Year 2016, Volume , Issue 1, Pages 119 - 136 2016-02-19

VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE CEZALANDIRMA YETKİSİ ETKİLEŞİMİ: VERGİ CEZA NORMLARI

Recep NARTER [1] , Ercan SARICAOĞLU [2]


Devlet egemenliğinin sembolü olarak kabul edilebilecek iki temel yetki, hem iktidarları sınırlandırma hem de temel hak ve hürriyetler üzerinde sınırlandırıcı etki gösterme açısından önem arz etmektedir. Vergilendirme yetkisi ve cezalandırma yetkisi her ne kadar farklı tarihsel birikimlerin ve beklentilerin sonucunda oluşuyor bulunsa da, egemenliğin kullanılması noktasında ortak bir alana hitap eder. Cezalandırma yetkisi ülkede takip edilen suç ve ceza siyasetine bağlı olarak suç ve ceza belirleme ve uygulama olarak ifade edilebilir. Vergilendirme yetkisi ise vergi politikası ile temellenen devlet ve birey arasındaki vergi ilişkisine ilişkindir. Ancak her ikisi de toplumun oluşturduğu ortak değerler ile oluşan hukuk normlarıyla somutlaşır. Vergilendirme yetkisi için “vergi normları”, cezalandırma yetkisi için ise “ceza normları” belirleyicidir. Vergi hukuku içerisinde oluşan değerler ve bu değerlerin ihlal edilebilme durumu, vergi kanunlarının ceza karakteri taşıyan hüküm bulundurmasını zorunlu kılar. Vergi ceza hukuku altında incelenen bu hukuka aykırı fiilleri ve yaptırımları “vergi normundan” ayırarak “vergi ceza normları” olarak ifade edebiliriz.
Vergilendirme yetkisi, cezalandırma yetkisi, vergi normu, ceza normu, vergi ceza normu
 • Bayar, İbrahim Nihat (2010), “Vergi Kaçakçılığı (Suç Teorisi-Ceza Teo- risi ve Muhakeme Hukuku Açısından Bir İnceleme”) (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çağan, Nami (1982), Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul.
 • Çomaklı, Şafak Ertan&Ak, Ahmet (2013), Vergi Ceza Hukukunda Suç ve Kabahatler, Erzurum.
 • Dönmezer, Sulhi&Erman, Sahir (1999), Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, C.1, 11. Baskı, İstanbul, Beta.
 • Erdem, Tahir (2009), “Vergisel Kabahatler” (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erginay, Akif (1984), Vergi Hukuku İlkeler, Vergi Tekniği Türk Vergi Sistemi, 11.Baskı, Turhan.
 • Erman, Sahir (1988), Vergi Suçları, İstanbul.
 • Hafızoğulları, Zeki (1987), Ceza Normu Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni, Ankara, Seçkin.
 • Hafızoğulları, Zeki, “Ceza Hukuku Düzeninde Cezalandırma Hukuki İlişkisi”<www.zekihafizogullari.com/Makaleler/cezalandirma%20hakki.doc>, 01.10.2015.
 • Hakeri, Hakan (2014), Ceza Hukuku, 17.Baskı, İstanbul, Adalet.
 • Metin, Yüksel&Dinler, Veysel (2012), “Devletin Cezalandırma Yetkisi- nin Anayasal Sınırları” Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Ar- mağan (3-54).
 • Mutluer, Kamil (2008), Vergi Hukuku, 2. Bası, İstanbul.
 • Öncel, Mualla&Kumrulu, Ahmet&Çağan, Nami (2007) Vergi Hukuku, 14. Bası, Ankara, Turhan.
 • Özbalcı, Yılmaz (2008), Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara, Oluş.
 • Saban, Nihal (2014), Vergi Hukuku, 6. Baskı, İstanbul, Beta.
 • Saraçoğlu, Fatih (2003), “Vergilendirme Yetkisi ve Türkiye-Avrupa İliş- kileri” Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, http://iibf- dergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/viewFile/298/288, 01.10.2015. (175-189).
 • Şenyüz, Doğan (2011), Vergi Ceza Hukuku, 5. Baskı, Bursa, Ekin.
 • Turhan, Salih (1977), Vergi Teorisi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Ya- yınları.
 • Yenisey, Feridun&Nuhoğlu, Ayşe (2015), Ceza Muhakemesi Hukuku, 3.Baskı, Ankara, Seçkin.
Primary Language tr
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Author: Recep NARTER

Author: Ercan SARICAOĞLU

Dates

Publication Date : February 19, 2016

Bibtex @ { ybuhukuk164194, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {119 - 136}, doi = {}, title = {VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE CEZALANDIRMA YETKİSİ ETKİLEŞİMİ: VERGİ CEZA NORMLARI}, key = {cite}, author = {Narter, Recep and Sarıcaoğlu, Ercan} }
APA Narter, R , Sarıcaoğlu, E . (2016). VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE CEZALANDIRMA YETKİSİ ETKİLEŞİMİ: VERGİ CEZA NORMLARI . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 119-136 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164194
MLA Narter, R , Sarıcaoğlu, E . "VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE CEZALANDIRMA YETKİSİ ETKİLEŞİMİ: VERGİ CEZA NORMLARI" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 119-136 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164194>
Chicago Narter, R , Sarıcaoğlu, E . "VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE CEZALANDIRMA YETKİSİ ETKİLEŞİMİ: VERGİ CEZA NORMLARI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 119-136
RIS TY - JOUR T1 - VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE CEZALANDIRMA YETKİSİ ETKİLEŞİMİ: VERGİ CEZA NORMLARI AU - Recep Narter , Ercan Sarıcaoğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 136 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE CEZALANDIRMA YETKİSİ ETKİLEŞİMİ: VERGİ CEZA NORMLARI %A Recep Narter , Ercan Sarıcaoğlu %T VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE CEZALANDIRMA YETKİSİ ETKİLEŞİMİ: VERGİ CEZA NORMLARI %D 2016 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R %U
ISNAD Narter, Recep , Sarıcaoğlu, Ercan . "VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE CEZALANDIRMA YETKİSİ ETKİLEŞİMİ: VERGİ CEZA NORMLARI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (February 2016): 119-136 .
AMA Narter R , Sarıcaoğlu E . VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE CEZALANDIRMA YETKİSİ ETKİLEŞİMİ: VERGİ CEZA NORMLARI. YBHD. 2016; (1): 119-136.
Vancouver Narter R , Sarıcaoğlu E . VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE CEZALANDIRMA YETKİSİ ETKİLEŞİMİ: VERGİ CEZA NORMLARI. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2016; (1): 119-136.
IEEE R. Narter and E. Sarıcaoğlu , "VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE CEZALANDIRMA YETKİSİ ETKİLEŞİMİ: VERGİ CEZA NORMLARI", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 119-136, Feb. 2016