Yegah Musicology Journal
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2636-8838 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Tolga KARACA | http://www.yegahmd.com


Yegâh Mûsikî Dergisi

e-issn: 2636-8838

Yegâh, 2018 yılında Yegâh Mûsikî Dergisi (e-ISSN: 2636-8838) adıyla yayın hayatına başlamıştır. 

Dergimiz, Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan, hem ulusal hem de uluslararası akademik bir dergi niteliğini taşımaktadır. Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, öncelikle iki hakeme yollanmakta olup, bir red geldiğinde bir hakeme daha gider. Buna göre makalenin yayını kabul/red gördükten sonra yayınlanır/yayınlanamaz. Hakemlere yollanan makalelerde kör sistem tercih edilmektedir. Her makalenin yayınlanmadan önce intihal raporu çıkarılır ve % 30 üzerindeki makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Dergimizde müzik, müzik tartışmaları, derlemler, araştırma yazıları, eleştiri ve yeni oluşumlar değerlendirilmektedir. İnterdisipliner alanlarda araştırma notu, tez tanıtımları, sempozyum etkinliği değerlendirmeleri vb. çalışmalara da yer verilmektedir. Her bir makale, Türkçe/İngilizce 150-250 kelime arasında öz/abstract içermelidir. 

Dergimiz şu an, EBSCO'ya başvurusunu yapmış ve haber aşamasındadır, DOAJ (Directory of Open Access Journals küçük değişikler sonrasında indeksinde taranacağı bilgisini vermiştir. Ulakbim TR Dizini için de başvurusunu önümüzdeki yıl tamamlanacaktır. SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini için de 2020 sezonunda müracaat edilecektir.

Yegah Musicology Journal

e-ISSN 2636-8838 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Tolga KARACA | http://www.yegahmd.com
Cover Image


Yegâh Mûsikî Dergisi

e-issn: 2636-8838

Yegâh, 2018 yılında Yegâh Mûsikî Dergisi (e-ISSN: 2636-8838) adıyla yayın hayatına başlamıştır. 

Dergimiz, Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan, hem ulusal hem de uluslararası akademik bir dergi niteliğini taşımaktadır. Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, öncelikle iki hakeme yollanmakta olup, bir red geldiğinde bir hakeme daha gider. Buna göre makalenin yayını kabul/red gördükten sonra yayınlanır/yayınlanamaz. Hakemlere yollanan makalelerde kör sistem tercih edilmektedir. Her makalenin yayınlanmadan önce intihal raporu çıkarılır ve % 30 üzerindeki makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Dergimizde müzik, müzik tartışmaları, derlemler, araştırma yazıları, eleştiri ve yeni oluşumlar değerlendirilmektedir. İnterdisipliner alanlarda araştırma notu, tez tanıtımları, sempozyum etkinliği değerlendirmeleri vb. çalışmalara da yer verilmektedir. Her bir makale, Türkçe/İngilizce 150-250 kelime arasında öz/abstract içermelidir. 

Dergimiz şu an, EBSCO'ya başvurusunu yapmış ve haber aşamasındadır, DOAJ (Directory of Open Access Journals küçük değişikler sonrasında indeksinde taranacağı bilgisini vermiştir. Ulakbim TR Dizini için de başvurusunu önümüzdeki yıl tamamlanacaktır. SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini için de 2020 sezonunda müracaat edilecektir.