YAYIN KURULU

 • Prof. Dr. Özlenen ERDEM İŞMAL • Doç. Dr. Özlem BELKIS,
 • Doç. Dr. Elif TEKİN GÜRGEN • Doç. Filiz ADIGÜZEL TOPRAK,
 • Öğr. Gör. Ömer DURMAZ • Araş. Gör. Talha ALTINKAYA

DANIŞMA KURULU

 • Oğuz ADANIR, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
 • F. Dilek ALPAN Prof., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Günay ATALAYER Prof., Marmara Üniversitesi
 • Ertuğrul BAYRAKTARKATAL Prof. Dr., Başkent Üniversitesi
 • Ali M. BAYRAKTAROĞLU Prof. Dr., Trakya Üniversitesi
 • Süleyman A. BELEN Prof., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Kaan CANDURAN Prof., Hacettepe Üniversitesi
 • Semih ÇELENK Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Bekir DENİZ Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi
 • Lale DİLBAŞ Prof., Yaşar Üniversitesi
 • Ayhan EROL Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
 • R. Hakan ERTEP Prof. Dr., Yaşar Üniversitesi
 • Beliz GÜÇBİLMEZ Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
 • V. Doğan GÜNAY Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Veysel GÜNAY Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Şefik GÜNGÖR Prof. Dr., Yaşar Üniversitesi
 • Binnur GÜRLER Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Recep KARADAĞ Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
 • Songül KARAHASANOĞLU Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Müjgan B. KARATOSUN Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Fırat KUTLUK Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Zafer ÖZDEN Prof. Dr., Ege Üniversitesi
 • Elvan ÖZKAVRUK ADANIR Prof., İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Fakiye ÖZSOYSAL Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
 • M. Sacit PEKAK Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi
 • Mümtaz SAĞLAM Prof., Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Fikri SALMAN Doç., Katip Çelebi Üniversitesi
 • N. Kemal SARIKAVAK Prof., Hacettepe Üniversitesi
 • Yüksel ŞAHİN Doç., Anadolu Üniversitesi
 • Nurhan TEKEREK Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi
 • Ayşe UYGUR Prof. Dr., Marmara Üniversitesi