Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Denizli İli Jeotermal Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanlarının Araştırılması

Year 2020, Volume 5, Issue 1, 1 - 11, 30.12.2020

Abstract

Bu araştırmada, Denizli ili jeotermal enerji kaynaklarının araştırılması amaçlanmıştır. Günümüzde dünyadaki enerji ihtiyacının büyük bir bölümü konvansiyonel enerji kaynakları kullanılarak karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra dünyadaki enerji ihtiyacı her geçen gün artış göstermekte ve konvansiyonel yakıtların rezervleri dünya üzerinde sınırlı ve artan enerji ihtiyacına bağlı olarak giderek tükenmekte ve bu durum gelecekteki üretim/tüketim dengesinin sağlanmasını tehlikeye düşürmektedir. Bütün bunların yanı sıra konvansiyonel yakıtların kullanılması, doğaya büyük ölçüde zarar vermektedir. Bu açıdan günümüzde yenilenebilir enerji sistemlerinden birisi olan jeotermal enerji çok önemli olup kullanımının yaygınlaştırılması ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Denizli ili sıcak su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Kaynaklar Büyük Menderes Grabeni ve Gediz Grebeni’ni oluşturan kırık hatları boyunca çıkmakta ve 10 adet jeotermal saha bulunmaktadır. Denizli ilinin jeotermal enerji kaynakları elektrik enerji üretiminde, kaplıca, kuru buz üretimi, konut ve sera üretiminde kullanılmaktadır. Ülkemizde yer alan jeotermal enerji santrallerinde ki kurulu gücün yaklaşık % 25 Denizli ilinde bulunan jeotermal enerji santrallerinde üretilmektedir. Jeotermal enerjiden yararlanmanın birbirine entegre edilerek elde edilen jeotermal akışkanın birden fazla amaç için kullanılmasının yangınlaştırılması Ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

References

 • Hadjipaschalis, I., Poullikkas, A. and Efthimiou, V. (2009). “Overview of current and future energy storage technologies for electric power applications”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(6-7):1513–1522.
 • Kozak, M. (2016) “Konut Isıtmacılığın da Jeotermal Yenilenebilir Enerji Kaynağının Kullanılmasının Araştırılması”, Yekarum e-Dergi, 3(2), 33-40.
 • http://www.mta.gov.tr/v3.0/arastirmalar/jeotermal-enerji-arastirmalari, 04.11.2019
 • http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/jeotermal-harita, 04.11.2019
 • Anonim, 2005. Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri, MTA Genel Müdürlüğü.
 • Gökçen, G., Özcan, N. Y., 2008. Yoğuşmayan Gazların Jeotermal Santral Performansına Etkisi: Kızıldere Jeotermal Santrali, Jeotermal Enerji Semineri, Makina Mühendisleri Odası Seminer Bildirisi.
 • Ozan, Z. Ö., 2007. Kızıldere (Denizli) ve Ömerbeyli (Aydın) Jeotermal Alaninda Gelişen Hidrotermal Alterasyon Minerallerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • Şimşek, Ş., 1984. Denizli, Kızıldere-Tekkehamam Tosunlar-Buldan-Yenice Alanının Jeolojisi ve Jeotermal Enerji Olanaklar, MTA Raporu No: 846.
 • Bölükbaş, C., (21013). Kızıldere (Denizli) Jeotermal Alanının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Uygulamalı Jeoloji Programı.
 • http://www.jeotermalvakfi.org.tr/jeoenerji.html, 29.11.2019
 • https://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/, 27.11.2019
 • Aygören H., Aygören T., 2014. “Denizli Kent Gelişimi Üzerinde Jeotermal Enerji Kullanımının Etkileri”, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Mart, 43-56.
 • https://www.haberler.com/turkiye-nin-gidalarini-jeotermal-koruyor-4392871-haberi/, 12.12.2019
 • http://www.denizli.gov.tr/turizm-sektoru, 02.12.2019
 • http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Termal-Saglik-Turizmi, 02.12.2019
 • Kıymaz, İ. (2012). Karahayıt (Denizli) Yöresinin Jeotermal Potansiyeli, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • Erkul, H., 2012, Jeotermal Enerjinin Ekonomik Katkıları ve Çevresel Etkileri: Denizli-Kızıldere Jeotermal Örneği, Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(19) 115-133.
 • https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Lists/Haber/Attachments/13/TurkiyeJeotermalSerac%C4%B1lC4%B1k14.pdf, 04.12.2019

Year 2020, Volume 5, Issue 1, 1 - 11, 30.12.2020

Abstract

References

 • Hadjipaschalis, I., Poullikkas, A. and Efthimiou, V. (2009). “Overview of current and future energy storage technologies for electric power applications”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(6-7):1513–1522.
 • Kozak, M. (2016) “Konut Isıtmacılığın da Jeotermal Yenilenebilir Enerji Kaynağının Kullanılmasının Araştırılması”, Yekarum e-Dergi, 3(2), 33-40.
 • http://www.mta.gov.tr/v3.0/arastirmalar/jeotermal-enerji-arastirmalari, 04.11.2019
 • http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/jeotermal-harita, 04.11.2019
 • Anonim, 2005. Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri, MTA Genel Müdürlüğü.
 • Gökçen, G., Özcan, N. Y., 2008. Yoğuşmayan Gazların Jeotermal Santral Performansına Etkisi: Kızıldere Jeotermal Santrali, Jeotermal Enerji Semineri, Makina Mühendisleri Odası Seminer Bildirisi.
 • Ozan, Z. Ö., 2007. Kızıldere (Denizli) ve Ömerbeyli (Aydın) Jeotermal Alaninda Gelişen Hidrotermal Alterasyon Minerallerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • Şimşek, Ş., 1984. Denizli, Kızıldere-Tekkehamam Tosunlar-Buldan-Yenice Alanının Jeolojisi ve Jeotermal Enerji Olanaklar, MTA Raporu No: 846.
 • Bölükbaş, C., (21013). Kızıldere (Denizli) Jeotermal Alanının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Uygulamalı Jeoloji Programı.
 • http://www.jeotermalvakfi.org.tr/jeoenerji.html, 29.11.2019
 • https://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/, 27.11.2019
 • Aygören H., Aygören T., 2014. “Denizli Kent Gelişimi Üzerinde Jeotermal Enerji Kullanımının Etkileri”, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Mart, 43-56.
 • https://www.haberler.com/turkiye-nin-gidalarini-jeotermal-koruyor-4392871-haberi/, 12.12.2019
 • http://www.denizli.gov.tr/turizm-sektoru, 02.12.2019
 • http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Termal-Saglik-Turizmi, 02.12.2019
 • Kıymaz, İ. (2012). Karahayıt (Denizli) Yöresinin Jeotermal Potansiyeli, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • Erkul, H., 2012, Jeotermal Enerjinin Ekonomik Katkıları ve Çevresel Etkileri: Denizli-Kızıldere Jeotermal Örneği, Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(19) 115-133.
 • https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Lists/Haber/Attachments/13/TurkiyeJeotermalSerac%C4%B1lC4%B1k14.pdf, 04.12.2019

Details

Primary Language Turkish
Subjects Energy and Fuels
Journal Section articles
Authors

Mehmet KOZAK> (Primary Author)
TCDD 7. Bölge Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü
0000-0001-5306-3089
Türkiye

Publication Date December 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { yekarum681054, journal = {Yekarum}, eissn = {1309-9388}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2020}, volume = {5}, number = {1}, pages = {1 - 11}, title = {Denizli İli Jeotermal Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanlarının Araştırılması}, key = {cite}, author = {Kozak, Mehmet} }
APA Kozak, M. (2020). Denizli İli Jeotermal Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanlarının Araştırılması . Yekarum , 5 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yekarum/issue/59014/681054
MLA Kozak, M. "Denizli İli Jeotermal Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanlarının Araştırılması" . Yekarum 5 (2020 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yekarum/issue/59014/681054>
Chicago Kozak, M. "Denizli İli Jeotermal Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanlarının Araştırılması". Yekarum 5 (2020 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Denizli İli Jeotermal Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanlarının Araştırılması AU - MehmetKozak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Yekarum JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 5 IS - 1 SN - -1309-9388 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yekarum Denizli İli Jeotermal Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanlarının Araştırılması %A Mehmet Kozak %T Denizli İli Jeotermal Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanlarının Araştırılması %D 2020 %J Yekarum %P -1309-9388 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Kozak, Mehmet . "Denizli İli Jeotermal Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanlarının Araştırılması". Yekarum 5 / 1 (December 2020): 1-11 .
AMA Kozak M. Denizli İli Jeotermal Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanlarının Araştırılması. Yekarum. 2020; 5(1): 1-11.
Vancouver Kozak M. Denizli İli Jeotermal Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanlarının Araştırılması. Yekarum. 2020; 5(1): 1-11.
IEEE M. Kozak , "Denizli İli Jeotermal Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanlarının Araştırılması", Yekarum, vol. 5, no. 1, pp. 1-11, Dec. 2020