PDF EndNote BibTex RIS Cite

Tarihi Çinilerde Yapısal Özellikler Ve Karşılaşılan Bozulmalar

Year 2012, Issue 7, 15 - 22, 01.01.2012

Abstract

Geleneksel çini sanatında, kullanım eşyası çiniler ve mimari yüzeylerde kaplama seramiği olarak üretilen plaka
(karo) çiniler, zamanla bulundukları yerde çeşitli koşullara maruz kalmaktadır. Tarihi değer taşıyan bu çinilerin
gelecek kuşaklara bırakılmaları için korunması gerekmektedir. Ancak bu eserlere koruma yapmak için uygun görülen
müdahale öncesi eseri tanımak ve tanımlamak gereklidir. Daha sonra eserde meydana gelmiş bozulmalar tespit
edilerek bozulma sebepleri belirlenmelidir. Teknolojik açıdan çini yapımında kullanılan malzemenin ne olduğunu
ya da ne olması gerektiğini bilmeden ve çini üretim tekniğini belirlemeden doğru bir koruma çalışması önerilemez.
Bu nedenle çalışmada, koruma çalışması yapılacak tarihi değer taşıyan çini eserlerin, yapısal özellikleri belirtilerek
bozulma sebepleri ele alınmıştır.

Year 2012, Issue 7, 15 - 22, 01.01.2012

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleler
Authors

Serap SAVAŞ IŞIKHAN>

Publication Date January 1, 2012
Submission Date January 16, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2012, Issue 7

Cite

APA Savaş Işıkhan, S. (2012). Tarihi Çinilerde Yapısal Özellikler Ve Karşılaşılan Bozulmalar . Yedi , (7) , 15-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yedi/issue/21840/234825

18409

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.