBank. (1991). Managing Development:The Governance Dimension. Washington: World Bank.
 • Young, S., & Thyil, V. (2014). Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: Role of Context in International Settings. Journal of Business Ethics, June, 1-24.

Year 2017, Volume 3, Issue 1, 1 - 26, 01.08.2017

Abstract

References

 • Bayramoğlu, S. (2004). Yönetişim ve Demokrasi İlişkisinde Sİyasal İktidar Sorunu: Türkiye'de Bağımsız Düzenleyici Kurumlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Doktora Tezi.
 • COMCEC. (2012). COMCEC Strategy for Building an Interdependent Islamic World. Makkah Al-Mukarramah: Comcec Coordination Office.
 • DDK, Aykın, H., Arslanbaş, M., Dere, A., Özçelİk, A., Boyali, C., . . . Özkilinç, M. A. (2014). Kalkınma Ajansları İnceleme ve Araştırma Raporu (Hizmete Özel). Ankara: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, http://www.tccb.gov.tr/faaliyetler/ddkraporlari/.
 • Efe, A. (2013). Cobit-5 Framework as a Model for the Regional Development Agencies in Turkey. ICEBEG (s. 33-42). İzmir: INTERNATIONAL JOURNAL OF eBUSINESS AND eGOVERNMENT STUDIES.
 • Efe, A. (2013). Governance at the Regional Development Agencies in Turkey. SOSBIAD (s. 59-69). İzmir: INTERNATIONAL JOURNALOF eBUSINESS AND eGOVERNMENT STUDIES Vol 5,No 2, 2013 ISSN: 2146‐0744 (Online).
 • Efe, A. (2016). Türkiye’deki Kamu Yönetiminde Tek Tipçi Kurumsal Yapılanma Sorununa Kalkınma Ajansları Üzerinden Hermeneutik Kritik Kuramla Teorik Ve Kavramsal Analiz Ve Çözümleme. Anemon, 13-30.
 • Efe, A. (2016b). Kamu Yönetiminde Bir Yönetişim Hedefi Olarak Kaynak Optimizasyonu: Kalkınma Ajanslarında COBIT-5 Çerçevesinde Bir Analiz. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 43-65.
 • Efe, A. (2016c). Türkiye ’de Kalkınma Ajansları Özelinde Kamu Yönetimi -Bürokrasi -İdare -Devlet Bağlamında Cobit-5 ile Çoklu Disipliner Bir Analiz. TNB Hukuk Dergisi, 109-148.
 • Efe, A., Uzunay, y., & Taşcıoğlu, g. (2009). An eGovernment Information System Framework:Turkish National Agency Software Project. eTransformation in Public Administaration: From eGovernment to eGovernance (s. 110-125). ANTALYA: TODAİE, SESRIC, UNDP.
 • Hyman, J., Ericson, D., & Baranic, M. (2014). Governance Working Group : Governance Terms of Reference. publicintelligence.net: http://info.publicintelligence.net/ISAFgovernance.pdf adresinden alınmıştır
 • IDKK. (2011, 08 16). Kamu İç Denetim Standartları. Resmi gazete: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110816-18.htm adresinden alınmıştır
 • ISACA. (2012). COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, IL: ISACA.
 • ISACA. (2012b). COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, IL: ISACA.
 • ISACA. (2012c). Enabling Processes. USA: ISACA.
 • ISACA. (2012a). COBIT 5 Implementation. . Rolling Meadows, IL: ISACA.
 • KB-BGYUGM. (2014). Devlet Denetleme Kurulu Kalkinma Ajanslari Araştirma ve İnceleme Raporu Kapsaminda Alinacak Tedbİrler. Ankara: Kalkınma Bakanlığı (hizmete özel).
 • Love, P., Reinhard, J., Schwab, A., & Spafford, G. (2006). GTAG Global Teknoloji Denetim Rehberi Bilgi Güvenliği Yönetişimi. ABD: IIA-TİDE.
 • Moeller, R. R. (2013). Executive’s Guide to IT Governance. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Steven De Haes, W. V., & Roger, S. D. (2013, Spring). COBIT 5 and Enterprise Governance of Information Technology: Building Blocks and Research Opportunities. JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS, 27(1).
 • TBMM. (2003). Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası. www.mevzuat.gov.tr: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kontrol&Tur=1&Tertip=5&No=5018 adresinden alınmıştır
 • TEKİN, A. G. (2003, 5). Kurumsal Yönetİşİm Hakkinda. angelfire: http://www.angelfire.com/ok4/aligunertekin/200304CGHk.pdf adresinden alınmıştır
 • WorldBank. (1991). Managing Development:The Governance Dimension. Washington: World Bank.
 • Young, S., & Thyil, V. (2014). Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: Role of Context in International Settings. Journal of Business Ethics, June, 1-24.

Details

Journal Section Articles
Authors

Ahmet EFE>

0000-0002-2691-7517
Türkiye

Publication Date August 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ybs332242, journal = {Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi}, issn = {2630-550X}, eissn = {2630-550X}, address = {}, publisher = {Vahap TECİM}, year = {2017}, volume = {3}, number = {1}, pages = {1 - 26}, title = {KAMU YÖNETİMİNDE COBIT-5 BİLİŞİM YÖNETİŞİMİNİN KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ}, key = {cite}, author = {Efe, Ahmet} }
APA Efe, A. (2017). KAMU YÖNETİMİNDE COBIT-5 BİLİŞİM YÖNETİŞİMİNİN KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi , 3 (1) , 1-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/30733/332242
MLA Efe, A. "KAMU YÖNETİMİNDE COBIT-5 BİLİŞİM YÖNETİŞİMİNİN KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ" . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 3 (2017 ): 1-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/30733/332242>
Chicago Efe, A. "KAMU YÖNETİMİNDE COBIT-5 BİLİŞİM YÖNETİŞİMİNİN KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 3 (2017 ): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - KAMU YÖNETİMİNDE COBIT-5 BİLİŞİM YÖNETİŞİMİNİN KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ AU - AhmetEfe Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 3 IS - 1 SN - 2630-550X-2630-550X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi KAMU YÖNETİMİNDE COBIT-5 BİLİŞİM YÖNETİŞİMİNİN KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ %A Ahmet Efe %T KAMU YÖNETİMİNDE COBIT-5 BİLİŞİM YÖNETİŞİMİNİN KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ %D 2017 %J Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi %P 2630-550X-2630-550X %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Efe, Ahmet . "KAMU YÖNETİMİNDE COBIT-5 BİLİŞİM YÖNETİŞİMİNİN KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 3 / 1 (August 2017): 1-26 .
AMA Efe A. KAMU YÖNETİMİNDE COBIT-5 BİLİŞİM YÖNETİŞİMİNİN KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2017; 3(1): 1-26.
Vancouver Efe A. KAMU YÖNETİMİNDE COBIT-5 BİLİŞİM YÖNETİŞİMİNİN KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2017; 3(1): 1-26.
IEEE A. Efe , "KAMU YÖNETİMİNDE COBIT-5 BİLİŞİM YÖNETİŞİMİNİN KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ", Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1-26, Aug. 2017