Year 2021, Volume , Issue 1, Pages 305 - 326 2021-01-31

KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU
THE PROBLEM OF IMPLEMENTING THE PROVISIONS OF THE CONSUMER LAW IN TERMS OF THE SALE OF HOUSES FOR MIXED USE

Mehmet DOĞAR [1]


6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (TKHK) 40-46. maddeleri ile birlikte konut satışları, taraflardan birinin tüketici olması kaydıyla, TKHK kapsamına alınmıştır. TKHK 40/1 maddesi, bir tüketicinin satın alacağı taşınmazı sadece “barınma amaçlı” olarak kullanması gerektiğini açıkça hüküm altına almıştır. Diğer bir anlatımla, satışa konu taşınmaz, TKHK hükümlerine tabi olacak ise o konutu satın alan tüketiciler yaşamlarını orada devam ettirme niyetinde olmalıdırlar. Günümüzde, özellikle büyükşehirlerde nüfus yoğunluğuna ve Covid-19 salgınına da bağlı olarak giderek yaygınlaşan home-ofis tarzı karma kullanım amaçlı konutlar hızla yapılmaya ve satılmaya devam etmektedir. Home-ofis (karma kullanım) tarzı konutlara taleplerin giderek artmasının en önemli nedenlerinden biri, masrafların azaltılması, başka bir ifadeyle, tasarruf etme düşüncesidir. Gerçekten de, evi ile birlikte bir işyerine sahip olan birisi hem işyeri için hem de yaşadığı ev için ayrı ayrı doğalgaz, elektrik, su, internet ve aidat gibi giderler bakımından iki kere ödemede bulunmaktadır. Hâlbuki barınma ile birlikte işyeri ihtiyacının da karşılanabildiği “home-ofis” tarzı konutları satın alanlar, ev ve işyeri için iki ayrı masraf kalemi ödemekten kurtulmakta, ciddi anlamda tasarruf etmiş bulunmaktadır. Bu çalışmada, home-ofis olarak kullanılacak bir konutun satışı halinde, TKHK hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacağı sorusuna yanıt aranacaktır.
Housing sales are being regulated in Consumer Protection Law No. 6502 art. 40-46, if one of the parties is a consumer. According to Consumer Protection Law No. 6502 art. 40/1, it is clearly explained that, a consumer should only use the home to be purchased for “housing purposes”. In other words, if the real estate sale, will be subject to the provisions of Consumer Protection Law, the consumers who buy that house should intend to continue their lives at that house. Today, especially in big cities, depending on the population density and covid-19 pandemic, home-office style (mixed-use) housing is continuing to be built and sold. One of the most important reasons for the increasing demand for home-office (mixed use) style houses is the idea of reducing costs, in other words, saving. Really, someone who owns a workplace with his house pays twice for his workplace and for the house he lives in, in terms of natural gas, electric, water, internet bill and residence monthly fees. However, those who buy “home-office” style houses, are saved from paying two separate costs for the house and the workplace. Therefore, they save big amounts of money. In this study, it will be discussed whether a house to be used as a home-office will be within the provisions of Consumer Protection Law No. 6502.
 • Acar, Hakan : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, FÜHFD, C.3, S.1, 2015, s. 11-40.
 • Akipek Öcal, Şebnem : Milli Şerh, (Edt. Tokbaş, Hakan/Tüzüner, Özlem), İstanbul 2016, s. 40-59.
 • Akipek Öcal, Şebnem : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Tüketici İşlemi ve Uygulaması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Disiplinler Arası Yaklaşım, (Edt. Hamamcıoğlu, Esra/Uzun Kazmacı, Özge/Yardım, M.Ertan/ Karamanlıoğlu, Argun/ Sayın, Z.Gizem), Ankara 2016, s. 11-19.
 • Akipek, Şebnem : Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Ankara 1999.
 • Anbarcı, Murat/ Giran, Ömer/ Türkan, Yusuf Sait/ Manisalı, Ekrem : Ürün Olarak Konut Kavramı ve Türkiye’deki Konut Satışlarının Ürün Hayat Eğrisi Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi, 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, Kasım 2011, http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/16997_04_08.pdf (12.09.2020).
 • Atamer, Yeşim M. : Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması, İstanbul 2016.
 • Aydoğdu, Murat : Taşınmaz Satış Sözleşmesi, Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, (Edt. Tokbaş, Hakan/ Kurşun, Ali Suphi), İstanbul 2016, s. 21-65.
 • Battal, Ahmet : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Yönünden Tacirlerin Tüketici Sıfatı, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara, 1998, s. 313-332.
 • Çabri, Sezer : Konut Finasmanı Sözleşmeleri, İstanbul 2010.
 • Çabri, Sezer : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Ankara 2016.
 • Çabri, Sezer : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmesi (Ön Ödemeli), Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, 2014-2015, (Edt. Tokbaş, Hakan/ Üçışık, Fehim), Ankara 2015, s. 205-240.
 • Çınar, Ömer : Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar, İstanbul 2009.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0003-0730-7366
Author: Mehmet DOĞAR (Primary Author)
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

Bibtex @research article { ybuhukuk811214, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {305 - 326}, doi = {10.33432/ybuhukuk.811214}, title = {KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU}, key = {cite}, author = {Doğar, Mehmet} }
APA Doğar, M . (2021). KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 305-326 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.811214
MLA Doğar, M . "KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2021 ): 305-326 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/60164/811214>
Chicago Doğar, M . "KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2021 ): 305-326
RIS TY - JOUR T1 - KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU AU - Mehmet Doğar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.811214 DO - 10.33432/ybuhukuk.811214 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 326 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.811214 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.811214 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU %A Mehmet Doğar %T KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU %D 2021 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.811214 %U 10.33432/ybuhukuk.811214
ISNAD Doğar, Mehmet . "KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (January 2021): 305-326 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.811214
AMA Doğar M . KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2021; (1): 305-326.
Vancouver Doğar M . KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2021; (1): 305-326.
IEEE M. Doğar , "KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 305-326, Jan. 2021, doi:10.33432/ybuhukuk.811214