Yıldırım Beyazıt Law Review
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-5831 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University | aybu.edu.tr/hukuk/ybhd/About Yıldırım Beyazıt Law Review
Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) is an international peer-reviewed journal publishing twice a year (January and July) by the Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law. We aim at bringing a breath of fresh air and a new dimension to legal publishing for deepening the legal theory in Turkey and supporting practice with theory. 
In this direction, studies related to any branch of law in Turkish, English, German and French will be published in the Yıldırım Beyazıt Law Review.
Articles are assessed, independently of their authors by the system of double-blind review, in terms of the compatibility with academic criteria and the authors are regularly informed regarding the peer-reviewing process. 
The articles of the Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) are available on the website [www.ybhukukdergisi.com] and studies can be submitted to the address [dergipark.org.tr/ybuhukuk].

Yıldırım Beyazıt Law Review

ISSN 2149-5831 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University | aybu.edu.tr/hukuk/ybhd/
Cover ImageAbout Yıldırım Beyazıt Law Review
Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) is an international peer-reviewed journal publishing twice a year (January and July) by the Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law. We aim at bringing a breath of fresh air and a new dimension to legal publishing for deepening the legal theory in Turkey and supporting practice with theory. 
In this direction, studies related to any branch of law in Turkish, English, German and French will be published in the Yıldırım Beyazıt Law Review.
Articles are assessed, independently of their authors by the system of double-blind review, in terms of the compatibility with academic criteria and the authors are regularly informed regarding the peer-reviewing process. 
The articles of the Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) are available on the website [www.ybhukukdergisi.com] and studies can be submitted to the address [dergipark.org.tr/ybuhukuk].
Issue 2 - Jul 29, 2020
 1. PANDEMİK TEHDİT KARŞISINDA SAĞLIK HAKKININ SOSYO-LEGAL DİNAMİĞİ
  Pages 1 - 46
  Muharrem KILIÇ
 2. KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI
  Pages 47 - 82
  Gökhan GÜNEYSU, Nazlı YILMAZ
 3. YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ)
  Pages 83 - 118
  Dilşat YILMAZ
 4. 7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
  Pages 119 - 138
  Hüseyin ERTUĞRUL
 5. TEFECİLİK SUÇU
  Pages 139 - 174
  Abdullah Batuhan BAYTAZ
 6. ‘TÜRK UZAY OPERASYONLARINA İLİŞKİN KANUN’UN HAZIRLANMASI KONUSUNDA ÖNERİLER
  Pages 175 - 196
  Tuğrul ÇAKIR
 7. KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ
  Pages 197 - 228
  Muhammet DURDU
 8. VERGİ USUL KANUNU KARŞISINDA DEFTER-BEYAN SİSTEMİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 229 - 262
  Şeyma SARICALAR
 9. KAMU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMININ SOSYAL HAKLARA ETKİSİ
  Pages 263 - 320
  Eda YILDIZ
 10. FELSEFİ PERSPEKTİFTEN HUKUKSAL BİR RETORİKE BAKIŞ: BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE İDARENİN KANUNİLİĞİ İLKESİ
  Pages 321 - 352
  Muhammed Emin YILDIZ
 11. THE FRAGILE RELATION BETWEEN THE CONSTITUTION AND SOCIETY: GLASS and SILVER
  Pages 353 - 384
  Anil Güven YÜKSEL
 12. THE IMPORTANCE OF LEGAL KNOWLEDGE IN SUSTAINABLE INNOVATION PROCESS
  Pages 387 - 404
  Seldağ GÜNEŞ PESCHKE, Lutz PESCHKE
 13. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN BİR KARARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
  Pages 405 - 434
  Abdülhamid Oğuzhan HACIÖMEROĞLU, Kemalettin Ahmet AKSOY
 14. KURUMSAL YÖNETİM ARACI OLARAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ: TAM BAĞIMSIZLIK MÜMKÜN MÜ?
  Pages 435 - 472
  Hatice Kübra KANDEMİR
 15. KISITLAMA VE VASİ ATAMA KARARI İLANININ ALENİYETİ SAĞLAMA FONKSİYONU VE İLAN NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ SORUNU
  Pages 473 - 510
  Necati Şükrü BAYRAMOĞLU
 16. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN İŞ BİRLİĞİ EYLEMLERİ
  Pages 511 - 558
  İpek Betül ALDEMİR TOPRAK
 17. ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE İLGİLİ BAZI HUKUKİ SORUNLAR
  Pages 559 - 598
  Feride DEMİRBAŞ
 18. REKLAMA HUKUKİ AÇIDAN BİR BAKIŞ
  Pages 599 - 632
  Burcu Bahar ÇATALOĞLU
 19. TÜRK HUKUKUNDA “HAYATA KAST” SEBEBİ İLE BOŞANMA VE DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (TMK M. 162)
  Pages 633 - 676
  Ahmet Fevzi KİBAR
Indexes and Platforms
Call for Papers (2021/1 - January)
Yıldırım Beyazıt Law Review accepts submissions in the form of articles, commentaries and case notes in Turkish, English, German and French in all fields of law. Please click on the above "Submit Article" for submission.

Contact: ybhukukdergisi@ybu.edu.tr