e-ISSN: 2687-5357
Başlangıç: 2007
Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi
Kapak Resmi
       


✍📢“SANATTA DİJİTALİZM” ÖZEL SAYISI ÇAĞRISI /CALL FOR “DIGITALISM IN ART” SPECIAL ISSUE

Gelişen teknoloji kapsamında, gittikçe artan oranda hissedilen dijital dönüşüm, sanat alanında da felsefi, teknik ve üretim açısından yeni gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kapsamda, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, Kasım 2024’de “SANATTA DİJİTALİZM” ÖZEL SAYISI yayımlayacaktır. Özel Sayı’ya, tanımlanan amaç çerçevesinde Yedi Dergisi’nin kapsamına giren, sanat ve tasarım alanındaki çalışmaların yanı sıra felsefe, tarih, arkeoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi, hukuk vb. sanat ve tasarım alanı ile bağlantı kuran disiplinlerarası çalışmalara da yer verilecektir. Araştırma ve derleme makalelerin yanında özel sayı kapsamına giren değerlendirme/inceleme /eleştiri (review) makaleleri de değerlendirilecektir.
⌛Çağrı Tarihi / Call Date: 01.11.2023
⏳Son Teslim Tarihi / Due Date: 20.06.2024
🗓YayınTarihi / Date of Issue: Kasım / November 2024

Digital transformation, which is increasingly felt within the scope of developing technology, has led to the emergence of new developments in terms of philosophy, technique and production in the field of art.
In this context, Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts' yedi Art, Design and Science Journal will publish a SPECIAL ISSUE "DIGITALISM IN ART" in November 2024. The Special Issue includes studies in the field of art and design, as well as philosophy, history, archaeology, sociology, political science, economics, law, etc., within the scope of Yedi Journal within the framework of the defined purpose. Interdisciplinary studies that connect with the field of art and design will also be included.
In addition to research and review articles, evaluation/examination/criticism (review) articles within the scope of the special issue will also be evaluated.


📌Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi (yedi), Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Türkçe veya İngilizce yazılmış sanat ve tasarımla ilgili akademik çalışmaları yılda iki sayı (Kış/Ocak ve Yaz/Temmuz) basılı ve elektronik olarak yayınlayan uluslararası (EBSCO) ve ulusal (TrDizin, SOBIAD) dizinler tarafından taranan açık erişimli (open-access), çift-taraflı kör (double-blind) hakemli ve bilimsel bir dergidir.
https://kutuphane.deu.edu.tr/yayinevi/journals_tr.html


Dergimiz 31. Sayıdan itibaren (Ocak 2024) sadece online olarak yayımlanacaktır.


2023 - Sayı: 30

18409

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.