Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 22 - 33 2018-06-01

AİLE, KADIN VE SOSYO-KÜLTÜREL PROBLEMLERİ
FAMILY, WOMEN AND SOCIO-CULTURAL PROBLEMS

Babek KURBANOV [1]


Aile ve kadın problemleri en kadim zamanlardan dünya düşünürleri ve sanat adamlarının her zaman dikkat merkezinde olmuştur. Bu problemler halk sanatında, folklor yaratıcılığında, masallarda, destanlarda, atasözlerinde, ozan-âşık sanatında vs. de geniş bir şekilde kendi yansımasını bulmaktadır. Günümüzde de onun son derece aktüel olduğunu söyleyebiliriz. Hatta kadın hareketini ve sosyal haklarını ifade eden gender anlamı gibi bir anlam bele birçok Batı ülkelerinde, hatta Azerbaycan’da bile kültürologların, sosyologların dikkatini çekmektedir. Makalede aile ve toplum hayatında kadınların rolü ve manası, sosyal statüsü kimi sorunlar toplumun tarihsel gelişimi bakımdan ele alınması ile birlikte, aynı zamanda kadın hakları, onların sosyal yaşamdaki rolünün tedricen daha geniş bir vüsat alması, toplumun demokratikleşmesi prosesinde önemli olması fikrinin de açığa çıkarılması için gayret gösterilmektedir
The problems of family and women always attracted attention of artists. These problems have been the subject of tales, in legendary ostentatious art and in proverbs. It is still updated today. Even the meaning of the gender, which expresses women's movement and social rights, attracts the attention of cullingologists and sociologists in many western countries and even Azerbaijan. In this article the role of women in family and community life is addressed in terms of the historical development of the society and the problems such as social status and the effort is being made to open up the idea that women's rights and their role in social life become progressively wider in the democratization process of the society
  • Aristoteles. Poetika (Çeviren: İsmail Tunalı), Remzi Kitapevi, İstanbul, 1993 s.36-55.
  • Çiğdem Kağıtçıbaşı. Yeni İnsan ve İnsanlar. Evrim yayınevi, İstanbul, 2004.
  • Guseynov A.A.Vvedeniye v etiku. İzadatel6stvo Moskovskogo Unıversiteta, Moskva,1985.
  • Kongar Emre. Toplumsal Değişme kuramları ve Türkiye Gerçeği. Remzi kitabevi, İstanbul,1985.
  • Kratkiy Slovar6 po filosofii. İzdatel6stvo politiçeskoy literaturı. Moskva, 1979.
  • Bkz.: Kurbanov B.O. Azerbaycan’da gender tetkikatları. A.Ü.Türkıyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayı:13, Erzurum, 1999, s.97-100.
  • Kurbanov B.O.Azerbaycan’da gender tatkikatları. A.Ü.Türkıyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayı:13, Erzurum, 1999.
  • Ladıgina A.B.,Grinin V.V. İskusstvo v sisteme tsennostey obşestva. Znaniye, Moskva, 1986.
  • Sadıgov G.M. Etika. Maarif. Bakı,1971.
  • Slovar6 po etike. İzdatel6stvo politiçeskoy literaturı. Moskva, 1975.
Other ID JA43NS65BH
Journal Section Research Article
Authors

Author: Babek KURBANOV

Dates

Application Date : June 1, 2018
Acceptance Date : October 24, 2020
Publication Date : June 1, 2018

Bibtex @ { yegah477426, journal = {Yegah Musiki Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8838}, address = {}, publisher = {Tolga KARACA}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {22 - 33}, doi = {}, title = {AİLE, KADIN VE SOSYO-KÜLTÜREL PROBLEMLERİ}, key = {cite}, author = {Kurbanov, Babek} }
APA Kurbanov, B . (2018). AİLE, KADIN VE SOSYO-KÜLTÜREL PROBLEMLERİ . Yegah Musiki Dergisi , 1 (1) , 22-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yegah/issue/40130/477426
MLA Kurbanov, B . "AİLE, KADIN VE SOSYO-KÜLTÜREL PROBLEMLERİ" . Yegah Musiki Dergisi 1 (2018 ): 22-33 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yegah/issue/40130/477426>
Chicago Kurbanov, B . "AİLE, KADIN VE SOSYO-KÜLTÜREL PROBLEMLERİ". Yegah Musiki Dergisi 1 (2018 ): 22-33
RIS TY - JOUR T1 - AİLE, KADIN VE SOSYO-KÜLTÜREL PROBLEMLERİ AU - Babek Kurbanov Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yegah Musiki Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 33 VL - 1 IS - 1 SN - -2636-8838 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yegah Musiki Dergisi AİLE, KADIN VE SOSYO-KÜLTÜREL PROBLEMLERİ %A Babek Kurbanov %T AİLE, KADIN VE SOSYO-KÜLTÜREL PROBLEMLERİ %D 2018 %J Yegah Musiki Dergisi %P -2636-8838 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kurbanov, Babek . "AİLE, KADIN VE SOSYO-KÜLTÜREL PROBLEMLERİ". Yegah Musiki Dergisi 1 / 1 (June 2018): 22-33 .
AMA Kurbanov B . AİLE, KADIN VE SOSYO-KÜLTÜREL PROBLEMLERİ. YEGÂH. 2018; 1(1): 22-33.
Vancouver Kurbanov B . AİLE, KADIN VE SOSYO-KÜLTÜREL PROBLEMLERİ. Yegah Musiki Dergisi. 2018; 1(1): 22-33.