Yıldırım Beyazıt Law Review
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-5831 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University | aybu.edu.tr/hukuk/ybhd/About Yıldırım Beyazıt Law Review
Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) is a international peer-reviewed journal publishing twice a year (January and July) by the Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law. We aim at bringing a breath of fresh air and a new dimension to legal publishing for deepening the legal theory in Turkey and supporting practice with theory. 
In this direction, studies related to any branch of law in Turkish, English, German and French will be published in the Yıldırım Beyazıt Law Review.
Articles are assessed, independently of their authors by the system of double-blind review, in terms of the compatibility with academic criterias and the authors are informed regarding peer reviewing process in a regular manner. 
The articles of the Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) are available on the website [www.ybhukukdergisi.com] and studies can be submitted to the address [dergipark.org.tr/ybuhukuk].

Yıldırım Beyazıt Law Review

ISSN 2149-5831 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University | aybu.edu.tr/hukuk/ybhd/
Cover ImageAbout Yıldırım Beyazıt Law Review
Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) is a international peer-reviewed journal publishing twice a year (January and July) by the Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law. We aim at bringing a breath of fresh air and a new dimension to legal publishing for deepening the legal theory in Turkey and supporting practice with theory. 
In this direction, studies related to any branch of law in Turkish, English, German and French will be published in the Yıldırım Beyazıt Law Review.
Articles are assessed, independently of their authors by the system of double-blind review, in terms of the compatibility with academic criterias and the authors are informed regarding peer reviewing process in a regular manner. 
The articles of the Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) are available on the website [www.ybhukukdergisi.com] and studies can be submitted to the address [dergipark.org.tr/ybuhukuk].
Issue 2 - Jul 31, 2019
 1. ULUSLARARASI HUKUKTA BİLDİRİMİN TEK TARAFLI DEVLET İŞLEMİ NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 1 - 22
  Elif UZUN
 2. KATILIMCI DEMOKRASİNİN VASITALARI VE BU VASITALARDAN REFERANDUMUN ÇEVRE HAKKINA OLAN ETKİLERİ
  Pages 24 - 54
  Mehmet Ali ZENGİN
 3. KÖLELİK, ZORLA ÇALIŞTIRMA VE BENZER UYGULAMALARA İLİŞKİN YASAĞIN ULUSLARARASI HUKUK VE AİHM İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE GELİŞİMİ
  Pages 55 - 112
  Ali BAL
 4. BİR ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN MAHKEME KARARLARINDA İSTİKRAR
  Pages 113 - 136
  Çınar Can Evren
 5. ULUS DEVLET İLE VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ PARADOKSU VE ANAYASAL DÜZLEMDEKİ NEGATİF ETKİLERİ
  Pages 137 - 168
  Ümit GÜVEYİ
 6. TÜRK HUKUKUNDA ÇEVRE HAKKININ BİREYSEL BAŞVURU YOLUYLA KORUNMASI
  Pages 169 - 188
  Bahar KONUK SOMMER
 7. MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ AÇISINDAN UZLAŞTIRMA KURUMU İLE MAĞDUR HAKLARI TASARISININ İNCELENMESİ
  Pages 189 - 230
  Mümin GÜNGÖR
 8. İPOTEK HAKKININ HACZİ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE DEĞERLENDİRME
  Pages 233 - 258
  Uğur BULUT
 9. NUCLEAR ENERGY AND INSURANCE PROBLEMATIC OF TURKEY
  Pages 259 - 302
  Serdar DEMİRCİ
 10. PUBLIC ORDER INTERVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDICIAL SENTENCES
  Pages 303 - 336
  Gizem ERSEN PERÇİN , Dilara BAYTAROĞLU
 11. ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE GETİRİLEN BİR YENİLİK: TURKUAZ KART
  Pages 337 - 362
  Bengül KAVLAK
 12. YAPAY ZEKANIN HUKUKİ STATÜSÜ VE HUKUKİ KİŞİLİĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR
  Pages 363 - 389
  Seda KARA KILIÇARSLAN
 13. DOĞUMLA TÜRK VATANDAŞI OLUP ÇIKMA İZNİ İLE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILAN KİŞİLERİN (MAVİ KART HAMİLLERİNİN) SOSYAL GÜVENLİK HAKKI
  Pages 391 - 434
  Elif Hande ALTINTAŞ
 14. TÜRKİYE’DE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI
  Pages 435 - 474
  Hatice Hilal TİRİTOĞLU ERSOY
 15. COMPARATIVE ANALYSES ON THE DEPRIVATION OF NATIONALITY UNDER UZBEKISTAN CITIZENSHIP LAW AND THE MINIMUM REQUIREMENTS OF DEPRIVING CITIZENSHIP UNDER INTERNATIONAL LAW
  Pages 475 - 498
  Farruhbek MUMINOV
 16. DİPLOMATİK KORUMA HAKKINDA TASLAK MADDELER
  Pages 501 - 507
  Gökhan ALBAYRAK
Indexes and Platforms
Call for Papers (2020/2 - July)
Yıldırım Beyazıt Law Review accepts submissions in the form of articles, commentaries and case notes in Turkish, English, German and French in all fields of law. Please click on the above "Submit Article" for submission.

Contact: ybhukukdergisi@ybu.edu.tr