Year 2016, Volume , Issue 1, Pages 47 - 76 2016-02-19

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ

Neslihan KARATAŞ DURMUŞ [1]


İdare vergilendirme işlemlerini yaparken idari işlemler için gerekli tüm mevzuat kurallarına uygun davranmalıdır. Bu süreçte idarenin ya da mükellefin bilerek ya da bilmeyerek yapmış oldukları bir takım eksiklikler, hatalar ya da kanun ihlalleri sebebiyle uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu uyuşmaz- lıkların çözümü konusunda her iki taraf için de önemli olan, bunları en kısa zamanda çözüme kavuşturmaktır. Bu kapsamda da yargı yoluna başvurma- dan önce idareye başvurmak şeklindeki barışçıl çözüm yolları önemli bir yere sahiptir. Başvuru yollarından her birinin kendine has usul kuralları olmakla birlikte, hepsinin ortak sonucu, uyuşmazlığın kısa zamanda çözülmüş olması ve devletin alacağını daha kısa zamanda tahsil etmiş olmasıdır. Bu çerçevede çalışmamızda Fransız vergi hukukunda geçerli olan barışçıl çözüm yolları incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Barışçıl çözüm, hata düzeltme, arabulucu, uzlaşma, indirim. 

ABSTRACT

Administrative services must obey all the rules of setting an administrative act. Deficiencies, lapses or violation of legal rules cause some con icts and disputes between government agencies and individuals. e crucial problem is solving the con icts in a possible earliest time. erefore peaceful resolutions of administrative disputes gain importance increasing day by day. Each remedies have exclusive procedures but the common advantage of them is to enable the responsiveness for the problems and con icts and give the opportunity to collect the taxes in a fast and short way. In this context, this study examines the peaceful dispute resolutions in French tax law.

Keywords: Peaceful dispute resolutions, rectification, mediation, conciliation, moderation. Barışçıl çözüm, hata düzeltme, arabulucu, uzlaşma, indirim
 • Ayrault, Ludovic (2004), Le Contrôle juridictionnel de la régularité de la procédure d’imposition, Paris, l’Harmattan.
 • Başaran Yavaşlar, Funda (2010), Uzlaşma Uygulaması Hukuka Uygun mu?, Vergi Sorunları Dergisi, S. 257.
 • Bouvier, Michel (2003), Introduction au Droit Fiscal Général et à la Théorie de l’impôt, 5éme édition, Paris, L.G.D.J.
 • Candan, Turgut, Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Yoluyla Çözümü (Ver- gi Uyuşmazlıkları, İdari İşlemler ve Dava Açma Süreleri), <www.muhasebe. net.>
 • Casimir, Jean-Pierre & Chadefaux, Martial (1997), Le Recours à l’inter- locuteur départemental ou l’art d’inciter le contribuable novice à devenir un expert en procédure fiscale, R.F.C. 291, juillet- août, s. 29-31.
 • Colin, Fréderique (2008), De La Valeur Juridique De La Charte Des Droits Et Obligations Du Contribuable Vérifié, Les Cahiers du CRA, n° 14, s. 17-20.
 • Collet, Martin& Collin, Pierre (2014), Procédures fiscales-contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt”, 2éme edition, Paris, PUF.
 • Karakoç, Yusuf (2015), Vergi Anlaşmazlıklarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları (Vergi Yargılama Hukuku), 3. Baskı, Ankara Yetkin.
 • Karataş Durmuş, Neslihan (2015), Türk Ve Fransız Vergi Hukuku Kap- samında Mükelleflerin Korunması, 30. Maliye Sempozyumu, Antalya, Yayım- lanmamış Tebliğ.
 • Kaya, Cemil (2014), İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetim, 2. Bas- kı, İstanbul, XII Levha.
 • Lambert, Thierry (1998), Contrôle Fiscal, droit et pratique, Paris PUF.
 • Lambert, Thierry (2013), Procédure Fiscal, Paris, Montchrestien – Lex- tenso Editions.
 • Öncel, Mualla& Kumrulu, Ahmet& Çağan, Nami (2014), Vergi Huku- ku, 23. Baskı, Ankara, Turhan Kitapevi.
 • NAVİS FİSCAL (2013), Contentieux Fiscales, Division VIII Dégrève- ments ou Restitutions d’Office, no.690.
 • Danıştay 4. D. E.2009/4880, K.2010/2712, T.13.05.2010.
 • CE, 10 février 2014, n°361424.
 • CE 3 février 2011, n° 322857.
 • CE, 8 juin 2011, n° 323176.
 • CE 30 juin 2010, req.310294.
 • CE, 4 mars 2009, n°295288.
 • CE, 14 avril 2008, n° 30116.
 • TA Versailles, 18 décembre 2008, n°05-11293 et 06-7809.
 • CAA Paris, 3 décembre 2007, 05PA02418.
 • CAA Marseille, 20 décembre 2007, n° 07-4438.
 • CE 24 mars 2006, n° 257533.
 • CE, 10 août 2005, n° 269885.
 • CE, 3 décembre 2003, n°239514.
 • CE, 23 octobre 2002, n° 204052.
 • CAA Paris, 10 février 2000, n°97-3460.
 • CAA Lyon 7 juin 2000, no: 96-1141.
 • CAA Nancy, 26 décembre 1996, n° 95-1131.
 • CE 8 octobre 1993, n° 118827.
 • CE 1er octobre 1993, n° 129921.
 • CE 15 mai 1991, n° 76979.
 • CE 15 juin 1987, n° 66149.
 • CE, 28 septembre 1983, n°11.513.
 • CE 24 mai 1982, n° 26929.
 • CE, 26 mars 1980, n° 11988 et 12916.
Primary Language tr
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Author: Neslihan KARATAŞ DURMUŞ

Dates

Publication Date : February 19, 2016

Bibtex @ { ybuhukuk164191, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {47 - 76}, doi = {}, title = {VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Karataş Durmuş, Neslihan} }
APA Karataş Durmuş, N . (2016). VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 47-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164191
MLA Karataş Durmuş, N . "VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 47-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164191>
Chicago Karataş Durmuş, N . "VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 47-76
RIS TY - JOUR T1 - VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ AU - Neslihan Karataş Durmuş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 76 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ %A Neslihan Karataş Durmuş %T VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ %D 2016 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R %U
ISNAD Karataş Durmuş, Neslihan . "VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (February 2016): 47-76 .
AMA Karataş Durmuş N . VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ. YBHD. 2016; (1): 47-76.
Vancouver Karataş Durmuş N . VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2016; (1): 47-76.
IEEE N. Karataş Durmuş , "VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 47-76, Feb. 2016