Danışman Kurulu

Prof. Dr. Yücel ACER Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Murat ATALI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa ATEŞ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Murat DOĞAN Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mahmut KOCA İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Adem SÖZÜER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Assoc. Prof. Dr. Pablo FERNANDEZ Carballo-Calero University of Vigo Faculty of Law