Year 2018, Volume 25 , Issue 2, Pages 315 - 333 2018-08-14

Çevre Maliyetleri ve Bir Uygulama

Ahmet Erdal ÖZKOL [1]


Küreselleşmenin hız kazanması ve üretimin çevreye vermiş olduğu zararlar nedeniyle toplumun tüm kesimlerinin çevre konusunda bilinçlendirilmesi açısından çevre muhasebesi ve maliyetleri önem kazanmıştır. İşletmelerin çevre için katlandıkları maliyetleri raporlamaları da bu sürecin en önemli unsurlarından birisidir. Bir işletmenin asıl faaliyetlerine ilişkin hammadde, enerji, kaynak kullanımı maliyet bilgileri ile çevre maliyet bilgilerinin tahmini, toplanması, içsel raporlanması ve analizi faaliyetlere ve çevreye ilişkin karar almada önemli rol oynamaktadır. Çalışmada şeker pancarından şeker üretiminde tüketilen suyun farklı üretim yerlerinde kullanımı ve atık suyun çevresel maliyetlerinin hesaplanması amaçlanmıştır. Bir literatür çalışması olan eser ile, söz konusu maliyetlerin ilgili sektörde kullanımı ve raporlanması üzerinde durularak işletmenin çevre duyarlılığı gelişmiş bir işletme olmasının etkileri vurgulanmaya çalışılmıştır.
Çevresel Muhasebe, Çevresel Maliyetler, Çevre Yönetim Muhasebesi
 • ALİPLİK, Banu Akın, (2010), Şeker Endüstrisi Atık Sularının Kimyasal Koagülasyon Yöntemiyle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi ve Optimum İşletim Koşullarının Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • BOUTEN, Lies, Sophie HOOZÉE, On the Interplay Between Environmental Reporting and Management Change, Management Accounting Research 24 (2013) 333-348.
 • BAŞKALE, Elif, (2009), Çevre Muhasebesi Uygulaması, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Bilim Dalı, İstanbul.
 • BEBBINGTON, Jan, LARRINAGA Carlos, Accounting and Sustainable Development: an Exploration, Organizations and Society 39 (2014) 395-413.
 • CAN, Ahmet Vecdi, (1998), “Çevre Muhasebesi”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya.
 • CHRİSTİ, Katherine L., BURRİT, Roger L., Environmental Management Accounting: The Significance of Contingent Varables for Adoption Journal of Cleaner Production 41(2013)163–173.
 • DENİZ Tuğba ve TÜRKER Ahmet; 2012, “Çevre Muhasebesi Uygulamaları”, Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University, S.62(1).
 • GÜZEL, Alper, (2001), Çevresel Hesapları, Uydu Hesapları ve Milli Gelir Hesaplarına Yeni Yaklaşımlar, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli.
 • JAMİLA, Che Zuriana Muhammad, MOHAMEDB, Rapiah, MUHAMMADC, Faidzulaini, ALİD Amin, (2015), “Environmental Management Accounting Practices in Small Medium Manufacturing Firms “Global Conference on Business & Social Science-2014, GCBSS-2014, 15th& 16th December, Procedia - Social and Behavioral Sciences 172 619–626, Kuala Lumpur.
 • JASCH, Christine Jasch, (2003), “The use of Environmental Management Accounting (EMA) for İdentifying Environmental Costs”, Journal of Cleaner Production 11 667–676, Institute for Environmental Management and Economics, IO ¨ W, Rechte Wienzeile 1915, A-1040 Vienna, Austria.
 • KASAPOĞLU, Şule, (2003), Belediyelerde Çevre Muhasebesi Uygulaması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • LAZOL İbrahim, MUĞAL Elif ve YÜCEL Yener, (2008 )“Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Çevre Muhasebesi ve KOBİ’lere Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.38.
 • MEMİŞ, Mehmet Ünsal, (2009), “İşletme Yönetim Aracı Olarak Çevresel Muhasebe”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.13, S.1.
 • MOKHTAR Norsyahida, JUSOH, Ruzita, ZULKUFLİ Norhayah, Corporate Characteristics and Environmental Management Accounting (EMA) İmplementation: Evidence from Malaysian Public Listed Companies(PLCs), Journal of Cleaner Productions 136 (111-122).
 • MUTLU, , Ahmet, (2007), “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Muhasebesi”, Hitit Üniversitesi, İİBF, Muhasebe Finansman Dergisi, İstanbul.
 • ÖZKOL, Ahmet Erdal, (1998)“Çevre Muhasebesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:13, Sayı:1,
 • TANRIVERDİ, Metin, (1999), Şeker Pancarından Şeker Üretimi Yapan Fabrikaların Su Bütçesi Dengesinin Çıkarılması ve Atık Su Karakterizasyonu, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çevre Mühendisliği, Sakarya.
 • TUĞLU, Umut, (2010), Çevre Muhasebesi ve Alanya’daki Bir Konaklama İşletmesinde Uygulaması, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Anabilim Dalı, Antalya.
 • TUSİAD, (2005), Şirketlerin Yeni Yönetim Aracı: Çevresel Muhasebe, İstanbul.
 • VASİLEA, Emilia, MAN Mariana, Current Dimension of Environmental Management Accounting, Procedia - Social and Behavioral Sciences 62 (2012) 566–570.
 • http://kayseriseker.com.tr/tr/ziraat-merkezi
 • http://konyaseker.com.tr/?sayfa=icerik&pgid=256&text=256
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Erdal ÖZKOL (Primary Author)
Institution: Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 14, 2018

Bibtex @research article { yonveek431496, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {}, publisher = {Celal Bayar University}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {315 - 333}, doi = {10.18657/yonveek.431496}, title = {Çevre Maliyetleri ve Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {ÖZKOL, Ahmet Erdal} }
APA ÖZKOL, A . (2018). Çevre Maliyetleri ve Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 315-333 . DOI: 10.18657/yonveek.431496
MLA ÖZKOL, A . "Çevre Maliyetleri ve Bir Uygulama". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018 ): 315-333 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yonveek/issue/37851/431496>
Chicago ÖZKOL, A . "Çevre Maliyetleri ve Bir Uygulama". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018 ): 315-333
RIS TY - JOUR T1 - Çevre Maliyetleri ve Bir Uygulama AU - Ahmet Erdal ÖZKOL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18657/yonveek.431496 DO - 10.18657/yonveek.431496 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 315 EP - 333 VL - 25 IS - 2 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.431496 UR - https://doi.org/10.18657/yonveek.431496 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Çevre Maliyetleri ve Bir Uygulama %A Ahmet Erdal ÖZKOL %T Çevre Maliyetleri ve Bir Uygulama %D 2018 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 25 %N 2 %R doi: 10.18657/yonveek.431496 %U 10.18657/yonveek.431496
ISNAD ÖZKOL, Ahmet Erdal . "Çevre Maliyetleri ve Bir Uygulama". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 / 2 (August 2018): 315-333 . https://doi.org/10.18657/yonveek.431496
AMA ÖZKOL A . Çevre Maliyetleri ve Bir Uygulama. YÖNEKO. 2018; 25(2): 315-333.
Vancouver ÖZKOL A . Çevre Maliyetleri ve Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 25(2): 333-315.