Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Period Tri-annual | Founded: 1995 | Publisher Celal Bayar University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek


Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Period Tri-annual | Founded: 1995 | Publisher Celal Bayar University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek
Cover Image


Volume 27 - Issue 1 - Mar 24, 2020
 1. G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi
  Pages 1 - 20
  Ali ÇELİK
 2. AHP ile Bütünleşik Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Makine Seçimi: Tarım Makinaları Üretim İşletmesinde Bir Uygulama
  Pages 21 - 34
  Beran GÜLÇİÇEK TOLUN , Ayça TÜMTÜRK
 3. KOBİ’lerin Finansman Sıkıntılarının Giderilmesi İle Yerel Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Batman İli Örneği
  Pages 35 - 49
  Mücahit ÇAYIN , Esra ATALAY
 4. Etkin Bir Borç Yönetiminin Sağlanmasında Risk Yönetiminin Önemi
  Pages 51 - 68
  Haluk TANDIRCIOĞLU
 5. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Sağlamada Kaynak Avantajı Teorisi ve Pazar Yönlülük Yaklaşımı
  Pages 69 - 89
  Tuğçe Merve İNAK ÖZBERK , Mehmet MARANGOZ
 6. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer ve Girişimcilik Yönelimleri
  Pages 91 - 108
  Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU , Mehmet Emin BAYNAZOĞLU , Şayan BERBER
 7. Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Elde Edilen Sonuçların Copeland Yöntemiyle Birleştirilmesi ve Karşılaştırılması
  Pages 109 - 127
  Rahim ARSLAN , Hüdaverdi Bircan
 8. Örgütsel Özdeşleşmenin İş Tatminine Etkisi: Burdur İlinde Bir Araştırma
  Pages 129 - 142
  Hatice GÖNÜLLÜ , Sefa CEYHAN , Meral BEKTAŞ , Hüseyin ÇİÇEK
 9. İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Test Edilmesi
  Pages 143 - 158
  Seher BAŞ
 10. Investigation of The Relationship Between Migration, Unemployment and Growth in the OECD Countries with Panel ARDL Technique
  Pages 159 - 168
  Serdar ÖZTÜRK , Sevil ÖZDİL
 11. The Relationship Between Country Branding Components and Competitive Advantage
  Pages 169 - 181
  Musa Ünalan , Tevfik Şükrü Yapraklı , Ali Absalan
Indexes and Platforms