Yıldırım Beyazıt Law Review
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2149-5831 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University | https://www.aybu.edu.tr/ybhd/trAbout Yıldırım Beyazıt Law Review
Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) is an international peer-reviewed journal publishing twice a year (January and July) by the Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law. We aim at bringing a breath of fresh air and a new dimension to legal publishing for deepening the legal theory in Turkey and supporting practice with theory. 
In this direction, studies related to any branch of law in Turkish, English, German and French will be published in the Yıldırım Beyazıt Law Review.
Articles are assessed, independently of their authors by the system of double-blind review, in terms of the compatibility with academic criteria and the authors are regularly informed regarding the peer-reviewing process. 
The articles of the Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) are available on the website [www.ybhukukdergisi.com] and studies can be submitted to the address [dergipark.org.tr/ybuhukuk].

Yıldırım Beyazıt Law Review

ISSN 2149-5831 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University | https://www.aybu.edu.tr/ybhd/tr
Cover ImageAbout Yıldırım Beyazıt Law Review
Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) is an international peer-reviewed journal publishing twice a year (January and July) by the Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law. We aim at bringing a breath of fresh air and a new dimension to legal publishing for deepening the legal theory in Turkey and supporting practice with theory. 
In this direction, studies related to any branch of law in Turkish, English, German and French will be published in the Yıldırım Beyazıt Law Review.
Articles are assessed, independently of their authors by the system of double-blind review, in terms of the compatibility with academic criteria and the authors are regularly informed regarding the peer-reviewing process. 
The articles of the Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) are available on the website [www.ybhukukdergisi.com] and studies can be submitted to the address [dergipark.org.tr/ybuhukuk].
Issue 1 - Jan 31, 2021
 1. OSMANLI DEVLETİ’NDE KÂĞIT PARAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE EVRÂK-I NAKDİYYENİN YERİ VE ETKİLERİ
  Pages 1 - 54
  İrem KARAKOÇ
 2. EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 55 - 86
  Özge Didem BOULANGER
 3. BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN KARANTİNA TEDBİRLERİNE UYMAMANIN CEZA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 87 - 118
  Hakan GÜNDÜZ
 4. 19. VE 20. YÜZYILDA OSMANLI HUKUK SİSTEMİNİN IRAK’TA UYGULANMASI
  Pages 119 - 170
  Abdulazim İBRAHİM
 5. İSLAM-OSMANLI EŞYA HUKUKUNDA MÜŞTEREK MALIN TAKSİMİ
  Pages 171 - 218
  Naci ÇEVİK
 6. KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ
  Pages 221 - 252
  Tolga AKKAYA
 7. İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ
  Pages 253 - 304
  Aytaç AYDIN
 8. KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU
  Pages 305 - 326
  Mehmet DOĞAR
 9. ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM
  Pages 327 - 364
  Eda ŞAHİN
 10. MODA VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖZELİNDE MARKA BAŞVURUSUNDA MUTLAK RET NEDENLERİ
  Pages 365 - 414
  Atanur KARAAHMETOĞLU
 11. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI
  Pages 415 - 460
  Merve SARIKAYA
 12. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KİRAYA VERENİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU
  Pages 461 - 502
  Çiğdem İLERİ
 13. ALMAN FEDERAL YÜKSEK MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ’NİN 27 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ KARARI: ÖLEN KİŞİNİN KULLANICI HESABINA MİRASÇILARIN TAM ERİŞİM HAKKI VE SOSYAL AĞ SAĞLAYICISININ BUNA İLİŞKİN SORUMLULUĞU
  Pages 505 - 521
  Ahmet GÖK, Hakkı Mert DOĞU
Indexes and Platforms
Call for Paper (2022/1 January)

Yıldırım Beyazıt Law Review accepts submissions in the form of articles, commentaries and case notes in Turkish, English, German and French in all fields of law. Please click on the above "Submit Article" for submission.