Yedi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1307-9840 | e-ISSN 2687-5357 | Period Biannually | Founded: 2007 | Publisher Dokuz Eylul University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yedi


DUYURULAR

Dergi Yayın İlkeleri ve Makale Yazım Kuralları 15.01.2020 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Yeni ilke ve kuralları dikkate almayan makale önerileri değerlendirmeye alınamayacaktır.

 

Dergi Hakkında

Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi (yedi), Türkçe veya İngilizce yazılmış sanatla ilgili akademik çalışmaları yılda iki sayı (Kış/Ocak ve Yaz/Temmuz) basılı ve elektronik olarak yayınlayan ulusal hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Dergi Amacı

yedi’nin amacı güzel sanatlar alanındaki akademik çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunabilecek makaleleri yayınlamaktır.

Dergi Kapsamı

Dergi kapsamını güzel sanatlar alanındaki akademik çalışmalar oluşturmaktadır. Bununla birlikte dergi, sosyoloji, sanat tarihi, halkbilim, felsefe, arkeoloji ve müzecilik, dil bilimi, mimarlık ve tasarım, eğitim bilimleri, iletişim bilimleri, antropoloji gibi sosyal ve beşeri bilimlerin diğer alanlarından sanatı ve sanata ilişkin kültürel ve toplumsal pratikleri konu alan çalışmalara da  açıktır. 

Makale Önerileri

Makale önerisi öncelikle dergi yayın ilkeleri ve yazım kuralları doğrultusunda biçim ve içerik açısından ön değerlendirme sürecinden geçer. Ön değerlendirme sonucunda reddedilen makale gerekçeleriyle birlikte yazara iletilir. Reddedilen makaleler düzeltilmiş dahi olsa tekrar önerilmesi durumunda kabul edilmez.

Ön değerlendirme sonrası kabul edilen makale önerisi, çift kör hakemlik (double-blind review) sürecini yönetmesi için ilgili alan editörüne iletilir. Alan editörünün makaleyi ilettiği en az iki hakem makaleyi inceleyerek hakem değerlendirme raporlarını hazırlar. Dergi, hakem raporlarına dayanarak makalenin olduğu gibi, küçük düzeltmeler veya büyük düzeltmelerden sonra yayınlanmasını kabul eder veya reddeder.

Yazarlara makale önerilerini yazarken yol göstermesi için derginin kullandığı tüm değerlendirme formlarını  (ön değerlendirme biçim, ön değerlendirme içerik ve hakem formlarıdergi web sitesinden indirerek incelemeleri tavsiye edilir.

Bir makale önerisi yayına kabul edildiğinde önce dergi web sitesinde erken görünüm (online first) olarak DOI numarası ile birlikte yayınlanır ve daha sonra yaklaşan ilk sayıda diğer tüm makalelerle birlikte basılı ve elektronik olarak yayınlanır.

Makale Şablonu

Makale önerileri mutlaka yedi dergisi şablonu (dot) veya yedi dergisi şablonu (dotx) dosyası indirilerek hazırlanmalıdır. Makale şablonu makale formatı ile ilgili her türlü ayrıntının (başlık, yazar adı, adresi, özet, alt başlıklar, tablo, şekil, kaynakça, font tipi, büyüklüğü vs.) hangi biçimde yazılacağını açıklamaktadır. Yazarlar makalelerini bu şablonun içine şablona uygun biçimde yazarak farklı isim ve dosya türü (.doc veya .docx) olarak kaydetmeli ve sisteme yüklemelidir. Aşağıdaki indirilebilir dosyalar makalelerin şablona uygun hazırlanabilmesine yardımcı olmak için hazırlanmıştır:

Şablon Kılavuzu (pdf)

Örnek makale (doc)

Örnek makale (docx)

Makale Yazım Kuralları

Yazım kuralları, American Psychological Association (APA) 6. baskısı gözetilerek hazırlanmıştır. 

Yapılan ön incelemede yazım kurallarına uymadığı tespit edilen makaleler reddedilir. Reddedilen makaleler düzeltilmiş dahi olsa tekrar önerilmesi durumunda kabul edilmez. Ayrıntılar için lütfen Makale Yazım Kuralları  dosyasını indiriniz.

Yayın Politikası

yedi dergisi, açık erişimli (open access) bir dergidir. Yazarlardan makale başvurusu veya yayını için herhangi bir ücret talep edilmez ve okuyucular da derginin elektronik yayınına ücretsiz olarak erişebilir. Derginin ortalama makale değerlendirme süresi üç aydır.

Etik Kurallar

yedi, yazarlar ve editörler, yazarlar ve hakemler arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarına (conflict of interest) özel bir önem vermektedir ve tüm makale değerlendirme formları bu ilke doğrultusunda gerekli uyarılarla birlikte hazırlanmıştır. Bu anlamda makale önerileri için , ICMJE (http://www.icmje.org/) (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors) (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır. Makale önerilerinin telif hakkı formunda belirtildiği gibi mutlaka  fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet etmesi gerekmektedir.

Dizinleme Bilgileri

YEDİ, Ocak 2010 sayısından başlayarak TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT), EBSCO Humanities International Complete (HIC), UDLedge, i-FOCUS özet, patent ve atıf dizini, UDLedge, i-JOURNALS ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler veri tabanı tarafından dizinlenmektedir.

Yedi

ISSN 1307-9840 | e-ISSN 2687-5357 | Period Biannually | Founded: 2007 | Publisher Dokuz Eylul University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yedi
Cover Image


DUYURULAR

Dergi Yayın İlkeleri ve Makale Yazım Kuralları 15.01.2020 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Yeni ilke ve kuralları dikkate almayan makale önerileri değerlendirmeye alınamayacaktır.

 

Dergi Hakkında

Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi (yedi), Türkçe veya İngilizce yazılmış sanatla ilgili akademik çalışmaları yılda iki sayı (Kış/Ocak ve Yaz/Temmuz) basılı ve elektronik olarak yayınlayan ulusal hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Dergi Amacı

yedi’nin amacı güzel sanatlar alanındaki akademik çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunabilecek makaleleri yayınlamaktır.

Dergi Kapsamı

Dergi kapsamını güzel sanatlar alanındaki akademik çalışmalar oluşturmaktadır. Bununla birlikte dergi, sosyoloji, sanat tarihi, halkbilim, felsefe, arkeoloji ve müzecilik, dil bilimi, mimarlık ve tasarım, eğitim bilimleri, iletişim bilimleri, antropoloji gibi sosyal ve beşeri bilimlerin diğer alanlarından sanatı ve sanata ilişkin kültürel ve toplumsal pratikleri konu alan çalışmalara da  açıktır. 

Makale Önerileri

Makale önerisi öncelikle dergi yayın ilkeleri ve yazım kuralları doğrultusunda biçim ve içerik açısından ön değerlendirme sürecinden geçer. Ön değerlendirme sonucunda reddedilen makale gerekçeleriyle birlikte yazara iletilir. Reddedilen makaleler düzeltilmiş dahi olsa tekrar önerilmesi durumunda kabul edilmez.

Ön değerlendirme sonrası kabul edilen makale önerisi, çift kör hakemlik (double-blind review) sürecini yönetmesi için ilgili alan editörüne iletilir. Alan editörünün makaleyi ilettiği en az iki hakem makaleyi inceleyerek hakem değerlendirme raporlarını hazırlar. Dergi, hakem raporlarına dayanarak makalenin olduğu gibi, küçük düzeltmeler veya büyük düzeltmelerden sonra yayınlanmasını kabul eder veya reddeder.

Yazarlara makale önerilerini yazarken yol göstermesi için derginin kullandığı tüm değerlendirme formlarını  (ön değerlendirme biçim, ön değerlendirme içerik ve hakem formlarıdergi web sitesinden indirerek incelemeleri tavsiye edilir.

Bir makale önerisi yayına kabul edildiğinde önce dergi web sitesinde erken görünüm (online first) olarak DOI numarası ile birlikte yayınlanır ve daha sonra yaklaşan ilk sayıda diğer tüm makalelerle birlikte basılı ve elektronik olarak yayınlanır.

Makale Şablonu

Makale önerileri mutlaka yedi dergisi şablonu (dot) veya yedi dergisi şablonu (dotx) dosyası indirilerek hazırlanmalıdır. Makale şablonu makale formatı ile ilgili her türlü ayrıntının (başlık, yazar adı, adresi, özet, alt başlıklar, tablo, şekil, kaynakça, font tipi, büyüklüğü vs.) hangi biçimde yazılacağını açıklamaktadır. Yazarlar makalelerini bu şablonun içine şablona uygun biçimde yazarak farklı isim ve dosya türü (.doc veya .docx) olarak kaydetmeli ve sisteme yüklemelidir. Aşağıdaki indirilebilir dosyalar makalelerin şablona uygun hazırlanabilmesine yardımcı olmak için hazırlanmıştır:

Şablon Kılavuzu (pdf)

Örnek makale (doc)

Örnek makale (docx)

Makale Yazım Kuralları

Yazım kuralları, American Psychological Association (APA) 6. baskısı gözetilerek hazırlanmıştır. 

Yapılan ön incelemede yazım kurallarına uymadığı tespit edilen makaleler reddedilir. Reddedilen makaleler düzeltilmiş dahi olsa tekrar önerilmesi durumunda kabul edilmez. Ayrıntılar için lütfen Makale Yazım Kuralları  dosyasını indiriniz.

Yayın Politikası

yedi dergisi, açık erişimli (open access) bir dergidir. Yazarlardan makale başvurusu veya yayını için herhangi bir ücret talep edilmez ve okuyucular da derginin elektronik yayınına ücretsiz olarak erişebilir. Derginin ortalama makale değerlendirme süresi üç aydır.

Etik Kurallar

yedi, yazarlar ve editörler, yazarlar ve hakemler arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarına (conflict of interest) özel bir önem vermektedir ve tüm makale değerlendirme formları bu ilke doğrultusunda gerekli uyarılarla birlikte hazırlanmıştır. Bu anlamda makale önerileri için , ICMJE (http://www.icmje.org/) (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors) (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır. Makale önerilerinin telif hakkı formunda belirtildiği gibi mutlaka  fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet etmesi gerekmektedir.

Dizinleme Bilgileri

YEDİ, Ocak 2010 sayısından başlayarak TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT), EBSCO Humanities International Complete (HIC), UDLedge, i-FOCUS özet, patent ve atıf dizini, UDLedge, i-JOURNALS ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler veri tabanı tarafından dizinlenmektedir.

Indexes and Platforms