Year 2016, Volume , Issue 1, Pages 283 - 298 2016-02-19

REKABET KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI

Agâh KARAUZ [1] , Halil IŞIK [2]


Ülkelerin koyduğu hukuk kurallarının öncelikle kendi sınırları içerisinde gerçekleşen olaylara uygulanması temel kuraldır. Ancak bazı iller her ne kadar ülke sınırları dışında gerçekleşmiş olsa da etkilerinin ülke sınırları içerisinde gerçekleşmesi mümkündür. İşte, rekabet hukuku kurallarının da bu sebeple ülke sınırları dışarısında gerçekleşen rekabet ihlallerine uygulanması mümkündür. Özelikle günümüzde ticaretin küreselleşmesi, çok uluslu şirketlerin varlığı ve iletişim araçlarının da etkisi ile ülke dışında gerçekleşen llerin ticari etkileri ülke sınırları içerinde de görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rekabet hukuku kuralları, ülke dışı uygulama, etki prensibi. 

ABSTRACT

Legal rules which regulated by states firstly apply the events within their borders. But although some acts have occurred outside the country though, their e ects occur within national boundaries. erefore, competition rules can be apply breachs of competition which occured outside crossing country borders. Especially nowadays, commercial impacts of the occurred breachs of competition outside the country have also revealed because of the globalization of trade, multinational companies and communication tools.

Keywords: Competition law rules, extraterritorial application, e ect principle. Rekabet hukuku kuralları, ülke dışı uygulama, etki prensibi
 • Arnull, Anthony&Dashwood, Alan& Dougan, Michael& Ross, Mal- colm &Spaventa, Elenaor&Derrick Wyatt (2006), Q.C., Wyatt and Dashwo- od’s European Union Law, London, Hart Publishing.
 • Aslan, İ. Yılmaz (2007), Rekabet Hukuku (Teori, Uygulama ve Mevzu- at), 4. Baskı, Bursa, Ekin.
 • Ateş, Mustafa, “Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku Normlarının Üye Ülkeler Düzeyinde Uygulanması (2003), Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C. 3, S. 3, s. 232-254.
 • Born, Gary (1997), International Civil Litigation in US Courts:Com- mentary and Materials, The Hague, Kluwer.
 • Buxbaum, Hannah L. (2009), Territory, Territoriality and the Resolution of Jurisdictional Conflict, The American Journal of Comparative Law, Number 3, Volume 57, s. 631-675.
 • Can, Hacı (2008), Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku, Yetkin, Ankara.
 • Çelikel, Aysel / Erdem, B. Bahadır (2012), Milletlerarası Özel Hukuk, 11. Baskı, İstanbul, Beta.
 • Dabbah, Maher M. (2010), International and Comparative Competition Law, Cambridge, Cambridge University Press.
 • Doğan, Vahit (2010), Milletlerarası Özel Hukuk, Ankara, Seçkin.
 • Ekşi, Nuray (2010), 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hu- kuku Hakkında Kanun’a ilişkin Yargıtay Kararları, İstanbul, Beta.
 • Ekşi, Nuray (2000), Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, 2. Bas- kı, İstanbul, Beta.
 • Erol, Kemal (2000), Rekabet Kurallarının Ülke Dışı Uygulanması, An- kara, Rekabet Kurumu.
 • Fugate, Wilbur L. (1997), Foreign Commerce and the Antitrust Laws, 5th Ed., London, Wolters Kluwer.
 • Guzman, Andrew T. (2010), Cooperation, Comity and Competition Po- licy, Oxford, Oxford University Press.
 • Güven, Pelin (2008), Rekabet Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Herdegen (2013), Matthias. Principles Of International Economic Law, Oxford, Oxford University Press.
 • İnan, Nurkut / Piker, Mehmet B. (2007), Rekabet Hukuku El Kitabı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Jones, Alison / Sufrin, Brenda (2011), EU Competition Law (Text, Ca- ses, and Materials), 4th. Ed., Oxford, Oxford University Press.
 • Kapteyn, P.J.G. / Van Themaat, VerLoren (2008), The Law of the Europe- an Union and the European Communities, London, Kluwer.
 • Landolt, Phillip Louis (2006), Modernised EC Competition Law in In- ternational Arbitration, The Hague, Kluwer Law International.
 • Lenaerts, Koen / Van Nuffel, Piet (2011), Europen Union Law, 3rd. Ed., London, Sweet & Maxwell.
 • Levy, David J. (2003), International Litigation: Defending and Suing Fo- reign Parties in U.S. Federal Courts, Yayın Yeri Belirtilmemiş, American Bar Association.
 • Nomer, Ergin (2011), Devletler Hususi Hukuku, 19. Baskı, İstanbul, Beta.
 • Rodger, Barry& Angus, MacCulloch (2008), Competition Law and Po- licy in the EC and UK, London, Routledge.
 • Sproul, Gillian (2006), AB Rekabet Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku ve Mevzuatında Önemli Noktalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye Barolar Birliği, S. 232-254.
 • Tekinalp, Gülören (2009), Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, 10. Baskı, İstanbul, Beta.
 • Tekinalp, Gülören & Tekinalp, Ünal (2000), Avrupa Birliği Hukuku, İs- tanbul, Beta.
 • Tekinalp, Gülören & Tekinalp, Ünal (2006), Türk Rekabet Hukukunda Etki İlkesi, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara, Turhan.
 • Tiryakioğlu, Bilgin (2010), “Genel Olarak Haksız Fiillere, Haksız Rekabe- te ve Rekabetin Engellenmesine Uygulanacak Hukuk”, Avrupa’da Devletler Özel Hukuku ve Yeni Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Ka- nun’un Akitler ve Ticaret Hukukuna İlişkin Hükümleri, İstanbul, Legal.
 • Tiryakioğlu, Bilgin (1997), Rekabet Hukukundan Doğan Kanunlar İhti- lafı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
 • Whish, Richard& Bailey, David (2012), Competition Law, Oxford, Ox- ford University Press.
Primary Language tr
Journal Section ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Authors

Author: Agâh KARAUZ

Author: Halil IŞIK

Dates

Publication Date : February 19, 2016

Bibtex @ { ybuhukuk164199, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {283 - 298}, doi = {}, title = {REKABET KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI}, key = {cite}, author = {Karauz, Agâh and Işık, Halil} }
APA Karauz, A , Işık, H . (2016). REKABET KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 283-298 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164199
MLA Karauz, A , Işık, H . "REKABET KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 283-298 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164199>
Chicago Karauz, A , Işık, H . "REKABET KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 283-298
RIS TY - JOUR T1 - REKABET KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI AU - Agâh Karauz , Halil Işık Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 283 EP - 298 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi REKABET KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI %A Agâh Karauz , Halil Işık %T REKABET KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI %D 2016 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R %U
ISNAD Karauz, Agâh , Işık, Halil . "REKABET KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (February 2016): 283-298 .
AMA Karauz A , Işık H . REKABET KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI. YBHD. 2016; (1): 283-298.
Vancouver Karauz A , Işık H . REKABET KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2016; (1): 283-298.
IEEE A. Karauz and H. Işık , "REKABET KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 283-298, Feb. 2016