Art and Literature
PDF BibTex RIS Cite

On the Poetry of Black and White Photography

Year 2017, Issue: 18, 51 - 60, 10.07.2017

Abstract

Art has different forms and content relations with each other. Thus, a work of art can have traces or effects from different types of art. In this context, the possibility of expression of the art of photography are not just the convergence of visual elements. The field of expression in poetry art can visualize the imaginary in the mind. As for that, the art of photography can move the visual into the field of images. The relationship of this field to reality is the measure that how much the reality is missing. In this respect, a black and white photograph that presents a different visuality from the world that the human eye perceives can be poeticized using the irony and metaphor of the elements of poetry.

References

  • Altıok, Metin. (2004). Şiirin İlk Atlası. İstanbul: YKY.
  • Aristoteles (2007). Poetika, (Çev: İsmail Tunalı) İstanbul: Remzi.
  • Asiltürk, Cengis T. (2006). Sinemada Şiirsel Anlatım. Ankara: Nobel.
  • Barthes, Roland (2000). Camera Lucida. (Çev: Reha Akçakaya İstanbul: Altıkırkbeş.

Siyah Beyaz Fotoğrafın Şiirselliği Üzerine

Year 2017, Issue: 18, 51 - 60, 10.07.2017

Abstract

Sanatların birbirleriyle çeşitli biçim ve içerik ilişkileri bulunmaktadır. Bunun sonucunda, bir sanat eseri farklı sanat türlerinden izler veya etkiler taşıyabilmektedir. Fotoğraf sanatının anlatım olanakları bu bağlamda sadece görsel unsurların bir araya gelmesinden ibaret değildir. Şiir sanatındaki ifade alanı, zihindeki imgesel olanı görselleştirebilmektedir. Fotoğraf sanatı da görsel olanı imgelerin alanına taşıyabilmektedir. Bu alanın gerçeklikle ilişkisi, gerçeklikten koptuğu ölçüdedir. Bu açıdan incelendiğinde, insan gözünün algıladığı dünyadan farklı bir görsellik sunan siyah beyaz fotoğraf, şiirin unsurlarından olan ironi ve metaforu kullanarak şiirselleşebilmektedir.

References

  • Altıok, Metin. (2004). Şiirin İlk Atlası. İstanbul: YKY.
  • Aristoteles (2007). Poetika, (Çev: İsmail Tunalı) İstanbul: Remzi.
  • Asiltürk, Cengis T. (2006). Sinemada Şiirsel Anlatım. Ankara: Nobel.
  • Barthes, Roland (2000). Camera Lucida. (Çev: Reha Akçakaya İstanbul: Altıkırkbeş.

Details

Journal Section Araştırma Makaleler
Authors

Mehmet Fatih YELMEN
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ, ÇÖLEMERİK MESLEK YÜKSEKOKULU, EL SANATLARI BÖLÜMÜ, GELENEKSEL EL SANATLARI PR.
Türkiye

Publication Date July 10, 2017
Submission Date July 11, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017 Issue: 18

Cite

APA Yelmen, M. F. (2017). Siyah Beyaz Fotoğrafın Şiirselliği Üzerine . Yedi , (18) , 51-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yedi/issue/30349/327752

18409

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.