Year 2019, Volume , Issue 2, Pages 113 - 136 2019-07-31

CONSISTENCY OF COURT DECISIONS THROUGH A CASE STUDY
BİR ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN MAHKEME KARARLARINDA İSTİKRAR

Çınar Can Evren [1]


    The principle of the rule of law is one of the main components of the republic, which is included in Article 2 of the Constitution. The principle of the rule of law refers to an ideal, and the realization of this principle requires the provision of legal security as well as other requirements.
    The principle of legal security which imposes different obligations on three main bodies of the state, consists of three sub-principles including legal certainty, legal consistency and legal predictability.
    Being one of the auxiliary sources of law, especially in the field of administrative law, reasonable stability in the case law must be accomplished as a requirement of the principle of legal security.
    There should be a reasonable level of consistency among the decisions of courts in different jurisdictions, the decisions of different courts in the same jurisdiction and the decisions of the very same court on similar cases. The failure to achieve such consistency at the judicial or court level, as stated by the Constitutional Court in its decisions regarding many individual applications, may prevent the fulfillment of rights and may lead to a breach of the principle of legal certainty and the right to a fair trial.
    In this article consistency principle will be examined by considering The Council of State’s two different judicial decisions which were given by the same chamber, on the same date and about the same subject.

Hukuk devleti ilkesi, Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan cumhuriyetin niteliklerinden birisidir. Hukuk devleti ilkesi bir ideali ifade etmekte olup bu ilkenin hayata geçirilebilmesi, diğer gereklerin yanında hukuki güvenliğin sağlanmasını da gerektirir.  

Devletin üç temel erki olan yasama, yürütme ve yargıya, bunların görevleriyle ilgili farklı farklı yükümlülükler getiren hukuki güvenlik ilkesi, “hukuki belirlilik”, “hukuki istikrar” ve “ hukuki öngörülebilirlik” alt ilkelerinden oluşur.

Hukukun yardımcı kaynaklarından olmakla birlikte özellikle idare hukukunun içtihadi bir hukuk dalı olması özelliği karşısında yine bu hukuk dalında önemli bir yer tutan mahkeme kararlarında makul bir istikrar bulunması hukuki güvenlik ilkesinin bir gereğidir.

Farklı yargı düzenlerinde yer alan mahkemelerin, aynı yargı düzeni içinde yer alan farklı mahkemelerin ve aynı mahkemenin kararları arasında benzer konularda verilecek kararlar arasında makul bir istikrar bulunması gerekir. Yargısal düzeyde veya mahkeme düzeyinde bu istikrarın sağlanamaması, Anayasa Mahkemesi’nin pek çok bireysel başvuru kararında da ifade ettiği üzere, hakkın yerine getirilmesini engelleyeceği gibi hukuki güvenlik ilkesine ve adil yargılanma hakkının ihlaline neden olabilir. 

 • Akyılmaz, Bahtiyar/Sezginer, Murat/Kaya, Cemil (2019) Türk İdare Hukuku, 10. Baskı, Ankara, Savaş Yayınevi.
 • Aliefendioğlu, Ertan “İdari Yargıda İki Sorun”, Danıştay Dergisi, S: 113, s. 1-20.
 • Bilge, Necip (2010) Hukuk Başlangıcı, 28. Bası, Ankara, Turhan Kita-bevi.
 • Duran, Lütfi “Yüksek Mahkemeler Arasında İçtihat Uyuşmazlığı”, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cezaevi Matbaası, İstanbul 1967, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/ 14133.
 • Giritli, İsmet/Bilgen, Pertev/Akgüner, Tayfun/Berk, Kahraman (2013) İdare Hukuku, İstanbul, Der Yayınları.
 • Gözübüyük, Şeref/Tan, Turgut (2013) İdare Hukuku Cilt I Genel Esas-lar, 9. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Günday, Metin (2013) İdare Hukuku, 10. Baskı, Ankara.
 • Güriz, Adnan (2003) Hukuk Başlangıcı, 9. Baskı, Ankara, Siyasal Kita-bevi.
 • Kayhan, Fahrettin (1999) “Özel Hukuk Uygulamasında Yargı İçtihatlarının ve İçtihadı Birleştirme Kararlarının Normatif Gücü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 2, s. 341-363.
 • Köküsarı, İsmail (2015) Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder (2011) Medeni Usul Hu-kuku, 22. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Önen, Ergun (1968) “Özel Olarak Kazai İçtihadın Tanzim Edici (Nor-matif) Kuvveti Meselesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 25, S: 1, s. 53-172.
 • Taşdelen, Okan “Çelişkili Yargı Kararlarının Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Y. 2016, S. 7, http:// dergipark.gov.tr/download/article-file/229930
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0003-3685-5046
Author: Çınar Can Evren (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { ybuhukuk561349, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {113 - 136}, doi = {10.33432/ybuhukuk.561349}, title = {BİR ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN MAHKEME KARARLARINDA İSTİKRAR}, key = {cite}, author = {Evren, Çınar Can} }
APA Evren, Ç . (2019). BİR ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN MAHKEME KARARLARINDA İSTİKRAR. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (2) , 113-136 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.561349
MLA Evren, Ç . "BİR ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN MAHKEME KARARLARINDA İSTİKRAR". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2019 ): 113-136 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/47456/561349>
Chicago Evren, Ç . "BİR ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN MAHKEME KARARLARINDA İSTİKRAR". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2019 ): 113-136
RIS TY - JOUR T1 - BİR ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN MAHKEME KARARLARINDA İSTİKRAR AU - Çınar Can Evren Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.561349 DO - 10.33432/ybuhukuk.561349 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 136 VL - IS - 2 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.561349 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.561349 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi BİR ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN MAHKEME KARARLARINDA İSTİKRAR %A Çınar Can Evren %T BİR ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN MAHKEME KARARLARINDA İSTİKRAR %D 2019 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 2 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.561349 %U 10.33432/ybuhukuk.561349
ISNAD Evren, Çınar Can . "BİR ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN MAHKEME KARARLARINDA İSTİKRAR". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 2 (July 2019): 113-136 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.561349
AMA Evren Ç . BİR ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN MAHKEME KARARLARINDA İSTİKRAR. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2019; (2): 113-136.
Vancouver Evren Ç . BİR ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN MAHKEME KARARLARINDA İSTİKRAR. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2019; (2): 136-113.