Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 1 - 21 2018-06-01

AŞIK MUSİKİSİNİN SES-MAKAM SİSTEMİ ÜZERİNE
SOUND SYSTEM OF ASHYG MUSIC IN THE CONTEXT OF U. HAJYBAYLI’S MODE THEORY

Köçerli İRADE [1] , Kocharli İrada Tofig KIZI [2]


Aşık musikisi özel ses-makam sistemi ile ayrılmaktadır. Makalemizde ilk defa olarakyeni bakış açısından gözdən geçirilmektedir, sazın akorlama sistemi esasında yaranan harmonik ve melodik makamların kuruluş prensipleri tahlil objektine çevrilir. Ü.Hacıbeyli”nin ilmi konsepsiyası (görüşler sistemi) ile mükayeseler yapılır ve bununla bağlı, ilk defa olarak yeni fikirler ileri sürülür ve paraleller yüze çıkarılır. Aşık musikisinin melodik makamlarının ses sıraları belli ediliyor ve taktim edilir. Ses sıralarında tonik ve esas ton münasibetlerine açıklık getirilir. Kaydolunur ki, aşık musikisinin ses-makam sisteminin öğrenilmesi ve muayenleştirilmesi çağdaş musiki yaratıcılığına ait olan halk musiki örnekleri, ayni zamanda, profesyonel bestekar eserlerinin elmi analixini düzgün istikametlendirmeğe yardım edecektir ve yeni sonuçlarn elde edilmesini hızlandıracaktır. Ayni zamanda, profesyonel bestecilerin yeni yaranacak eserlerinde aşık musikisi prensiplerinden – zengin, çağdaş seslenmeye sahip akort sistemi, milli tonik tefekkür anlamı, poli=makam ünsürlerin mevçutluğu, melodik ve ritmik özellikler, makam sistemi hususiyetlerinden faydalanmak imkanı yaratacaktır
Ashyg music has a distinct sound system. Upon research, this problem was investigated from a different angle, and the author concluded that the structure of ashyg melodies is connected with diatonic scale of frets and traditional structure (kyok) of saz. This has further been compared with U. Hajibayli’s scientific concepts, and, therefore, new conclusions have been made, including the sound system of ashyg music according to the context of U. Hajybayli’s mode theory. The identification of mode system of ashyg music greatly aids the studies of the music of composers of ancient times, as well as the scientific analysis of professional composers on this matter. Moreover, the professional composers can implement such ashyg principles, as rich and modern accord system, understanding of national tonic, availability of polymode elements, melodic and rhythmic traits, mode theory features, and, thus, greatly benefit from them. Main fret structure (“bash parda kyoku”) corresponds to the mode of “Segah”, fret structure “shah” (“Shah parda kyoku”) – “Shur”, middle fret structure (“orta parda kyoku”) – “Rast”. The author for the first time presents harmonic and melodic scales of three ashyg frets (kök)
  • V.Əbdülqasımov. Azərbaycan tarı, Bakı, s.1989, 36-37
  • Ü.Hacıbəyli. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. Bakı,1945
  • T.Məmmədov. Azərbaycan aşıqlarının ənənəvi havaları. Bakı, 1988
  • R.Zöhrabov. Azərbaycan təsnifləri. Moskva, 1983 (rus dilində)
  • T.Məmmədov. Azərbaycan klassik aşıq havaları. Bakı, 2009
  • Musiqi Ensiklopedik lüğəti. Moskva, 1990
Other ID JA58DC38YM
Journal Section Research Article
Authors

Author: Köçerli İRADE

Author: Kocharli İrada Tofig KIZI

Dates

Application Date : June 1, 2018
Acceptance Date : October 24, 2020
Publication Date : June 1, 2018

Bibtex @ { yegah477425, journal = {Yegah Musiki Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8838}, address = {}, publisher = {Tolga KARACA}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {1 - 21}, doi = {}, title = {AŞIK MUSİKİSİNİN SES-MAKAM SİSTEMİ ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {İrade, Köçerli and Kızı, Kocharli İrada Tofig} }
APA İrade, K , Kızı, K . (2018). AŞIK MUSİKİSİNİN SES-MAKAM SİSTEMİ ÜZERİNE . Yegah Musiki Dergisi , 1 (1) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yegah/issue/40130/477425
MLA İrade, K , Kızı, K . "AŞIK MUSİKİSİNİN SES-MAKAM SİSTEMİ ÜZERİNE" . Yegah Musiki Dergisi 1 (2018 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yegah/issue/40130/477425>
Chicago İrade, K , Kızı, K . "AŞIK MUSİKİSİNİN SES-MAKAM SİSTEMİ ÜZERİNE". Yegah Musiki Dergisi 1 (2018 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - AŞIK MUSİKİSİNİN SES-MAKAM SİSTEMİ ÜZERİNE AU - Köçerli İrade , Kocharli İrada Tofig Kızı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yegah Musiki Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 1 IS - 1 SN - -2636-8838 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yegah Musiki Dergisi AŞIK MUSİKİSİNİN SES-MAKAM SİSTEMİ ÜZERİNE %A Köçerli İrade , Kocharli İrada Tofig Kızı %T AŞIK MUSİKİSİNİN SES-MAKAM SİSTEMİ ÜZERİNE %D 2018 %J Yegah Musiki Dergisi %P -2636-8838 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD İrade, Köçerli , Kızı, Kocharli İrada Tofig . "AŞIK MUSİKİSİNİN SES-MAKAM SİSTEMİ ÜZERİNE". Yegah Musiki Dergisi 1 / 1 (June 2018): 1-21 .
AMA İrade K , Kızı K . AŞIK MUSİKİSİNİN SES-MAKAM SİSTEMİ ÜZERİNE. YEGÂH. 2018; 1(1): 1-21.
Vancouver İrade K , Kızı K . AŞIK MUSİKİSİNİN SES-MAKAM SİSTEMİ ÜZERİNE. Yegah Musiki Dergisi. 2018; 1(1): 1-21.