Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Change Management Of Hospital Information Systems In Context Of Health Professionals Training

Year 2018, Volume 4, Issue 1, 28 - 38, 06.09.2018

Abstract

Innovations and changes in medical systems stand out as new information technologies (IT) at an unprecedented pace. Hospitals try out to fit these changes by using advanced information technologies and they improve their services in time. For desired results of projects, applying “Change Management” is important as it consists a set of ideas, processes, and skills running human part of the change.

This study investigates the processes (raising awareness, desire, knowledge, skill building and development), the tools (communication, participation, motivation, education, leadership, promotion), the factors (demographic, technological, economic, political, legal, competitive), the states (past, present, future), the strategies (leading, expert, open to discussion, educative, proactive) of change management in hospital information systems. It shows the cultural, resistance, perception and behavior problems incurring when the change process starts and when it continues as well.

Lastly, it lists a number of causes behind the resistance, and looks for precautions. Namely, this is a kind of research which focuses on the process of change management and the causes of users’ resistance to change, and their precautions as developments in information technologies lead the use of health informatics in hospitals.

Organizations like hospitals, which has a hierarchical structure, excessive discipline, solid job descriptions, seniority based on the power and authority principle, absence of communication channels, not sharing information experiences and top management commitment, not giving value to its employees ideas and opinions, weak leadership and the motivation, absent flexibility, not an effective learning system encounter resistance and never manages change management successfully.

References

  • Blanchard Benjamin (1991) System Engineering Management, A Whiley Interscience Publication, New York: John WILEY & SONS.INC. (Chapter 6) Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-analysis of Effects of Determinants and Moderators. Academy of Management Journal;Sep 91, Vol. 34 Issue 3, p13Gravenhorst, Kilian M. Bennebroek (2003), “A Different View on Resistance to Change. Paper for “Power Dynamics and Organizational Change IV”, Symposium at the 11th EAWOP Conference in Lisbon, Portugal, 14-17 May 2003. KOZAK, M. A. ve GÜÇLÜ, H. (2003). “Turizm işletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir inceleme”. İş Güç Endüstri ilişkileri ve insan Kaynakları Dergisi, 5(1), 3.Kotter, J. P. (1996) Leading Change. Boston: Harvard Business School Press, Köksal, A. ve Esatoğlu A. E. (2005). “Ankara ilindeki üniversite ve özel hastanelerde kullanılan elektronik hastane bilgi sisteminin analizi” Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 7(1), 53-65.OECD (1997). Oslo Manual, European Commission – EurostatParlakkılıç, (2013).” E-Learning Change Management: Challenges And Opportunities”, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE October 2013 ISSN 1302-6488 Volume: 14Parlakkılıç, (2015). “E-Learning Readiness in Medicine: Turkish Family Medicine (FM) Physicians Case”. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – April 2015, volume 14 issue 2Peters, T., & Waterman, R. H. (1982). In search of excellence. New York, NY: Harper and Rowe. McKinney 7 S model, A Strategic Assessment and Alignment ModelProsci (2015) Change Management Research and Publishing Company, Loveland, Colorado, (USA.)Pugh, L. (2007) “Change Management in Information Services. Asghate Publishing Limited, Aldershot.Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovations. (4th ed.). New York: The Free Pres. Şahin A. (2011). “Değişim Yönetimi ve Yenilikçilik”, (Ed. Tuncay T. Turaboğlu), İşletmecilikte Güncel Konular içinde, s.305-330, Bursa: Ekin Yayınları.Taşlıyan M., KARAYILAN Derya (2011). “Organizasyonlarda Değişim ve Yönetimi”, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları içinde, ss.253-269, 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.Tidd, J., J. Bessant ve K. Pavitt. (2005). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. Wiley.

Sağlık Profesyonelleri Eğitimi Bağlamında Hastane Bilgi Sistemlerinin Değişim Yönetimi

Year 2018, Volume 4, Issue 1, 28 - 38, 06.09.2018

Abstract

Tıbbi sistemlerdeki yenilikler ve değişimler, benzeri görülmemiş bir hızla yeni bilgi teknolojileri (BT) olarak öne çıkıyor. Hastaneler bu değişiklikleri gelişmiş bilgi teknolojilerini kullanarak uymaya çalışmakla zaman içinde hizmetlerini geliştirmektedirler. Projelerin arzu edilen sonuçları için “Değişim Yönetimi” nin uygulanması, değişimin insan tarafını çalıştıran bir dizi fikir, süreç ve beceriden oluşması bakımından önemlidir.

Bu çalışma (farkındalığı artırma, istek, bilgi, beceri geliştirme ve geliştirme), araçları (iletişim, katılım, motivasyon, eğitim, liderlik, terfi), faktörleri (demografik, teknolojik, ekonomik, politik, yasal, rekabetçi) ve devletler (geçmiş, şimdiki zaman, gelecek), hastane bilgi sistemlerinde değişim yönetimi stratejileri (lider, uzman, tartışmaya açık, eğitici, proaktif) konularında inceler . Değişim süreci başladığında ve devam ettiği zaman ortaya çıkan kültürel, direnç, algı ve davranış sorunlarını gösterir.

Son olarak, direnişin ardında yatan bir takım sebepleri sıralar ve önlemleri arar. Yani bu, değişim yönetimi sürecine ve kullanıcıların değişime karşı direncinin nedenlerine ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin hastanelerde sağlık bilişiminin kullanımına öncülük ettiği önlemlere odaklanan bir tür araştırmadır.

Hiyerarşik yapısı, aşırı disiplini, katı iş tanımları, yetki ve yetki prensibine dayalılık, iletişim kanallarının yokluğu, bilgi tecrübelerini paylaşmaması ve üst yönetim taahhüdünü yerine getirmemesi, çalışanların fikir ve fikirlerine değer vermemesi, zayıf liderlik ve motivasyon, esneklikiğin olmayışında dirençle karşılaşır ve değişim yönetimini başarılı bir şekilde yönetilmeyebilinir

References

  • Blanchard Benjamin (1991) System Engineering Management, A Whiley Interscience Publication, New York: John WILEY & SONS.INC. (Chapter 6) Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-analysis of Effects of Determinants and Moderators. Academy of Management Journal;Sep 91, Vol. 34 Issue 3, p13Gravenhorst, Kilian M. Bennebroek (2003), “A Different View on Resistance to Change. Paper for “Power Dynamics and Organizational Change IV”, Symposium at the 11th EAWOP Conference in Lisbon, Portugal, 14-17 May 2003. KOZAK, M. A. ve GÜÇLÜ, H. (2003). “Turizm işletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir inceleme”. İş Güç Endüstri ilişkileri ve insan Kaynakları Dergisi, 5(1), 3.Kotter, J. P. (1996) Leading Change. Boston: Harvard Business School Press, Köksal, A. ve Esatoğlu A. E. (2005). “Ankara ilindeki üniversite ve özel hastanelerde kullanılan elektronik hastane bilgi sisteminin analizi” Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 7(1), 53-65.OECD (1997). Oslo Manual, European Commission – EurostatParlakkılıç, (2013).” E-Learning Change Management: Challenges And Opportunities”, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE October 2013 ISSN 1302-6488 Volume: 14Parlakkılıç, (2015). “E-Learning Readiness in Medicine: Turkish Family Medicine (FM) Physicians Case”. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – April 2015, volume 14 issue 2Peters, T., & Waterman, R. H. (1982). In search of excellence. New York, NY: Harper and Rowe. McKinney 7 S model, A Strategic Assessment and Alignment ModelProsci (2015) Change Management Research and Publishing Company, Loveland, Colorado, (USA.)Pugh, L. (2007) “Change Management in Information Services. Asghate Publishing Limited, Aldershot.Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovations. (4th ed.). New York: The Free Pres. Şahin A. (2011). “Değişim Yönetimi ve Yenilikçilik”, (Ed. Tuncay T. Turaboğlu), İşletmecilikte Güncel Konular içinde, s.305-330, Bursa: Ekin Yayınları.Taşlıyan M., KARAYILAN Derya (2011). “Organizasyonlarda Değişim ve Yönetimi”, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları içinde, ss.253-269, 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.Tidd, J., J. Bessant ve K. Pavitt. (2005). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. Wiley.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Alaattin PARLAKKILIÇ> (Primary Author)
UFUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6834-6839
Türkiye


Nevzat ÜNALAN>

0000-0002-7489-2852

Publication Date September 6, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ybs440045, journal = {Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi}, issn = {2630-550X}, eissn = {2630-550X}, address = {}, publisher = {Vahap TECİM}, year = {2018}, volume = {4}, number = {1}, pages = {28 - 38}, title = {Change Management Of Hospital Information Systems In Context Of Health Professionals Training}, key = {cite}, author = {Parlakkılıç, Alaattin and Ünalan, Nevzat} }
APA Parlakkılıç, A. & Ünalan, N. (2018). Change Management Of Hospital Information Systems In Context Of Health Professionals Training . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi , 4 (1) , 28-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/39045/440045
MLA Parlakkılıç, A. , Ünalan, N. "Change Management Of Hospital Information Systems In Context Of Health Professionals Training" . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 4 (2018 ): 28-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/39045/440045>
Chicago Parlakkılıç, A. , Ünalan, N. "Change Management Of Hospital Information Systems In Context Of Health Professionals Training". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 4 (2018 ): 28-38
RIS TY - JOUR T1 - Change Management Of Hospital Information Systems In Context Of Health Professionals Training AU - AlaattinParlakkılıç, NevzatÜnalan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 38 VL - 4 IS - 1 SN - 2630-550X-2630-550X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi Change Management Of Hospital Information Systems In Context Of Health Professionals Training %A Alaattin Parlakkılıç , Nevzat Ünalan %T Change Management Of Hospital Information Systems In Context Of Health Professionals Training %D 2018 %J Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi %P 2630-550X-2630-550X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Parlakkılıç, Alaattin , Ünalan, Nevzat . "Change Management Of Hospital Information Systems In Context Of Health Professionals Training". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 4 / 1 (September 2018): 28-38 .
AMA Parlakkılıç A. , Ünalan N. Change Management Of Hospital Information Systems In Context Of Health Professionals Training. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2018; 4(1): 28-38.
Vancouver Parlakkılıç A. , Ünalan N. Change Management Of Hospital Information Systems In Context Of Health Professionals Training. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2018; 4(1): 28-38.
IEEE A. Parlakkılıç and N. Ünalan , "Change Management Of Hospital Information Systems In Context Of Health Professionals Training", Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 28-38, Sep. 2018