Yegah Musicology Journal
Submission Date
Start: November 11, 2020
End: December 1, 2020
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2636-8838 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Tolga KARACA | http://www.yegahmd.com


Yegâh Mûsikî Dergisi

e-issn: 2636-8838

Yegâh, 2018 yılında Yegâh Mûsikî Dergisi (e-ISSN: 2636-8838) adıyla yayın hayatına başlamıştır.
Dergimiz, Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hem ulusal hem de uluslararası akademik bir dergi niteliğini taşımaktadır. Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, öncelikle intihal raporundan geçirilmekte ve daha sonra etik beyan ile ilgili bir gereklilik varsa yazarlarımıza bildirilmektedir. İntihal sınırı dergimizde %20’’dir. Aşılması durumunda makale derhal reddedilmektedir. Bu aşamaların sonunda editörlük süreci başlar ve gerekli düzeltmeler sonrasında da makale en az iki hakeme yollanır. Geri dönüşler sonucunda, eğer hakemlerden bir adet ret gelirse, makale son bir bir hakeme daha yollanır. Buna göre makalenin yayını kabul/ret gördükten sonra yayınlanır/yayınlanamaz. Hakemlere yollanan makalelerde kör sistem tercih edilmektedir.
Dergimizde müzik, müzik tartışmaları, derlemler, çeviri makaleleri, araştırma yazıları, eleştiri ve yeni oluşumlar değerlendirilmektedir. İnterdisipliner alanlarda araştırma notu, tez tanıtımları, sempozyum etkinliği değerlendirmeleri vb. çalışmalara da yer verilmektedir. Her bir makale, Türkçe/İngilizce 150-250 kelime arasında öz/abstract içermelidir.Yegah Musicology Journal

e-ISSN 2636-8838 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Tolga KARACA | http://www.yegahmd.com
Cover Image


Yegâh Mûsikî Dergisi

e-issn: 2636-8838

Yegâh, 2018 yılında Yegâh Mûsikî Dergisi (e-ISSN: 2636-8838) adıyla yayın hayatına başlamıştır.
Dergimiz, Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hem ulusal hem de uluslararası akademik bir dergi niteliğini taşımaktadır. Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, öncelikle intihal raporundan geçirilmekte ve daha sonra etik beyan ile ilgili bir gereklilik varsa yazarlarımıza bildirilmektedir. İntihal sınırı dergimizde %20’’dir. Aşılması durumunda makale derhal reddedilmektedir. Bu aşamaların sonunda editörlük süreci başlar ve gerekli düzeltmeler sonrasında da makale en az iki hakeme yollanır. Geri dönüşler sonucunda, eğer hakemlerden bir adet ret gelirse, makale son bir bir hakeme daha yollanır. Buna göre makalenin yayını kabul/ret gördükten sonra yayınlanır/yayınlanamaz. Hakemlere yollanan makalelerde kör sistem tercih edilmektedir.
Dergimizde müzik, müzik tartışmaları, derlemler, çeviri makaleleri, araştırma yazıları, eleştiri ve yeni oluşumlar değerlendirilmektedir. İnterdisipliner alanlarda araştırma notu, tez tanıtımları, sempozyum etkinliği değerlendirmeleri vb. çalışmalara da yer verilmektedir. Her bir makale, Türkçe/İngilizce 150-250 kelime arasında öz/abstract içermelidir.Submission Date
Start: November 11, 2020
End: December 1, 2020