Year 2016, Volume , Issue 1, Pages 229 - 254 2016-02-19

MARKA SAHİBİNİN TEKLİĞİ İLKESİ VE BU İLKENİN MARKANIN DEVRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 556 SAYILI KHK’NIN M. 16/5 HÜKMÜNÜ İPTAL EDEN KARARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME)

Cafer EMİNOĞLU [1]


Türk marka hukukuna hakim olan çeşitli ilkeler mevcuttur. Bunlardan biri de tescilli olan bir markanın aynısının ya da iltibas derecesinde benzeri- nin aynı ya da aynı türdeki mal ve hizmetler için tescil edilemeyeceğini ön- gören marka sahibinin tekliği ilkesidir. Ancak bu ilkenin yerindeliği, sınırları ve yansıma alanları tartışmalıdır. Anayasa Mahkemesinin 2015 yılında aldığı bir kararla söz konusu ilkenin markanın devrindeki yansıması ile ilgili hük- mü iptal etmesi, bu ilkeye ilişkin tartışmaları tekrar gündeme taşımıştır. Bu çalışmada marka sahibinin tekliği ilkesine ilişkin bazı tartışmalı hususlar ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile ilgili bazı değerlendirmeler konu edi- nilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Marka sahibinin tekliği ilkesi, marka tescilinde öncelik ilkesi, marka hukuku, marka tescilinde red nedenleri, fikri mülkiyet hukuku 

ABSTRACT

ere are some principles applicable to Turkish trademark law. e principle of uniqueness of trademark owner is one of them and means that a trademark, the same as or ambiguously similar to a registered trademark, cannot be registered for the same goods and services or those form the same sort. Yet the appropriateness, limits and re ection area of this principle are disputable. e Constitutional Court has cancelled the provision, which may be considered as the re ection of this principle in the transfer of trademark by a decision taken in 2015, which caused debates about this principle to revive. In this study, some issues regarding the principle of uniqueness of trademark owner and the assessments about the cancellation decision of the Constitutional Court will be examined.

Keywords: e principle of uniqueness of trademark owner, priority principle by trademark registry, trademark law, grounds for refusal of trademark registry, intellectual property law. Marka sahibinin tekliği ilkesi, marka tescilinde öncelik ilkesi, marka hukuku, marka tescilinde red nedenleri, fikri mülkiyet hukuku 
 • Arkan, Sabih (2007), Marka Hukuku, Cilt I. Ankara, AÜHF Yayınları.
 • Arslan, Kaya (2006), Marka Hukuku. İstanbul, Arıkan.
 • Battal, Ahmet (2000), “Türk Patent Enstitüsünün Markalarda İltibasın Önlenmesine İlişkin Yetkisi Yönünden Mutlak ve Nispi Red Nedenleri” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 1-2, s. 12-22.
 • Çolak, Uğur (2014), Türk Marka Hukuku. İstanbul, Oniki Levha.
 • Karaahmet, Erdoğan ve Uğur Yalçıner (1999), Marka Tescilinin Temel İlkeleri Uygulamaları, Ankara, Türk Patent Enstitüsü Yayınları.
 • Karahan, Sami, Cahit Suluk, Tahir Saraç, ve Temel Nal (2011), Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları. Ankara, Seçkin.
 • Karan, Hakan, ve Mehmet Kılıç (2004), Markaların Korunması 556 Sa- yılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara, Turhan.
 • Meran, Necati (2015), Marka Hakları ve Korunması. Ankara, Seçkin.
 • Noyan, Erdal, ve İlhami Güneş (2015), Marka Hukuku. Ankara, Adalet.
 • Tekinalp, Ünal (2012), Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, Vedat.
 • Yasaman, Hamdi (2004), Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt I (Şerh I) ve Cilt II (Şerh II). İstanbul, Vedat.
Primary Language tr
Journal Section ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Authors

Author: Cafer EMİNOĞLU

Dates

Publication Date : February 19, 2016

Bibtex @ { ybuhukuk164198, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {229 - 254}, doi = {}, title = {MARKA SAHİBİNİN TEKLİĞİ İLKESİ VE BU İLKENİN MARKANIN DEVRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 556 SAYILI KHK’NIN M. 16/5 HÜKMÜNÜ İPTAL EDEN KARARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME)}, key = {cite}, author = {Eminoğlu, Cafer} }
APA Eminoğlu, C . (2016). MARKA SAHİBİNİN TEKLİĞİ İLKESİ VE BU İLKENİN MARKANIN DEVRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 556 SAYILI KHK’NIN M. 16/5 HÜKMÜNÜ İPTAL EDEN KARARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME) . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 229-254 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164198
MLA Eminoğlu, C . "MARKA SAHİBİNİN TEKLİĞİ İLKESİ VE BU İLKENİN MARKANIN DEVRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 556 SAYILI KHK’NIN M. 16/5 HÜKMÜNÜ İPTAL EDEN KARARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME)" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 229-254 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164198>
Chicago Eminoğlu, C . "MARKA SAHİBİNİN TEKLİĞİ İLKESİ VE BU İLKENİN MARKANIN DEVRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 556 SAYILI KHK’NIN M. 16/5 HÜKMÜNÜ İPTAL EDEN KARARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME)". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 229-254
RIS TY - JOUR T1 - MARKA SAHİBİNİN TEKLİĞİ İLKESİ VE BU İLKENİN MARKANIN DEVRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 556 SAYILI KHK’NIN M. 16/5 HÜKMÜNÜ İPTAL EDEN KARARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME) AU - Cafer Eminoğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 254 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi MARKA SAHİBİNİN TEKLİĞİ İLKESİ VE BU İLKENİN MARKANIN DEVRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 556 SAYILI KHK’NIN M. 16/5 HÜKMÜNÜ İPTAL EDEN KARARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME) %A Cafer Eminoğlu %T MARKA SAHİBİNİN TEKLİĞİ İLKESİ VE BU İLKENİN MARKANIN DEVRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 556 SAYILI KHK’NIN M. 16/5 HÜKMÜNÜ İPTAL EDEN KARARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME) %D 2016 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R %U
ISNAD Eminoğlu, Cafer . "MARKA SAHİBİNİN TEKLİĞİ İLKESİ VE BU İLKENİN MARKANIN DEVRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 556 SAYILI KHK’NIN M. 16/5 HÜKMÜNÜ İPTAL EDEN KARARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME)". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (February 2016): 229-254 .
AMA Eminoğlu C . MARKA SAHİBİNİN TEKLİĞİ İLKESİ VE BU İLKENİN MARKANIN DEVRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 556 SAYILI KHK’NIN M. 16/5 HÜKMÜNÜ İPTAL EDEN KARARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME). YBHD. 2016; (1): 229-254.
Vancouver Eminoğlu C . MARKA SAHİBİNİN TEKLİĞİ İLKESİ VE BU İLKENİN MARKANIN DEVRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 556 SAYILI KHK’NIN M. 16/5 HÜKMÜNÜ İPTAL EDEN KARARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME). Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2016; (1): 229-254.
IEEE C. Eminoğlu , "MARKA SAHİBİNİN TEKLİĞİ İLKESİ VE BU İLKENİN MARKANIN DEVRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 556 SAYILI KHK’NIN M. 16/5 HÜKMÜNÜ İPTAL EDEN KARARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME)", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 229-254, Feb. 2016