Yayın Kurulu


Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Murat ATALI
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Talat CANBOLAT
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ
Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri
Doç. Dr. Ahmet KILINÇ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi