Year 2020, Volume , Issue 2, Pages 47 - 82 2020-07-29

GLOBAL ADMINISTRATIVE LAW AND LEX SPORTIVA DISCUSSIONS WITHIN THE CONTEXT OF WADA DECISION ABOUT RUSSIAN PROHIBITION FROM THE OLYMPICS
KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI

Gökhan GÜNEYSU [1] , Nazlı YILMAZ [2]


Though the concept of Global Administrative Law has been one of the most popular subjects in international literature on international law, it has been largely ignored in Turkish academia barring few papers on the issue. It has been mainly used to describe a huge area of global relations mainly deemed outside the conventional operational area of international law. However, there seems to be no unified understanding of this term amounts to. There is a number of thinkers defending the employment of this very term whereas some others take a stance in favour of a broader understanding of the term international law with a view to also covering these emerging relations. One of the most ideal areas of operation for a global administrative law is lex sportiva. In this specialized domain, IOC and WADA function as if they are administration within the confines of an administrative law. One striking example for these activities is the WADA Decision on Russia, which foresaw the banning of this country from all major sport events for a period of four years. In this paper, the authors aim to probe into global administrative law and the nature of WADA decisions.
Küresel idare hukuku kavramı, uluslararası literatürde son yıllarda ortaya çıkan popüler kavramlardan olmasına rağmen Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar bir elin parmaklarını geçmemektedir. Uluslararası literatürde bu kavram, klasik uluslararası hukuk tanımının dışında daha geniş bir alanı tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu konuda pek çok tartışma olmasına rağmen fikir birliği oluşmuş değildir. Bu kavramın kullanılması gerektiğini savunan yazarlar yanında, bu kavramın ifade ettiği alanın aslında uluslararası hukuk kavramı içinde yer alması gerektiğini savunan yazarlar da bulunmaktadır. Küresel idare hukukunu yeni bir alan olarak kabul edersek ideal uygulama alanlarından biri spor hukuku alanıdır. Bu alanda uluslararası otorite olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve doping konusunda Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) aldığı kararlar bakımından idare hukuku gibi hareket etmekte ve küresel idare hukuku tanımlarına uymaktadır. WADA’nın 2019 tarihinde Rusya hakkında verdiği karar bunlardan biridir. Alınan kararla spor alanındaki tüm müsabakalardan dört yıl boyunca men edilmişlerdir. Bu makale kapsamında anılan karar ile WADA kararlarının niteliği ve küresel idare hukuku kavramı incelenecektir.
 • Alter, Karen/ Helfer Laurance/ Madsen, Mikael (2016), How Context Shapes the Authority of International Courts, Law and Contemporary Problems, <http://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol79/iss1/1> s.e.t. 14.02.2020.
 • Aydınlı, Ersel/ Rosenau, James N. (2005) Globalization, Security, and the Nation State: Paradigms in Transition, New York, State University of New York Press.
 • Barak-Erez, Daphne/ Perez, Oren (2013) Whose Administrative Law is it Anyway? How Global Norms Reshape the Administrative State, Cornell International Law Journal, <https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Barek-Erez-Perez-final.pdf> s.e.t. 14.02.2020.
 • BBC (2018, 06 12), World Cup: Nike boots barred for Iran footballers amid US sanctions, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44457911> s.e.t. 14.02.2020.
 • BBC (2019, 05 06), Trump'ın ek gümrük vergisi tehdidinin ardından Çin borsası sert değer kaybı yaşadı. <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48173202> s.e.t. 14.02.2020.
 • BM (1945) Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, <http://www.unicankara.org.tr/doc_ pdf/adalet_divani.pdf> s.e.t. 20.02.2020.
 • Bogdandy, Armin von (2008) General Principles of International Public Authority: Sketching a Research Field, German Law Journal V: 19, No: 20, s.1909-1939, <https://static 1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b85d21859fd0b8c4b202ec/1454923042394/GLJ_Vol_09_No_11_Bogdandy_2.pdf> s.e.t. 10.02.2020.
 • Casini, Lorenzo (2009), Global Hybrid Public-Private Bodies: The World Anti-Doping Agency (WADA), <https://www.iilj.org/wp-content/uploads/2017/03/Casini-Global-hybrid-public-private-bodies-2009.pdf> s.e.t. 14.02.2020.
 • Casini, Lorenzo (2010). The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sports, German Law Journal, <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/2C6CAF230B302980A73466224662685A/S2071832200017326a.pdf/making_of_a_lex_sportiva_by_the_court_of_arbitration_for_sport.pdf> s.e.t. 14.02.2020.
 • Casini, Lorenzo (2016) “The Expansion of the Material Scope of Global Law”: Cassese, Sabina (Editor), Research Handbook on Global Administrative Law, Cheltenham Edward Elgar Publishing Limited.
 • Cassese, Sabine (2006) “Administrative Law Without The State? The Challenge of Global Regulation” International Law and Politics, s.663-694, <http://www.iilj.org/gal/documents/ administrativelawwithoutthestate.pdf> s.e.t. 07.02.2020.
 • Cassese, Sabine (2012) The Global Polity: Global Dimensions of Democracy and the Rule of Law, Sevilla, Global Law Press Editorial Derecho Global.
 • Craig, Paul (2015), UK, EU and Global Administrative Law, Cambridge, Cambridge University Press.
 • Çakmak, Münci N. (2012) “Global İdare Hukuku Tartışmaları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/789362> s.e.t. 20.02.2020.
 • Dışişleri Bakanlığı (2015) Bir Bakışta AB/Avrupa Birliğinin Kurumları/Avrupa Birliği Adalet Divanı, <https://www.ab.gov.tr/45632.html> s.e.t. 14.02.2020
 • Gözübüyük, Şeref (2004) Anayasa Hukuku, İstanbul, Turhan Kitabevi.
 • Güneysu, Gökhan (2015), Uluslararası Hukuk Kuramı Açısından Global İdare Hukuku-Bir Girizgah, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C:6 S: 2, s.287-306, <http://openacce ss.inonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11616/3916/makale.pdf?sequence=1&isAllowed=y> s.e.t. 14.02.2020.
 • IOC (1956) The Olympic Games: Fundamental Principles, Rules and Regulations, General Information, Lozan, <http://library.olympic.org/Default/search.aspx?SC=CATALOGUE& QUERY=fundamental+principles+&QUERY_LABEL=#/Detail/(...)> s.e.t. 20.02.2020.
 • Kingsbury, Benedict (2009) The Concept of ‘Law’ in Global Administrative Law, The European Journal of International Law, <http://www.ejil.org/pdfs/20/1/1784.pdf> s.e.t. 20.02.2020, s.23-57.
 • Köse, Ömer (2003). Küreselleşme Sürecinde Devletin Yapısal ve İşlevsel Dönüşümü, Sayıştay Dergisi, s. 3-46, <https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/dergi/pdf /der49m1.pdf> s.e.t. 05.02.2020.
 • Krisch, Nico/ Kingsbury, Benedict (2006) “Introduction: Global Governanceand Global Administrative Law in the International Legal Order”, The European Journal of International Law, <http://www.ejil.org/article.php?article=64&issue=1> s.e.t. 07.02.2020.
 • Marks, Susan (2005) Naming Global Administrative Law. NYU Journal of International Law and Politics, s. 995-1001, <https://www.iilj.org/publications/naming-global-administrat ive-law/> s.e.t. 07.02.2020.
 • Oğuzlar, Özlem (2006) Avrupa Anayasası, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, s. 173-188, <http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-65-245> s.e.t. 20.02.2020.
 • Özbudun, Ergun (2005) Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Ruffert, Matthias/ Steinecke, Sebastian (2011) The Global Administrative Law and Science, New York, Springer.
 • Steward, Richard B. (2005), U.S. Administrative Law: A Model for Global Administrative Law? Law and Contemporary Problems, s.63-108, <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewc ontent.cgi?article=1362&context=lcp> s.e.t. 14.02.2020.
 • Teziç, Erdoğan (2003), Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • The New York Times, (2019, 05 23), China’s Supply of Minerals for iPhones and Missiles Could Be a Risky Trade Weapon, <https://www.nytimes.com/2019/05/23/business/china-us-trade-war-rare-earths.html> s.e.t. 14.02.2020.
 • The Verge (2019, 05 22). The case against Huawei, explained, <https://www.theverge.com/2019/5/22/18634401/huawei-ban-trump-case-infrastructure-fears -google-microsoft-arm-security> s.e.t. 14.02.2020.
 • Uygun, Oktay, (2003) Küreselleşme ve Değişen Egemenlik Anlayışının Sosyal Haklara Etkisi, Anayasa Yargısı Dergisi, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/939159> s.e.t. 13.07.2020.
 • Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi - Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, Türkçesi: Gündüz, s.66-87.
 • WADA (2019a), Progress of the Anti-Doping System in Light of The Russian Doping Crisis, <https://www.wada-ama.org/sites/default/files/20190122_progress_of_the_anti-doping_syste m.pdf> s.e.t. 11.02.2020.
 • WADA (2019b), CRC Recommendation in Relation to RUSADA, <https://www.wada-ama.org/sites/default/files/20191209_crc_recommendation_final.pdf> s.e.t. 19.02.2020.
 • Warioba, Josheph Sinde, (2001), “Monitoring Compliance with and Enforcement of Binding Decisions of International Courts”, MPIL Research Paper Series, s.41-52, <https://www.mpil.de/files/pdf1/mpunyb_warioba_5.pdf> s.e.t. 20.02.2020.
 • Yılmaz, Nazlı (2019), Uluslararası Hukuk Gözünden Küresel İdare Hukuku Tartışması, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0002-1754-953X
Author: Gökhan GÜNEYSU
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4686-3376
Author: Nazlı YILMAZ (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Supporting Institution Anadolu Üniversitesi
Dates

Publication Date : July 29, 2020

Bibtex @research article { ybuhukuk694217, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {47 - 82}, doi = {10.33432/ybuhukuk.694217}, title = {KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI}, key = {cite}, author = {Güneysu, Gökhan and Yılmaz, Nazlı} }
APA Güneysu, G , Yılmaz, N . (2020). KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (2) , 47-82 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.694217
MLA Güneysu, G , Yılmaz, N . "KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 47-82 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/56240/694217>
Chicago Güneysu, G , Yılmaz, N . "KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 47-82
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI AU - Gökhan Güneysu , Nazlı Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.694217 DO - 10.33432/ybuhukuk.694217 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 82 VL - IS - 2 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.694217 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.694217 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI %A Gökhan Güneysu , Nazlı Yılmaz %T KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI %D 2020 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 2 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.694217 %U 10.33432/ybuhukuk.694217
ISNAD Güneysu, Gökhan , Yılmaz, Nazlı . "KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 2 (July 2020): 47-82 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.694217
AMA Güneysu G , Yılmaz N . KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (2): 47-82.
Vancouver Güneysu G , Yılmaz N . KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (2): 47-82.
IEEE G. Güneysu and N. Yılmaz , "KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 2, pp. 47-82, Jul. 2020, doi:10.33432/ybuhukuk.694217