Art and Literature
PDF BibTex RIS Cite

Modernizm ve Postmodernizm Sürecinde Bir Alıntılama Biçimi Olarak Temellük

Year 2017, Issue: 18, 31 - 50, 11.07.2017

Abstract

‘Kendine mal etme’ olarak tanımlanan temellük kavramını, sanat eserinden yeni bir sanat eseri oluşturma olarak sınırlan-dırdığımızda, orijinal ve taklit kavramlarının oluşturduğu paradoks, oluşan sanat eserine de yeni bir sorgu üretmeyi getir-mektedir. Resim sanatında temellük ederek resim yapmanın kökenleri çok eski dönemlere gitmektedir. Ortaya çıkan eserde bu yöntemin adlandırılması temellük etme şekline göre farklılıklar göstermiştir; kopya, espri kopya, reprodüksiyon, pastiş, eklektik yapı gibi. Bu kavramlar doğrultusunda sanatçıların alıntılamaları gruplandırılarak çalışmada temellük etme biçim-leri yansıtılmaya çalışılmıştır. Temellük sanatı genel olarak postmodern bir tavırla özdeşleştirilmektedir. Ancak modern dönemde de pek çok sanatçı yeniden-üretim fikri doğrultusunda yapıtlar üretmişlerdir. Bu nedenle çalışmada modernizm ve postmodernizm vurgusu çalışmanın zamansal sınırlılığı ile ilişkilendirilmiş ve temellük sanatına dair anlam ve içerik sanatçı/sanat yapıtı üzerinden irdelenmiştir.

References

 • Akıncı, İbrahim O. (2011). “Güncel Sanatın Özgür Bir Şekilde Kitlelere Ulaştırılmasında Yeni Bir Model Önerisi: ‘Dijital Çoğaltmalar’”, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aktulum, K. (2009). Herman Braun-Vega ya da Yeniden Resmetmek. Art-e Sanat Dergisi (2) 4: 1-25.
 • Antmen, A. (2009). 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Baudelaire, C. (2003). Modern Hayatın Ressamı. İstanbul: İletişim.
 • Burgard, T.n. (1991). “Picasso and Appropriation”. The Art Bulletin (73)3: 479-494.
 • Danto, A. C. (2010). Sanatın Sonundan Sonra. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ergümen, M. (2001). Andy Warhol. YKY içinde, Sanatı Ve Yaşamıyla Andy Warhol (s.30-37). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Estes, R. (2006). Post-Modernism And Neo-Classicism. E. Lucie- Smith içinde, ARTODAY (s. 229-277). Hong Kong: Phadion Press Limited.
 • Gaillemin, J.-L. (2005). Dali Büyük Paranoyak. İstanbul: YKY son kültür dizisi.
 • Gencer, A. B. (2006). Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkilerde Postmodern Yaklaşımlar. 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, (s. 337-349). Kocaeli.
 • Göktan, Ç. (2008). Fotoğraf Sanatı İle Mitoloji Arasındaki Etkileşim. Sanat, Tasarım, Bilgi Sempozyumu (s. 235-244). İstanbul: YTÜ.
 • Graw, I. (2012). Dedication Replacing Appropriation: Fascination, Subersion and Dispossession in Appropriation Art. http:// www .marginalutility .org/wp-content/ uploads/2010/12/04.-Graw.pdf
 • Gürel, E. A. (2010). Postmodern Bir Durum Komedisi Üzerine İçerik Analizi: Simpsonlar. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi (3) 10 : 332-347.
 • Hunter, S. A. (1983). Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture. New Jersey: Englewood Cliffs.
 • Kuspit, D. (2010). Sanatın Sonu. İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Öncü, M. (2008). “Bir Eleştiri ve Anlatım Yöntemi Olarak Görüntüler Arası İlişkiler”. Sanat, Tasarım, Bilgi Sempozyumu (s. 245-251). İstanbul: YTÜ.
 • Ötgün, C. (2008). “Sanatın Şiddeti ve Sınırları”. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım dergisi (1): 90- 103.
 • Özdemir, B. (2004, Mart 31). Nefretle Bakılanı Seven Fotoğrafçı: J. Peter Witkin. Aralık 25, 2010 tarihinde www.ifod.org: http://www.ifod.org/ifod/e- dergi/makaleler/nefretle- bakilani-seven-fotografci-j.peter-witkin-2.html adresinden alındı
 • Sadak, Y. (1991). Modernist ve Postmodernist Sanatta Alıntılar Sorunu. P. S. Dizisi
 • içinde, Çağdaş Düşünce Ve Sanat (s. 27-36). İstanbul: Stil Matbaacılık.
 • Schwartz, L. F. (1996). Computers and Appropriation Art: The Transformation of a Work or Idea for a New Creation. Leonardo (29)1: 43-49.
 • Sözen, M. T. (1994). Sanat Kavram Ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Şener, S. (2008). Temellük: Orjinal ve Kopyada Tasarım ve Bilgi Üzerine. Sanat, Tasarım, Bilgi Sempozyumu (s. 358-361). İstanbul: YTÜ. Turani, A. (1995). Dünya Sanat Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Van Camp, Julie C. (2007). “Originality in Postmodern Appropriation Art”. The Journal of Arts Management, Law, and Society (36)4: 247-258.
 • Resim 1. Tiziano, ‘Venüs’, 1538 - 117 x 69 cm. http://sanatabasla.blogspot.com.tr/2014/07/urbino- venusu-venus-of-urbino-tiziano.html
 • Resim 2. Eduard Manet, ‘Olympia’, 1863-65. https://www.khanacademy.org/humanities/becoming- modern/avant-garde-france/realism/a/manet-olympia
 • Resim 3. Paul Cézanne, ‘Modern Olympia’, 1873-74. https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Paul_Cezanne,_A_ Modern_Olympia,_c._1873-1874.jpg
 • Resim 4. Goya,’Üç Mayıs Katliamı’, 1814, 268 × 347 cm. http://bahriyebeken.blogspot.com.tr/2012/03/francisco- jose-de-goya-sanat-elestirisi.html
 • Resim 5. Eduard Manet, ‘Maximilan’nın infazı’, 1868-69. http://www.leblebitozu.com/edouard-manetin-mutlaka- bilmeniz-gereken-20-eseri/
 • Resim 6. Picasso, ‘Kore Katliamı’, 1951. https://tr.wikipedia.org/wiki/Kore%27de_Katliam
 • Resim 7. Vincent Van Gogh,‘Çiçek Açmış Erik Ağacı’(Hiroshige’den sonra), 1887, 55 x 46 cm https://tr.wikipedia.org/wiki/ Vincent_van_Gogh
 • Resim 8. Hiroshige, ‘The Plum Tree Teahouse of Kameido’, 1857, Ağaç baskı. https://en.wikipedia.org/wiki/Plum_Park_in_ Kameido
 • Resim 9. Velazquez, ‘Las Meninas’, 1656, 318x276 cm. https://en.wikipedia.org/wiki/Las_Meninas
 • Resim 10. Picasso, ‘Velazquez’den sonra Las Meninas’, 1957, 194x260 cm. http://www.artribune.com/report/2012/10/ ceneri-di-novecento-picasso-al-guggenheim/
 • Resim 11. Velazquez, ‘Masum Papa’, 1650. https://tr.wikipedia.org/wiki/X._%C4%B0nnocentius
 • Resim 12. Bacon, Velazquez’in çalışmasından sonra ‘Masum Papa’ portresi, 1953, 53x118cm. http://www.quasiundiario.com/2011/10/sic-transit-gloria- mundi.html
 • Resim 13. Millet, ‘Angelus’, 1859, 55,5x66 cm. https://www.wikiart.org/en/jean-francois-millet/the- angelus-1859
 • Resim 14. Salvador Dali, ‘Archeological Reminiscence of Millet’s Angelus’, 1935. http://archive.thedali.org/mwebcgi/mweb. exe?request=record;id=108;type=101
 • Resim 15. Sebastiano del Pianbo, ‘Adonis’in Ölümü’, 1509. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sebastiano_del_ Piombo_-_Death_of_Adonis_-_WGA21103.jpg
 • Resim 16. Andre Durand, ‘Adonis’in Ölümü’, 1993, 189x295 cm. http://levistiff.blogspot.com.tr/2010/11/images-of- metamorphoses-x.html
 • Resim 17. Ingres, Jean-Auguste-Dominique, ‘La Grand Odalisque’ (detay), 1814. https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Jean_Auguste_Dominique_Ingres,_La_Grande_ Odalisque,_1814.jpg
 • Resim 18. Martial Raysse, ‘La Grande Odalisque’, 1964, 130 x 97 cm. https://www.wikiart.org/en/martial-raysse/made-in- japan-la-grande-odalisque-1964
 • Resim 19. Emanuel Gottlieb Leutze, ‘Delaware Nehrini Geçen Washington’, 1776, 1851, 379x648 cm. http://resim-hayal.blogspot.com.tr/2015_05_01_archive. html
 • Resim 20. Larry Rivers, ‘Delaware Nehrini Geçen Washington’, 1953, 213x274 cm. http://www.english.illinois.edu/maps/ poets/m_r/ohara/rivers.htm
 • Resim 21. Leonardo Da Vinci, ‘Mona Lisa’, 1503-07, 77x53 cm. http://www.leonardodavinci.net/the-mona-lisa.jsp
 • Resim 22. Duchamp, ‘L.H.O.O.Q’, 1919. http://derkette.tumblr.com/post/34493418614/marcel- duchamp-lhooq-1919
 • Resim 23. Andy Warhol, ‘Mona Lisa’, 1963. http://warholessays.tumblr.com/post/87087585480/andy- warhols-mona-lisa-1963-my-choice-for-this
 • Resim 24. Banksy, ‘Mona Lisa Gülüşü’. http://www.artandantiquesmag.com/2012/11/forgery/
 • Resim 25. Herman Braun Vega, ‘Central Park’ta Sakin bir Pazar Günü’, 1999, 254x203 cm. https://www.latinamericanart. com/en/artworks/herman-braun-vega-a-quiet-sunday-in- central-park-vermeer-picasso.html
 • Resim 26. Herman Braun Vega, ‘Banyo Yapan Kadın (Ingres)’, 1984, 195 x 300 cm. http://mespeinturesetphotosfavorites.blogspot.com. tr/2011/01/erro-collage.html
 • Resim 27. Russell Connor, ‘Modern Sanatın New York’lular Tarafından Kaçırılması’, 1985 http://russellconnor.com/gallery_17.html
 • Resim 28. Boticelli, ‘Venüs’ün Doğuşu’, 1485, 184,5x285,5cm. https://astra.nsk.ru/venera/
 • Resim 29. Joel-Peter Witkin, ‘Venüs’ün Doğuşu’. http://www.wildculture.com/article/botticelli-reimagined- adventure-venus-earth/1554
 • Resim 30. Leonardo Da Vinci, ‘Leda ve Kuğu’, 1510-1515, 112x86 cm. http://www.leonardodavinci.net/leda-and-the-swan.jsp
 • Resim 31. Joul-Peter Witkin, ‘Leda’. http://www.artnet.com/artists/joel-peter-witkin/leda
 • Resim 32. ’Hermes’ M.Ö. 4. yüzyıl. http://www.ancient.eu/image/425/
 • Resim 33. Witkin, ‘Hermes’. http://www.christies.com/lotfinder/Lot/joel-peter-witkin-b- 1939-hermes-new-5304199-details.aspx
 • Resim 34. Caravaggio, ‘Medusa’. https://en.wikipedia.org/wiki/Medusa_(Caravaggio)
 • Resim 35. Vik Muniz, ‘Medusa’, 1999. https://www.moma.org/explore/inside_out/2010/11/30/ making-myths-from-the-mundane/
 • Resim 36. Paraxiteles. https://www.britannica.com/biography/Praxiteles Resim 37. Sherrie Levine. https://theartstack.com/artist/sherrie-levine/untitled-after- edward-we
 • Resim 38. Mike Bidlo, ‘Çeşme Çizimleri’, 1998, 29x33 cm. http://www.artnet.com/galleries/tony-shafrazi-gallery/ mike-bidlo-the-fountain-drawings/
 • Resim 39. Mike Bidlo, ‘Pollock Değil’, 1983, 87,4x127,6 cm. http://www.artnet.com/artists/mike-bidlo/

Appropriation as a Citation Style in The Process of Modernism and Postmodernism

Year 2017, Issue: 18, 31 - 50, 11.07.2017

Abstract

When the concept of appropriation, defined as ‘arrogating to oneself’, is limited to creating new work of art from an existing work of art, the paradox that occurs through the concepts of original and imitation brings forth a new query regarding the work of art that is formed. The origin of painting through appropriation in art goes back to ancient periods. In the resulting piece of art, the naming of this method varied depending on the form of appropriation, such as copy, reproduction, pastiche and eclectic composition. In line with these concepts, artists’ arrogations have been grouped together to reflect various methods of app-ropriation in this study. Appropriation of art has been generally identified with a postmodern attitude. However, several artists produced art works through the idea of reproduction in modern times as well. Therefore, in this study, emphasis on modernism and postmodernism has been associated with the temporal limitation of the study and the meaning and content of appropriation art is examined through the artist/art work. 

References

 • Akıncı, İbrahim O. (2011). “Güncel Sanatın Özgür Bir Şekilde Kitlelere Ulaştırılmasında Yeni Bir Model Önerisi: ‘Dijital Çoğaltmalar’”, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aktulum, K. (2009). Herman Braun-Vega ya da Yeniden Resmetmek. Art-e Sanat Dergisi (2) 4: 1-25.
 • Antmen, A. (2009). 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Baudelaire, C. (2003). Modern Hayatın Ressamı. İstanbul: İletişim.
 • Burgard, T.n. (1991). “Picasso and Appropriation”. The Art Bulletin (73)3: 479-494.
 • Danto, A. C. (2010). Sanatın Sonundan Sonra. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ergümen, M. (2001). Andy Warhol. YKY içinde, Sanatı Ve Yaşamıyla Andy Warhol (s.30-37). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Estes, R. (2006). Post-Modernism And Neo-Classicism. E. Lucie- Smith içinde, ARTODAY (s. 229-277). Hong Kong: Phadion Press Limited.
 • Gaillemin, J.-L. (2005). Dali Büyük Paranoyak. İstanbul: YKY son kültür dizisi.
 • Gencer, A. B. (2006). Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkilerde Postmodern Yaklaşımlar. 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, (s. 337-349). Kocaeli.
 • Göktan, Ç. (2008). Fotoğraf Sanatı İle Mitoloji Arasındaki Etkileşim. Sanat, Tasarım, Bilgi Sempozyumu (s. 235-244). İstanbul: YTÜ.
 • Graw, I. (2012). Dedication Replacing Appropriation: Fascination, Subersion and Dispossession in Appropriation Art. http:// www .marginalutility .org/wp-content/ uploads/2010/12/04.-Graw.pdf
 • Gürel, E. A. (2010). Postmodern Bir Durum Komedisi Üzerine İçerik Analizi: Simpsonlar. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi (3) 10 : 332-347.
 • Hunter, S. A. (1983). Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture. New Jersey: Englewood Cliffs.
 • Kuspit, D. (2010). Sanatın Sonu. İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Öncü, M. (2008). “Bir Eleştiri ve Anlatım Yöntemi Olarak Görüntüler Arası İlişkiler”. Sanat, Tasarım, Bilgi Sempozyumu (s. 245-251). İstanbul: YTÜ.
 • Ötgün, C. (2008). “Sanatın Şiddeti ve Sınırları”. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım dergisi (1): 90- 103.
 • Özdemir, B. (2004, Mart 31). Nefretle Bakılanı Seven Fotoğrafçı: J. Peter Witkin. Aralık 25, 2010 tarihinde www.ifod.org: http://www.ifod.org/ifod/e- dergi/makaleler/nefretle- bakilani-seven-fotografci-j.peter-witkin-2.html adresinden alındı
 • Sadak, Y. (1991). Modernist ve Postmodernist Sanatta Alıntılar Sorunu. P. S. Dizisi
 • içinde, Çağdaş Düşünce Ve Sanat (s. 27-36). İstanbul: Stil Matbaacılık.
 • Schwartz, L. F. (1996). Computers and Appropriation Art: The Transformation of a Work or Idea for a New Creation. Leonardo (29)1: 43-49.
 • Sözen, M. T. (1994). Sanat Kavram Ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Şener, S. (2008). Temellük: Orjinal ve Kopyada Tasarım ve Bilgi Üzerine. Sanat, Tasarım, Bilgi Sempozyumu (s. 358-361). İstanbul: YTÜ. Turani, A. (1995). Dünya Sanat Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Van Camp, Julie C. (2007). “Originality in Postmodern Appropriation Art”. The Journal of Arts Management, Law, and Society (36)4: 247-258.
 • Resim 1. Tiziano, ‘Venüs’, 1538 - 117 x 69 cm. http://sanatabasla.blogspot.com.tr/2014/07/urbino- venusu-venus-of-urbino-tiziano.html
 • Resim 2. Eduard Manet, ‘Olympia’, 1863-65. https://www.khanacademy.org/humanities/becoming- modern/avant-garde-france/realism/a/manet-olympia
 • Resim 3. Paul Cézanne, ‘Modern Olympia’, 1873-74. https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Paul_Cezanne,_A_ Modern_Olympia,_c._1873-1874.jpg
 • Resim 4. Goya,’Üç Mayıs Katliamı’, 1814, 268 × 347 cm. http://bahriyebeken.blogspot.com.tr/2012/03/francisco- jose-de-goya-sanat-elestirisi.html
 • Resim 5. Eduard Manet, ‘Maximilan’nın infazı’, 1868-69. http://www.leblebitozu.com/edouard-manetin-mutlaka- bilmeniz-gereken-20-eseri/
 • Resim 6. Picasso, ‘Kore Katliamı’, 1951. https://tr.wikipedia.org/wiki/Kore%27de_Katliam
 • Resim 7. Vincent Van Gogh,‘Çiçek Açmış Erik Ağacı’(Hiroshige’den sonra), 1887, 55 x 46 cm https://tr.wikipedia.org/wiki/ Vincent_van_Gogh
 • Resim 8. Hiroshige, ‘The Plum Tree Teahouse of Kameido’, 1857, Ağaç baskı. https://en.wikipedia.org/wiki/Plum_Park_in_ Kameido
 • Resim 9. Velazquez, ‘Las Meninas’, 1656, 318x276 cm. https://en.wikipedia.org/wiki/Las_Meninas
 • Resim 10. Picasso, ‘Velazquez’den sonra Las Meninas’, 1957, 194x260 cm. http://www.artribune.com/report/2012/10/ ceneri-di-novecento-picasso-al-guggenheim/
 • Resim 11. Velazquez, ‘Masum Papa’, 1650. https://tr.wikipedia.org/wiki/X._%C4%B0nnocentius
 • Resim 12. Bacon, Velazquez’in çalışmasından sonra ‘Masum Papa’ portresi, 1953, 53x118cm. http://www.quasiundiario.com/2011/10/sic-transit-gloria- mundi.html
 • Resim 13. Millet, ‘Angelus’, 1859, 55,5x66 cm. https://www.wikiart.org/en/jean-francois-millet/the- angelus-1859
 • Resim 14. Salvador Dali, ‘Archeological Reminiscence of Millet’s Angelus’, 1935. http://archive.thedali.org/mwebcgi/mweb. exe?request=record;id=108;type=101
 • Resim 15. Sebastiano del Pianbo, ‘Adonis’in Ölümü’, 1509. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sebastiano_del_ Piombo_-_Death_of_Adonis_-_WGA21103.jpg
 • Resim 16. Andre Durand, ‘Adonis’in Ölümü’, 1993, 189x295 cm. http://levistiff.blogspot.com.tr/2010/11/images-of- metamorphoses-x.html
 • Resim 17. Ingres, Jean-Auguste-Dominique, ‘La Grand Odalisque’ (detay), 1814. https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Jean_Auguste_Dominique_Ingres,_La_Grande_ Odalisque,_1814.jpg
 • Resim 18. Martial Raysse, ‘La Grande Odalisque’, 1964, 130 x 97 cm. https://www.wikiart.org/en/martial-raysse/made-in- japan-la-grande-odalisque-1964
 • Resim 19. Emanuel Gottlieb Leutze, ‘Delaware Nehrini Geçen Washington’, 1776, 1851, 379x648 cm. http://resim-hayal.blogspot.com.tr/2015_05_01_archive. html
 • Resim 20. Larry Rivers, ‘Delaware Nehrini Geçen Washington’, 1953, 213x274 cm. http://www.english.illinois.edu/maps/ poets/m_r/ohara/rivers.htm
 • Resim 21. Leonardo Da Vinci, ‘Mona Lisa’, 1503-07, 77x53 cm. http://www.leonardodavinci.net/the-mona-lisa.jsp
 • Resim 22. Duchamp, ‘L.H.O.O.Q’, 1919. http://derkette.tumblr.com/post/34493418614/marcel- duchamp-lhooq-1919
 • Resim 23. Andy Warhol, ‘Mona Lisa’, 1963. http://warholessays.tumblr.com/post/87087585480/andy- warhols-mona-lisa-1963-my-choice-for-this
 • Resim 24. Banksy, ‘Mona Lisa Gülüşü’. http://www.artandantiquesmag.com/2012/11/forgery/
 • Resim 25. Herman Braun Vega, ‘Central Park’ta Sakin bir Pazar Günü’, 1999, 254x203 cm. https://www.latinamericanart. com/en/artworks/herman-braun-vega-a-quiet-sunday-in- central-park-vermeer-picasso.html
 • Resim 26. Herman Braun Vega, ‘Banyo Yapan Kadın (Ingres)’, 1984, 195 x 300 cm. http://mespeinturesetphotosfavorites.blogspot.com. tr/2011/01/erro-collage.html
 • Resim 27. Russell Connor, ‘Modern Sanatın New York’lular Tarafından Kaçırılması’, 1985 http://russellconnor.com/gallery_17.html
 • Resim 28. Boticelli, ‘Venüs’ün Doğuşu’, 1485, 184,5x285,5cm. https://astra.nsk.ru/venera/
 • Resim 29. Joel-Peter Witkin, ‘Venüs’ün Doğuşu’. http://www.wildculture.com/article/botticelli-reimagined- adventure-venus-earth/1554
 • Resim 30. Leonardo Da Vinci, ‘Leda ve Kuğu’, 1510-1515, 112x86 cm. http://www.leonardodavinci.net/leda-and-the-swan.jsp
 • Resim 31. Joul-Peter Witkin, ‘Leda’. http://www.artnet.com/artists/joel-peter-witkin/leda
 • Resim 32. ’Hermes’ M.Ö. 4. yüzyıl. http://www.ancient.eu/image/425/
 • Resim 33. Witkin, ‘Hermes’. http://www.christies.com/lotfinder/Lot/joel-peter-witkin-b- 1939-hermes-new-5304199-details.aspx
 • Resim 34. Caravaggio, ‘Medusa’. https://en.wikipedia.org/wiki/Medusa_(Caravaggio)
 • Resim 35. Vik Muniz, ‘Medusa’, 1999. https://www.moma.org/explore/inside_out/2010/11/30/ making-myths-from-the-mundane/
 • Resim 36. Paraxiteles. https://www.britannica.com/biography/Praxiteles Resim 37. Sherrie Levine. https://theartstack.com/artist/sherrie-levine/untitled-after- edward-we
 • Resim 38. Mike Bidlo, ‘Çeşme Çizimleri’, 1998, 29x33 cm. http://www.artnet.com/galleries/tony-shafrazi-gallery/ mike-bidlo-the-fountain-drawings/
 • Resim 39. Mike Bidlo, ‘Pollock Değil’, 1983, 87,4x127,6 cm. http://www.artnet.com/artists/mike-bidlo/

Details

Journal Section Araştırma Makaleler
Authors

Binnaz KOCA
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü, Malatya
Türkiye


Yeliz SELVİ This is me
Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü, Şanlıurfa
Türkiye

Publication Date July 11, 2017
Submission Date July 11, 2017
Acceptance Date May 24, 2017
Published in Issue Year 2017 Issue: 18

Cite

APA Koca, B. & Selvi, Y. (2017). Modernizm ve Postmodernizm Sürecinde Bir Alıntılama Biçimi Olarak Temellük . Yedi , (18) , 31-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yedi/issue/30349/327740

18409

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.