Writing Rules

Dergi sistemine yüklenilmesi gereken dosyalar:

1. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır. (MS Office Word şablonuna erişmek için lütfen tıklayınız.)

2. Telif Hakkı Devir Formu (sırasıyla tüm yazarlar tarafından mavi mürekkeple ıslak imza ile imzalanmalıdır. Dergimiz için Telif Hakkı Devir Formu için lütfen tıklayınız.)

3. Benzerlik oranını gösteren belge (%20'yi geçmemelidir.)

4. Etik kurul kararı alınması gereken bir çalışma ise etik kurul onay belgesi yüklenmelidir.
       

Benzerlik Oranı: Dergiye gönderilen makaleler Ithenticate intihal programı ile tarandıktan sonra sisteme yüklenmelidir. Genel benzerlik oranı, referanslar, adresler, özel isimler, kimyasal bileşik isimleri ve biyolojideki takson adları (bilimsel isimler) çıkartıldıktan sonra %20'i geçmemelidir. Her bir benzerlik oranı ise %3'ü geçmemelidir. Sisteme makale yükleyen araştırmacıların çalışmaları için önkontrol süreci bu benzerlik oranlarına göre değerlendirilecektir. Ayrıca yazarlar, Aşırmacılık (Plagiarism), Uydurmacılık (Fabrication), Saptırmacılık veya Çarpıtma (Falsification) ve Yayın Tekrarı (Duplication) gibi diğer etik kurallarına uymak zorundadır. Bu konularda sorumluluk yazara aittir. Herhangi bir kongre veya sempozyumda bildiri kitapçığında tam metin olarak yayınlanan çalışmanın dergimize gönderilmesi uygun değildir. Dergimiz sadece özet kitapçığında özet halinde yayınlanmış çalışmanın tam bildirilerini kabul etmektedir.


Hakem Süreci: Dergimize gönderdiğiniz makaleler şablona uygunluk ve benzerlik oranı açısından editörlerimizce incelenecektir. Editörlerimizce hakeme göndermeye uygun bulunan makaleler en az 2 hakeme gönderilecektir. Hakemler makaleye, kabul, büyük düzeltme, küçük düzeltme ya da red oyu verebilirler. Makale bir hakem tarafından büyük düzeltme (major revision) ya da küçük düzeltme (minor revision) aldıysa, yazar hakemin makale için önerdiği düzeltmeleri yapmalı ve makalenin düzeltilmiş halini sisteme en geç 1 ay içinde yüklemelidir. Hakemlerin önerileri doğrultusunda yapılan değişiklikler mutlaka makalede belirtilmelidir. Yazar makaleyi hakem önerilerine göre düzenleyip geri gönderdikten sonra, hakem kabul oyu kullanırsa ve makale hakem çoğunluğu ya da birliği ile kabul oyu alırsa kabul tarihine göre yayın sırasına alınacaktır. Eğer makale hakem çoğunluğu ya da birliği ile red oyu alırsa reddedilecektir. Dergimizin hakem sürecinde çift taraflı körlük uygulanmaktadır. Yani hakemler yazar bilgilerini, yazarlar da hakem bilgilerini göremezler.


Telif Hakkı Düzenlemesi: Çalışmada adı geçen yazarlar, yayımlanmak üzere gönderilen eserin orijinal olduğunu, başka bir yerde kısmen veya tamamen yayımlanmadığını kabul eder ve eserin yayın haklarını Yekarum e-Dergisine devrederler.

Gizlilik Beyanı: Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.