Aim

Türkiye'deki hukuk kuramının derinleşmesi ve uygulamanın teorik olarak desteklenmesi için hukuk yayımcılığına yeni bir soluk ve yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamaktayız.

Scope

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi’nde TürkçeİngilizceAlmanca veya Fransızca dillerinden birinde yazılmış ve hukukun çeşitli alanlarıyla ilgili akademik çalışmalar yer alacaktır.