Year 2016, Volume , Issue 1, Pages 299 - 318 2016-02-19

KARAYOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞIMALARDA TTK’NIN TAŞIMA İŞLERİ KİTABI’NDA İHDAS EDİLEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI AÇISINDAN TAŞIT KAVRAMININ ETKİSİ

Süleyman KIRAN [1]


Taşıma işinin taşıt ile gerçekleştirilmesi taşıma hukukunun odak noktasını oluşturmaktadır. Denizyolu, havayolu, demiryoluyla yapılan ve multimodal taşımalarda taşıma işinin taşıt ile gerçekleştirileceği hususunda şüphe bulunmamaktadır. Ancak karayoluyla yapılan taşımalarda taşıma işinin taşıt ile gerçekleştirilmemesi halinde TTK taşıma işleri kitabının uygulama alanı kapsamında kabul edilip kabul edilemeyeceği hususu değerlendirilmelidir. Zira TTK taşıma işleri kitabı bu konuda suskun kalmıştır. Bu halde mehaz kanunlardan hareketle taşıma işinin taşıt ile gerçekleştirilmesi halinde söz konusu taşıma işinin TTK taşıma işleri kitabının uygulama alanı kapsamında kaldığı kabul edilmelidir. Ancak her türlü taşıtın değil, sadece motorlu taşıtların bu kapsamda yer aldığı kabul edilmelidir. Bu değerlendirme ise; herhangi bir taşıma işinde hangi kanun hükümlerinin uygulanacağını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Taşıma işinin taşıt ile gerçekleştirilmesi gerektiği tespitinden sonra, taşıma işinin herhangi bir taşıt ile gerçekleştirilip gerçekleş- tirilemeyeceği değerlendirmeye değer diğer bir konudur. Taşıma işi her zaman herhangi bir taşıt ile gerçekleştirilemeyecektir. Bazı taşımalarda, taşıma işinin belli özellikleri haiz taşıt ile gerçekleştirilmesi zorunludur.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), taşıma, karayoluyla taşıma, taşıt, motorlu taşıt
 • Adıgüzel, Burak (2012), Karayoluyla Yapılan Taşımalarda Taşıyıcının Zıya ve Hasardan Doğan Sorumluluğu, 2. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi (Ka- rayolu).
 • Adıgüzel, Burak (2015), Multimodal Taşımalarda Taşıyıcının (MTO) Sorumluluğu, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Arkan, Sabih (1979), ‘Karayolu İle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uygulanma Koşulları ve Taşıyıcının Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümleri’, BATİDER, Cilt:X (Uygulanma Koşulları).
 • Arkan, Sabih (1987), Demiryoluyla Yapılan Uluslararası Eşya Taşımala- rı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını.
 • Arkan, Sabih (1982), Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını.
 • Atabek, Reşat (1960), Eşya Taşıma Hukuku, İstanbul.
 • Aydın, Alihan (2002), CMR’ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecik- meden Doğan Sorumluluğu, İstanbul, Arıkan Yayınevi.
 • Erdil, Engin (2015), Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Hepgürler, Ezgi (2011), Deniz Yoluyla Gerçekleştirilen Konteyner Taşı- macılığında Görev Alanların Hukuki Sorumluluğu, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Keçeci, Adnan, Türkiye’de Karayolu Taşımacılığı <http://www.mfa.gov. tr/turkiye_de-karayolu-tasimaciligi-.tr.mfa> s.e.t. 23.05.2015.
 • Karan, Hakan (2011), CMR Şerhi, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Kıran, Süleyman (2015), Taşıma Hukukunda Karayoluyla Tehlikeli Eşya Taşıması, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Orbay Ortaç, Nurdan (2014), Havayolu ile Taşınan Yolcuların Ölümün- den veya Bedensel Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Akdi Sorumluluk, Anka- ra, Turhan Yayınevi.
 • Özdemir, Turkay (2014), Taşıma Hukuku ve Sigortaları Toplantı Notla- rı, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları.
 • Özdemir, Turkay (2006), Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Zıya ve/ veya Hasar Sorumluluğu), İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Sözer, Bülent (2014), Deniz Ticareti Hukuku - I, 3. Baskı, İstanbul, Ve- dat Kitapçılık.
 • Topsoy, Fevzi (2014), ‘Taşınma Eşyaları Taşınmalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri’, Ankara Barosu Dergisi, S.72.
 • Tüzüner, Özlem (2012), ‘Karayoluyla Eşya Taşıma Sözleşmesinin Hu- kukî Niteliği ve İş Görme Amacı Güden Sözleşmelerle İlişkisi’, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.101.
 • Ülgen, Hüseyin (1988), Uluslararası Taşımacılık ve Hukuki Sorunları, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayını.
 • Yeşilova, Ecehan (2004), Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardım- cı Şahıslarının ve Müteakip Taşıyıcıların Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu, Ankara, Yetkin Yayınevi.
 • Zeyneloğlu, Ahmet (1980), Uygulamalı Taşıma Hukuku, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Authors

Author: Süleyman KIRAN

Dates

Publication Date : February 19, 2016

Bibtex @ { ybuhukuk164200, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {299 - 318}, doi = {}, title = {KARAYOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞIMALARDA TTK’NIN TAŞIMA İŞLERİ KİTABI’NDA İHDAS EDİLEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI AÇISINDAN TAŞIT KAVRAMININ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Kıran, Süleyman} }
APA Kıran, S . (2016). KARAYOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞIMALARDA TTK’NIN TAŞIMA İŞLERİ KİTABI’NDA İHDAS EDİLEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI AÇISINDAN TAŞIT KAVRAMININ ETKİSİ . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 299-318 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164200
MLA Kıran, S . "KARAYOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞIMALARDA TTK’NIN TAŞIMA İŞLERİ KİTABI’NDA İHDAS EDİLEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI AÇISINDAN TAŞIT KAVRAMININ ETKİSİ" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 299-318 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164200>
Chicago Kıran, S . "KARAYOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞIMALARDA TTK’NIN TAŞIMA İŞLERİ KİTABI’NDA İHDAS EDİLEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI AÇISINDAN TAŞIT KAVRAMININ ETKİSİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 299-318
RIS TY - JOUR T1 - KARAYOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞIMALARDA TTK’NIN TAŞIMA İŞLERİ KİTABI’NDA İHDAS EDİLEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI AÇISINDAN TAŞIT KAVRAMININ ETKİSİ AU - Süleyman Kıran Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 299 EP - 318 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi KARAYOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞIMALARDA TTK’NIN TAŞIMA İŞLERİ KİTABI’NDA İHDAS EDİLEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI AÇISINDAN TAŞIT KAVRAMININ ETKİSİ %A Süleyman Kıran %T KARAYOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞIMALARDA TTK’NIN TAŞIMA İŞLERİ KİTABI’NDA İHDAS EDİLEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI AÇISINDAN TAŞIT KAVRAMININ ETKİSİ %D 2016 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R %U
ISNAD Kıran, Süleyman . "KARAYOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞIMALARDA TTK’NIN TAŞIMA İŞLERİ KİTABI’NDA İHDAS EDİLEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI AÇISINDAN TAŞIT KAVRAMININ ETKİSİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (February 2016): 299-318 .
AMA Kıran S . KARAYOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞIMALARDA TTK’NIN TAŞIMA İŞLERİ KİTABI’NDA İHDAS EDİLEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI AÇISINDAN TAŞIT KAVRAMININ ETKİSİ. YBHD. 2016; (1): 299-318.
Vancouver Kıran S . KARAYOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞIMALARDA TTK’NIN TAŞIMA İŞLERİ KİTABI’NDA İHDAS EDİLEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI AÇISINDAN TAŞIT KAVRAMININ ETKİSİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2016; (1): 299-318.
IEEE S. Kıran , "KARAYOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞIMALARDA TTK’NIN TAŞIMA İŞLERİ KİTABI’NDA İHDAS EDİLEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI AÇISINDAN TAŞIT KAVRAMININ ETKİSİ", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 299-318, Feb. 2016